יום חמישי, יולי 14, 2016

סקירת מטח יומית 14 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה מינורית כולל הופעת צורת "יום פנימי – Inside Day" מה שהופך את הגבוהה היומי 10016.40 והנמוך היומי 9783.85 אירו לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה יומי 10016.40 אירו בכיוון מעלה, תצביע על חידוש עליות מגמת הטווח הקצר ותשפר את מחירי המכירה של המדד. מנגד, שבירת הנמוך היומי 9783.85 תאותת על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה, לכן אנו נמשיך לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT וננצל כל עלייה במהלך הימים הקרובים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מכירה במטרה להמר על חידוש הירידות בכיוון אותה מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
10020.00, 10082.00, 10110.00, 10316.00
נקודות תמיכה:
9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00, 8994.00, 8695.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה וממשיך להתנהל בהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
"...אנו מזהים נסיגה בסנטימנט השוורי הנחוץ להמשך העליות בטווח הקצר מה שמוביל אותנו להניח כי, המסחר יתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים ...נזכיר כי, כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים אזי אנו נאמץ את הנחת העבודה לפיה מגמת הטווח הארוך הינה מגמת עלייה, מה שמוביל אותנו לנצל את גל הירידה הנוכחי לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. "

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בעלייה, התנהגות התואמת את הנחת העבודה שלנו הגורסת כי:
"... בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 4.2400 שקלים אזי שער החליפין של האירו צפוי להמשיך ולטפס אל היעד 4.3500 שקלים לכן הירידה האחרונה מיום שישי תספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי הקנייה על המטבע האירופי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אל היעד שצוין – 4.3500 שקלים.  "

נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2600, 4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה, בהתאם להנחת העבודה שלנו והגורסת כי:
"... אנו עדיין רואים סיכוי לעליות נוספות במהלך הטווח הקצר..." ולדידנו הצמד עשוי לפרוץ את רמת השיא 1.1186$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יתמוך בהמשך העליות אל היעד 1.1245$. אולם חשוב לזכור כי, מדובר בתיקון טכני למגמת הטווח הארוך הדובית, לכן העליות הבאות תנוצלנה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף אסטרטגית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0995, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה כולל הופעת תבנית המחירים מהסוג "יום היפוך דובי – Bearish Reversal Day" המצביעה על האפשרות לחידוש הירידות בשוק.
נציין כי, המסחר בליש"ט צפוי להתאפיין היום בתנודתיות גבוהה על רקע פרסום החלטת הריבית של הבנק המרכזי האנגלי BOE עם זאת מבנהו הטכני של השוק עבור מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה, לכן אסטרטגיית המסחר שלנו הינה מסוג SHORT ובמידה והשוק יחווה עליות חדות ללא קשר לסיבה אנחנו ננצל אותן עליות לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש הירידות בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
לסיכום אנחנו עדיין מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT על הליש"ט כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.

נקודות התנגדות:
1.3340, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה כולל הופעת תבנית המחירים מסוג "יום היפוך דובי – Bearish Reversal Day" העלולה להוליד תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים.
נציין כי, מדובר בצפי לאפשרות של תיקון טכני יורד ללא שינוי כיוונה של מגמת העלייה ארוכת הטווח השוורי, לכן אנו ננצל אותן ירידות לצורך הגדלת כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9895, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה קטנה ובצורת "יום פנימי" מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"... גל העליות הנוכחי מקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת, מה שמוביל אותנו לנצל את השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
105.55, 106.35, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה התואמת את הנחת העבודה הדובית שלנו, לפיה:
"...בהיעדר פריצת אותו שיא 1.3188 בכיוון מעלה אזי מוקדם להמר על שינוי מגמת השוק בטרם השלמת המבנה המינימאלי לכך. "
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2920, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול ללא שינוי עם נטייה לירידות אותן נייחס למימוש רווחים לאור קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 0.7640$. בינתיים, אנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית עם צפי להמשך העליות אל מעבר לאותו שיא 0.7640$ וכל ירידה במהלך הימים הקרובים תקוטלג על ידנו תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ותנוצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7505, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה תוך שמירה על מבנה שוורית מה שמוביל אותנו לקטלג את הירידה הנוכחית תחת סעיף התיקון הטכני – ירידה לצורך עלייה, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7205, 0.7145, 0.7050, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה אולם לדידנו קיים סיכוי להמשך הירידות במסגרת התיקון טכני היורד, תרחיש הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הזהב וינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על חידוש העליות של מגמת הטווח הארוך הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל עדיין מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה, התואמת את הנחת התחזית שלנו מאתמול לפיה:
".... טרם הושלם המבנה המינימאלי עבור מגמת הטווח הקצר, מה שמותיר עדיין סיכוי לירידות נוספות ..."
כעת אנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית (ירידות) הינה אפיזודה חולפת – ירידה לצורך עלייה, הנועדה לשפר את מחירי הקנייה ותנוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בעלייה וממשיך להתנהל בהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
"...המסחר בטווח הקצר צפוי להתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 19.25$ ולבין משוכת ההתנגדות 21.25$ בעוד מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת העלייה, דינאמיקה המותירה סיכוי לחידוש העליות בהמשך. "

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: