יום רביעי, יולי 13, 2016

סקירת מטח יומית 13 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה חדה כולל פריצת מחסום 10,000 אירו, בדיוק על פי התחזית שלנו לפיה:
"...פריצת רמת השיא מיום שני הובילה לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מדובית למגמת עלייה וכעת אנו רואים סיכוי לכך שהמדד יגרד את מחסום 10,000 אירו עליו דיברנו בסקירה האחרונה. "
חשוב לציין כי, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה, לכן אנו מקטלגים את השיפור הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני, הנועד לשפר את מחירי המכירה כלומר לבנות פוזיציית שורט במהלך העליות במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.
נקודות התנגדות:  
10020.00, 10082.00, 10110.00, 10316.00
נקודות תמיכה:
9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00, 8994.00, 8695.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה המאששת את הנחת העבודה שלנו לפיה:
"...אנו מזהים נסיגה בסנטימנט השוורי הנחוץ להמשך העליות בטווח הקצר מה שמוביל אותנו להניח כי, המסחר יתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים ..."
נזכיר כי, כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים אזי אנו נאמץ את הנחת העבודה לפיה מגמת הטווח הארוך הינה מגמת עלייה, מה שמוביל אותנו לנצל את גל הירידה הנוכחי לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בירידה אולם לא הצליח לפרוץ את טווח המסחר של יום שישי והמסחר מתכנס לו בתוך אותו טווח שנוצר ביום שישי האחרון, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, הגורסת כי:
"... בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 4.2400 שקלים אזי שער החליפין של האירו צפוי להמשיך ולטפס אל היעד 4.3500 שקלים לכן הירידה האחרונה מיום שישי תספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי הקנייה על המטבע האירופי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אל היעד שצוין – 4.3500 שקלים.  "

נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2600, 4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה קטנה אם כי, המסחר במחצית הראשונה התאפיין בעליות נאות במהלכן שער החליפין הצליח לפרוץ את רמת השיא 1.1120$, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירה אתמול, לפיו:
"... הטריגר להאצת העליות מותנה כעת בפריצת הגבוהה היומי 1.1120$, תרחיש הצפוי להתממש לפני השעה 18:53:00..."
תחת תנאי שוק אלה אנו עדיין רואים סיכוי לעליות נוספות במהלך הטווח הקצר אולם חשוב לזכור כי, מדובר בתיקון טכני למגמת הטווח הארוך הדובית, לכן העליות הבאות תנוצלנה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף אסטרטגית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0995, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה נאה, התומכת בהנחת העבודה האחרונה לפיה:
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין מפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקאות שורט חדשות ומעלה את סיכויים לתחילתו של תיקון טכני עולה..."
נציין כי, במקרה והשוק יצליח לפרוץ את רמת השיא 1.3533$ בכיוון מעלה אזי מדובר באיתות לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, תרחיש בהתממשותו יתמוך בהמשך העליות אל מחסום 1.3800$. נזכיר כי, מדובר בצפי לשינוי מגמת הטווח הקצר בלבד אולם זו של הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי – מגמת ירידה, מה שמוביל אותנו לנצל את השיפור בימים הקרובים לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדשה בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.

נקודות התנגדות:
1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3110, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה אולם רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה השוורית הקיימת ועדיף לעשות זאת לאחר תיקון טכני יורד שביכולתו לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9835, 0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה חדה, השנייה ברציפות ומתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו הגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של הצמד USDJPY, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 98.95 ין כתנאי הכרחי לבריאותו של הסנטימנוט הדובי הנחוץ להמשך מגמת הירידה אזי אנו צופים תחילתו של גל עליות חדש והמקוטלג כתיקון טכני והעשוי להשיא את שער הדולר מעל למחסום 102.00 ין. "
כמו כן אנו מזכירים כי, גל העליות הנוכחי מקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת, מה שמוביל אותנו לנצל את השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין.

נקודות התנגדות:
105.55, 106.35, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה ואנחנו מזכירים את חשיבות המעקב אחר ביצועי השוק סביב רמת השיא 1.3188 קנדי במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך הקיימת מירידה לעלייה, מה שמעלה את הסיכויים לנגיעה ביעד 1.3470 קנדי.
בינתיים, בהיעדר פריצת אותו שיא 1.3188 אזי מוקדם להמר על שינוי מגמת השוק בטרם השלמת המבנה המינימאלי לכך.

נקודות התנגדות:
1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.3055, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה כולל פריצת השיא 0.7640$, בדיוק על פי הנחת העבודה מלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
"... שתי מגמות השוק מקיימות את תנאי מגמת העלייה, מה שמוביל אותנו לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG וננצל כל ירידה מהלך התקופה הקרובה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות קנייה והימור על המשך העליות אל מעבר לרמת השיא 0.7640$ ..."
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7505, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ומתנהל בהתאם להנחת העבודה השוורית שלנו, לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG וכל ירידה תנוצל על ידנו לצורך הגדלה נוספת של כמות חוזי הקנייה על הניוזלנדי במטרה להמר על המשך העליות כאשר תוקף אסטרטגית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7205, 0.7145, 0.7050, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"...הקושי בפריצת משוכת ההתנגדות 1380.00$ בכיוון מעלה כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך דובי – Bearish reversal Day" מובילה אותנו להניח כי, הזהב בשל לתחילתו של תיקון טכני יורד..."
נציין כי, הדינאמיקה הנוכחית נועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הזהב במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה נאה אולם טרם הושלם המבנה המינימאלי עבור מגמת הטווח הקצר, מה שמותיר עדיין סיכוי לירידות נוספות אולם מדובר באפיזודה חולפת – ירידה לצורך עלייה, הנועדה לשפר את מחירי הקנייה ותנוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה ואנו מותירים את הנחת העבודה על כנה לפיה:
"...המסחר בטווח הקצר צפוי להתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 19.25$ ולבין משוכת ההתנגדות 21.25$ בעוד מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת העלייה, דינאמיקה המותירה סיכוי לחידוש העליות בהמשך. "

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: