יום שלישי, יולי 26, 2016

סקירת מטח יומית 26 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה אם כי, לא חל שינוי במבנהו הטכני של המדד עבור מגמת הטווח הארוך מקיימת עדיין את תנאי מגמת הירידה. לכן, בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 10373.55 אירו אנחנו ממשיכים לקטלג את השיפור במהלך חודש האחרון תחת סעיף התיקון הטכני בלבד וננצל את העלייה לצורך בניית פוזיציית SHORT במטרה להמר על תחילתו של מהלך ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:  
10265.00, 10316.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
10039.00, 9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בעלייה וממשיך להתנהל בהתאם לעמדה הטכנית שלנו לפיה:
"... השוק עדיין מדשדש בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הקרובים ואנו מזכירים כי, מגמת הטווח הארוך של הצמד USDILS עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי לכן אסטרטגיית המסחר שלנו נותרה מסוג LONG במסגרתה ננצל כל ירידה לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה במטרה להמר על חידוש העליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים כאמור."

נקודות התנגדות:
3.8700, 3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8280, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בעלייה כאשר רמת 4.2000 שקלים מצליחה לתפקד כמשוכת תמיכה, מה שהופך אותה לטריטוריית איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על מהלך עליות הם הוראת STOP LOSS צמודה יחסית הממוקמת מעט מתחת לאותה תמיכה 4.2000 בעוד יעד מימוש הרווחים לעסקה זו אמור להיות סביב 4.2600 אחריו 4.3000 שקלים.
נזכיר כי, במידה והשוק ישבור את משוכת התמיכה 4.2000 בכיוון מטה אזי שער החליפין עלול לאבד מערכו ולרדת מתחת לרמת 4.1500 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2700, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני הדובי אולם אנחנו עדיין בדעה כי, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.0906$ אזי האירו עשוי ליהנות מביקושים וכתוצאה מכך אנו שער החליפין יטפס אל מעבר לרמת 1.1150$ במהלך הימים הקרובים, תרחיש המאופיין כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת ואנו נמשיך לאמץ אותה הנחה דובית כל עוד שער האירו אינו פורץ את רמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בצורת "יום פנימי" וכמעט ללא שינוי, לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"... הלירה צפויה ליהנות מביקושים במהלך הימים הקרובים, תרחיש אשר יוביל לגל עלייה אשר יפרוץ את רמת השיא 1.3480$ כולל ניסיון לבחון את משוכת ההתנגדות 1.3800$. נציין כי, העליות הצפוי במגמת הטווח הקצר מקוטלגות כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך, תרחיש הנועד להטיב עם שחקני אותה מגמה (ט"א) אשר ינצלו את העלייה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על סיומה של מגמת העלייה קצרת הטווח השוורית ותחילתו של מהלך יורד חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.,

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול ללא שינוי ובצורת "יום פנימי" דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה האחרונה שלנו, לפיה:
חרף, מבנהו הטכני השוורי של השוק, קיים סיכוי לתחילתו של תיקון טכני יורד על רקע הקושי בפריצת משוכת ההתנגדות 0.9900 פרנק בכיוון מעלה. לכן, אנו נעדיף להצטרף למגמת העלייה ברמות נמוכות בהשוואה לרמה הנוכחית או לחלופין בעת פריצת אותה התנגדות 0.9910 פרנק בכיוון מעלה.
לסיכום, אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9910, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה ומתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה הגורסת כי:
"... כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו ירידה, לכן אנו רואים בגל העלייה אשר החל מה-08/07/2016 כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך הדובית, מה שמוביל אותנו לנצל האת השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
107.50, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה כולל פריצת משוכת ההתנגדות 1.3188 קנדי, מה שהוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מדובית לשוורית וכעת היעד 1.3560 הינו ריאלי לשבועות הבאים.
תחת תנאי שוק אלה אנו נאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG  וננצל כל ירידה במהלך הימים הקרובים לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים על הירוק במטרה להמר על המשך העליות אל היעד 1.3560 קנדי כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2820 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3250, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3180, 1.3085, 1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ובצורת "יום פנימי" ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה שוורית לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה חרף הירידות בימים האחרונים והמקוטלגים כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה וינוצל על ידנו במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144 דולר.

נקודות התנגדות:
0.7545, 0.7680, 0.7725, 0.7835    
נקודות תמיכה:
0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ואנו עדיין בדעה שוורית לגבי הקיווי ולפיה:
"... מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד זו של הטווח הקצר השלימה מבנה דובי והובילה לירידות אשר נועדנה לשפר את מחירי הקנייה של הקיווי, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הניוזלנדי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$. "

נקודות התנגדות:
0.7080, 07105, 0.7205, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715    

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול ללא שינוי ואנו מותירים אותה הנחת עבודה שוורית על כנה, לפיה:
ירידות מגמת הטווח הקצר תשפרנה את מחירי הקנייה של החוזים על הזהב ותספק לנו הזדמנות להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת בקרוב כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1340.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה נוספת ובהתאם לתחזית ואנו מזכירים כי, גל הירידה הנוכחי עלול לבחון את משוכת תמיכה 40.00$ במהלך הימים הבאים.
בינתיים, אנו מעדיפים להמתין מחוץ לשוק עד להופעת תנאים "נוחים" יותר למסחר.

נקודות התנגדות:
45.00, 47.00, 48.00, 50.20, 51.70, 52.20
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00, 40.55, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול ללא שינוי ובהתאם לתחזית שלנו לפיה:
"... השוק ממשיך לדשדש בין רמת התמיכה 19.25 ולבין רמת ההתנגדות 20.75$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים ואנו מזכירים כי, הירידות הבאות תנוצלנה לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה בצורה הדרגתית זאת במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. "

נקודות התנגדות:
20.05, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: