יום שישי, יולי 29, 2016

סקירת מטח יומית 29 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה במהלכה פרץ את רמת השיא 10373.55 אירו, מה שהוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מדובית לשוורית. אולם, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הקיימת החדשה מחשש לתחילתו של מימוש רווחים לאחר מהלך העליות אשר נמשך מעל לחודש ימים לכן אנו נמתין עד לתחילתו של תיקון טכני יורד כלשהו אשר יספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי קנייה במחירים נוחים יותר במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות המדד מעל לרמת השפל 9161.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10400.00, 10485.00, 10640.00, 10832.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10200.00, 10165.00, 10039.00, 9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה וממשיך לדשדש בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8040 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים, ולדידנו גל הירידות הנוכחי צפוי לקבל תמיכה סביב משוכת התמיכה הפסיכולוגית 3.8000 שקלים, תרחיש העשוי להוליד גל עליות חדש במהלך הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
3.8500, 3.8700, 3.9120, 3.9250, 3.9500
נקודות תמיכה:
3.8150, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בירידה מינורית וממשיך להתנהל בהתאם לתחזית שלנו הגורסת כי:
"...רמת 4.2000 שקלים מצליחה לתפקד כמשוכת תמיכה, מה שהופך אותה לטריטוריית איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על מהלך עליות הם הוראת STOP LOSS צמודה יחסית הממוקמת מעט מתחת לאותה תמיכה 4.2000 בעוד יעד מימוש הרווחים לעסקה זו אמור להיות סביב 4.2600 אחריו 4.3000 שקלים. נזכיר כי, במידה והשוק ישבור את משוכת התמיכה 4.2000 בכיוון מטה אזי שער החליפין עלול לאבד מערכו ולרדת מתחת לרמת 4.1500 שקלים. "

נקודות התנגדות:
4.2700, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה ובהתאם לתחזית שלנו הגורסת כי:
"... בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.0906$ אזי האירו עשוי ליהנות מביקושים וכתוצאה מכך שער החליפין צפוי לטפס אל מעבר לרמת 1.1150$ במהלך הימים הקרובים, ..."
נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך של הצמד EURUSD לכן בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 1.1616$ אזי השיפור הנוכחי ינוצל על ידנו לצורך איסוף הדרגתי של חוזי המכירה במטרה להמר על סיומו של מהלך העליות מחד ותחילתו של חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת הדובית מגיסא כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו – SHORT, מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$ כאמור. תרחיש המאופיין כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת ואנו נמשיך לאמץ אותה הנחה דובית כל עוד שער האירו אינו פורץ את רמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1000, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה ומתנהל בתוך טווח המסחר השבועי לשבוע השני מחודש יולי, כלומר בין הגבוהה 1.3480 ולבין הנמוך 1.2849 מה שהופך אותן לשני הטריגרים אשר ייקבעו את כיוונו הבא של השטרלינג ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה 1.3480$ תצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. מנגד, שבירת הנמוך 1.2849 בכיוון מטה תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
בינתיים, בהיעדר אחת מהפריצות שציינו אותן לעיל, המסחר צפוי להתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין אותן רמות כלומר בין 1.3480 – 1.2849$.

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה בדיוק על פי התחזית שלנו לפיה:
"... הופעת תבנית היפוך דובית בתום המסחר של יום רביעי מצביעה על תחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים...."
נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית (ירידות) מקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי במבנה מגמת הטווח הארוך הקיימת כלומר ירידה לצורך עלייה ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו (מגמת עלייה) כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול ללא שינוי והתאפיין בירידות בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה לאורך הימים האחרונים הגורסת כי:
 "... בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 111.45 ין אזי אנו מקטלגים את העליות הבאות תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי המכירה וינוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
106.55, 107.50, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
102.40, 101.35, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי ובהתאם להנחת העבודה הפרו דולר אמריקאית לפיה:
"... אנו מקטלגים את גל הירידות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני כאשר הצלחה בלהתייצב מעל לרמת השפל 1.2823 קנדי מותירה את הנחת השוק השוורית על כנה ומובילה אותנו לנצל את הירידות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. "

נקודות התנגדות:
1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3085, 1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול ללא שינוי ובצורת "יום פנימי" מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה השוורית על כנה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה לכן אנו ממשיכים לאסוף חוזי קנייה במחירים הנוכחיים במטרה להמר על סיומו של מהלך הירידות המתקן אשר ראינו בימים האחרונים ונהמר על תחילתו של מהלך עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7565, 0.7680, 0.7725, 0.7835    
נקודות תמיכה:
0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה מינורית אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני בר חלוף ללא שינוי במבנהו הטכני השוורי מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים על כנה, הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד זו של הטווח הקצר השלימה מבנה דובי והובילה לירידות אשר נועדנה לשפר את מחירי הקנייה של הקיווי, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הניוזלנדי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$. "

נקודות התנגדות:
0.7205, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7015, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715  

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה ללא שינוי במבנהו הטכני השוורי של השוק, מה שמוביל אותנו  להמשיך ולאמץ אותה הנחת עבודה פרו זהב הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך הינה מגמת עלייה בעוד מגמת הטווח הקצר היורדת קוטלגה כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הזהב במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת... נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$. "

נקודות התנגדות:
1345.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה ונושק ממשוכת התמיכה הפסיכולוגית 40.00$, בדיוק על פי התחזית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים וכעת אנו מזכירים כי,
".... מצב מכירות היתר אליו הגיע מחיר החבית במקביל לקרבת קריאות השוק ממשוכת התמיכה הפסיכולוגית 40.00$ יחדיו מעלות את הסיכוי לתחילתו של גל עליות חדש העשוי לבחון אל מחסום 45.00$ במהלך השבועות הקרובים. "

נקודות התנגדות:
43.00, 44.50, 45.00, 47.00, 48.00
נקודות תמיכה:            
40.55, 38.65, 36.20

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה אולם ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו לפיה:
"... השוק ממשיך לדשדש בין רמת התמיכה 19.25 ולבין רמת ההתנגדות 20.75$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים ואנו מזכירים כי, הירידות הבאות תנוצלנה לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה בצורה הדרגתית זאת במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. "

נקודות התנגדות:
20.60, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.50, 18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: