יום שני, יולי 25, 2016

סקירת מטח יומית 25 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי בעלייה ומגמת הטווח הקצר עדיין נהנית מסנטימנט שוורי אולם בהיעדר פריצה לרמת השיא השבועי 10373.55 אירו אזי המדד חשוף לחידוש הירידות מאחר ומבנה השוק עבור מגמת הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי מגמת הירידה.
במילים אחרות, כל עוד הדאקס אינו פורץ את רמת השיא 10373.55 אירו אנחנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT וננצל את העליות בשבועיים האחרונים לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה על המדד והימור על חידוש הירידות.

נקודות התנגדות:  
10200.00, 10316.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
10039.00, 9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי בירידה והשוק עדיין מדשדש בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הקרובים ואנו מזכירים כי, מגמת הטווח הארוך של הצמד USDILS עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי לכן אסטרטגיית המסחר שלנו נותרה מסוג LONG במסגרתה ננצל כל ירידה לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה במטרה להמר על חידוש העליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים כאמור.

נקודות התנגדות:
3.8700, 3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8280, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי בירידה ואנחנו עדיין בדעה כי, ככל שמשוכת התמיכה 4.2000 שקלים תצליח בתפקידה כרמת תמיכה אזי הסיכוי לחידוש העליות אל היעד 4.3000 שקלים הינו בר-קיימא. אחרת, במקרה שבירה מטה של אותה רמת תמיכה 4.2000 שקלים אזי שער האירו עלול לאבד מערכו ולרדת מתחת לרמת 4.1500 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2700, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי בירידה עם זאת אנחנו עדיין בדעה כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.0906$ אזי האירו עשוי ליהנות מביקושים וכתוצאה מכך אנו שער החליפין יטפס אל מעבר לרמת 1.1150$ במהלך הימים הקרובים, תרחיש המאופיין כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת ואנו נמשיך לאמץ אותה הנחה דובית כל עוד שער האירו אינו פורץ את רמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי בירידה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק לכן אנו ממשיכים באותה הנחת עבודה לפיה:
"... הלירה צפויה ליהנות מביקושים במהלך הימים הקרובים, תרחיש אשר יוביל לגל עלייה אשר יפרוץ את רמת השיא 1.3480$ כולל ניסיון לבחון את משוכת ההתנגדות 1.3800$. נציין כי, העליות הצפוי במגמת הטווח הקצר מקוטלגות כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך, תרחיש הנועד להטיב עם שחקני אותה מגמה (ט"א) אשר ינצלו את העלייה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על סיומה של מגמת העלייה קצרת הטווח השוורית ותחילתו של מהלך יורד חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.,

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי בעלייה קטנה אולם מתקשה להשיג נעילה יומית מעל למשוכת ההתנגדות 0.9900 פרנק, מה שמוביל אותנו להניח כי, חרף מבנהו הטכני השוורי הנוכחי, השוק "בשל" לתחילתו של תיקון טכני יורד, תרחיש אשר ביכולתו לשפר את מחירי איסוף החוזים מזוג LONG במטרה להמר על סיומו של התיקון הטכני היורד ותחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הנוכחית.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9910, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי בעלייה קטנה ובצורת "יום פנימי" מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה דובית על כנה ולפיה:
"... כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו ירידה, לכן אנו רואים בגל העלייה אשר החל מה-08/07/2016 כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך הדובית, מה שמוביל אותנו לנצל האת השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
107.50, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי בעלייה התומכת בהנחת העבודה האחרונה שלנו הגורסת:
"... אנו מזהים ביקושים ערים על המטבע האמריקאי, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות של הצמד USDCAD ..." נזכיר כי, "... האתגר כעת הינו האם יצליח שער החליפין בפריצת רמת השיא 1.3188 קנדי בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה והופך את היעד 1.3560 קנדי לריאלי או במקרה כשל הפריצה כאמור אזי מדובר בהזדמנות לנצל את העלייה הנוכחית לצורך הגברת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת, התשובה מותנית בביצועי השוק סביב אותו שיא 1.3188 קנדי."

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3085, 1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בירידה המקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך השוורית, לכן אנו ננצל את הדינאמיקה הנוכחית – ירידות, לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי הקנייה על האוסטרלי במטרה להמר על סיומו של התיקון טכני היורד הנוכחי ותחילתו של מהלך חדש בכיוון מגמת העלייה הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144 דולר.

נקודות התנגדות:
0.7545, 0.7680, 0.7725, 0.7835    
נקודות תמיכה:
0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בירידה מינורית ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק לכן אנו מותירים את הנחת העבודה המלווה אותנו במהלך התקופה האחרונה על כנה והגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד זו של הטווח הקצר השלימה מבנה דובי והובילה לירידות אשר נועדנה לשפר את מחירי הקנייה של הקיווי, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הניוזלנדי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$. "

נקודות התנגדות:
0.7080, 07105, 0.7205, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715    

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי בירידה ואנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית עבור מגמת הטווח הארוך לכן הירידה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונו של השוק המקיים את תנאי מגמת העלייה, מה שהופך את הדינאמיקה הנוכחית (ירידה) להזדמנות איסוף הדרגתי של חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1340.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי בירידה עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הקרובים, כולל ניסיון לבחון את משוכת התמיכה סביב מחסום 40.00 דולר. בינתיים, אנו מזהים נסיגה בסנטימנט השוורי לכן מעדיפים להמתין מחוץ לשוק עד להופעת תנאי שוק נוחים יותר למסחר.

נקודות התנגדות:
47.00, 48.00, 50.20, 51.70, 52.20
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00, 40.55, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי בירידה קטנה אם כי, ממשיך לדשדש בין רמת התמיכה 19.25 ולבין רמת ההתנגדות 20.75$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים ואנו מזכירים כי, הירידות הבאות תנוצלנה לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה בצורה הדרגתית זאת במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
20.05, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: