יום שני, אוגוסט 01, 2016

סקירת מטח יומית 01 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום ששי בירידה קטנה ובצורת "יום פנימי" תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה לפיה:
פריצת רמת השיא 10373.55 אירו מיום חמישי הובילה לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מדובית לשוורית וכעת המדד צפוי להמשיך לטפס אולם מצב קניות היתר בו נמצא השוק בעת האחרונה מפחית מאטרקטיביות הכניסה ברמה הנוכחית ואנו נעדיף לעשות זאת (קנייה) לאחר תיקון טכני יורד אשר ביכולתו לשפר את מירי הקנייה בהשוואה לרמה הנוכחית.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות המדד מעל לרמת השפל 9161.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10400.00, 10485.00, 10640.00, 10832.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10200.00, 10165.00, 10039.00, 9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום ששי בירידה ולידידנו ניסיון שבירת רמת התמיכה 3.8040 שקלים עלול לסכן את משוכת התמיכה הפסיכולוגית 3.8000 גם כן מפני שבירה, תרחיש בהתממשותו יפיל את שער החליפין לקרבת מחסום 3.7500 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8500, 3.8700, 3.9120, 3.9250, 3.9500
נקודות תמיכה:
3.8150, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום ששי בעלייה ומתנהל בדיוק לפי התחזית המלווה אותנו בימים האחרונים, הגורסת כי:
"...רמת 4.2000 שקלים מצליחה לתפקד כמשוכת תמיכה, מה שהופך אותה לטריטוריית איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על מהלך עליות הם הוראת STOP LOSS צמודה יחסית הממוקמת מעט מתחת לאותה תמיכה 4.2000 בעוד יעד מימוש הרווחים לעסקה זו אמור להיות סביב 4.2600 אחריו 4.3000 שקלים. נזכיר כי, במידה והשוק ישבור את משוכת התמיכה 4.2000 בכיוון מטה אזי שער החליפין עלול לאבד מערכו ולרדת מתחת לרמת 4.1500 שקלים. "

נקודות התנגדות:
4.2800, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2300, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום ששי בעלייה כולל פריצת הרמה 1.1150$ בדיוק לע פי התרחיש עליו דיברנו במהלך הימים האחרונים, לפיו:
"... בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.0906$ אזי האירו עשוי ליהנות מביקושים וכתוצאה מכך שער החליפין צפוי לטפס אל מעבר לרמת 1.1150$ במהלך הימים הקרובים, ..."
למרות השיפור הנוכחי חשוב לזכור את מגמת הטווח הארוך טרם שינתה את כיוונה והיא דיין מקיימת את תנאי השוק הדובי. כתוצאה מכך, אנו מקטלגים את העלייה הנוכחית כולל הבאה תחת סעיף התיקון הטכני עבור אותה מגמת ירידה ארוכת הטווח הקיימת, מכאן אנו ננצל את הדינאמיקה הנוכחית (עליות) לצורך בניית פוזיציית SHORT חדשה על ידי איסוף הדרגתי של חוזי מכירה במהלך העליות הבאות זאת במטרה להמר על תחילתו של מהלך ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הדובית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1200, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום ששי בעלייה קטנה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק אשר עדיין מדשדש בתוך גבולותיו של טווח המסחר השבועי לשבוע השני מחודש יולי, כלומר בין הגבוהה 1.3480 ולבין הנמוך 1.2849 ואנו מזכירים כי, הרמות דנן תתפקדנה כשני הטריגרים אשר ייקבעו את כיוונו הבא של הפאונד ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה 1.3480$ תצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. מנגד, שבירת הנמוך 1.2849 בכיוון מטה תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. בינתיים, בהיעדר אחת מהפריצות שציינו אותן לעיל, המסחר צפוי להתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין אותן רמות כלומר בין 1.3480 – 1.2849$.

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום ששי בירידה חדה ובהתאם לתחזית המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, הגורסת כי:
"... הופעת תבנית היפוך דובית בתום המסחר של יום רביעי האחרון מצביעה על תחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים...."
יחד עם זאת, אנו מזכירים כי, מגמת הטווח הארוך של הדולר/שוויצרי עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי, לכן אנו מקטלגים את הדינאמיקה הנוכחית (ירידות) תחת סעיף התיקון טכני בלבד אשר ינוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9630, 0.9585, 0.9530, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום ששי בירידה חדה, בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה לאורך כל התקופה האחרונה לפיה:
 "... בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 111.45 ין אזי אנו מקטלגים את העליות הבאות תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי המכירה וינוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
104.00, 106.55, 107.50, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
101.85, 101.35, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום ששי בירידה חדה והמקוטלגת כתיקון טכני בלבד כלומר ירידה לצורך עלייה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.2823 קנדי. אחרת, במקרה שבירת רמת השפל 1.2823 כאמור אזי הצמד עלול להפוך את כיוונו השוורי הקיים לדובי בחזרה.

נקודות התנגדות:
1.3140, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2995, 1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום ששי בעלייה ומתנהל בדיוק לפי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני נורמאלי בלבד ללא שינוי בכיוונה של אותה מגמה שוורית קיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7615, 0.7680, 0.7725, 0.7835    
נקודות תמיכה:
0.7545, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום ששי בעלייה חדה, בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד זו של הטווח הקצר השלימה מבנה דובי והובילה לירידות אשר נועדנה לשפר את מחירי הקנייה של הקיווי, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הניוזלנדי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$. "

נקודות התנגדות:
0.7250, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7150, 0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850, 0.6805

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום ששי בעלייה נאה, התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך הינה מגמת עלייה בעוד מגמת הטווח הקצר היורדת קוטלגה כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הזהב במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת... נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$. "

נקודות התנגדות:
1355.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום ששי בעלייה בדיוק לפי הנחת העבודה שלנו הגורסת כי:
".... מצב מכירות היתר אליו הגיע מחיר החבית במקביל לקרבת קריאות השוק ממשוכת התמיכה הפסיכולוגית 40.00$ יחדיו מעלות את הסיכוי לתחילתו של גל עליות חדש העשוי לבחון אל מחסום 45.00$ במהלך השבועות הקרובים. "

נקודות התנגדות:
43.00, 44.50, 45.00, 47.00, 48.00
נקודות תמיכה:            
40.55, 38.65, 36.20

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום ששי בעלייה ומתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית שלנו לפיה:
"... השוק ממשיך לדשדש בין רמת התמיכה 19.25 ולבין רמת ההתנגדות 20.75$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים ואנו מזכירים כי, הירידות הבאות תנוצלנה לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה בצורה הדרגתית זאת במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. "

נקודות התנגדות:
20.60, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.50, 18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: