יום שני, אוגוסט 08, 2016

סקירת מטח יומית 08 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בעלייה חדה, בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית שלנו לפיה:
שתי מגמות השוק מקיימות את תנאי מגמת העלייה בעוד הירידה של הימים האחרונים קוטלגה תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – ירידה לצורך עלייה, ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד קריאות המדד מצליחות להתייצב מעל לרמת השפל 9161.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10485.00, 10640.00, 10832.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00, 9810.00, 9723.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בעלייה לאחר נתוני התעסוקה בארה"ב, אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק אשר ממשיך לדשדש בין משוכת התמיכה 3.8000 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9110 שקלים עם צפי להמשך דינאמיקה זו (דשדוש) במהלך הימים הבאים עם נטייה לעליות ואנו מזכירים כי, במקרה ומשוכת התמיכה 3.8000 שקלים תישבר בכיוון מטה אזי שער החליפין עלול לגרד את היעד 3.7500 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8500, 3.8700, 3.9120, 3.9250
נקודות תמיכה:
3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בעלייה, ביצוע התומך בהנחת העבודה שלנו לפי:
"... ללא שבירה מטה למשוכת התמיכה 4.2000 – 4.2200 שקלים, המסחר צפוי להתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין אותה משוכת תמיכה שציינו קודם לכן ולבין משוכת ההתנגדות 4.3000 שקלים. "

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2300, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בירידה , בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירת אותו היום לפיו:
"... בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 1.1616$ אזי אנו נמשיך לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT גם אם במקרה השוק יחווה עליות חדות מיד עם פרסום הנתון במקרה דנן אנו ננצל אותן עליות לצורך הגדלת כמות חוזי ה-SHORT במטרה להמשיך ולהמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. "
יחד עם זאת, לדידנו השוק עשוי לחוות מימושים כלומר תיקון טכני עולה המיוחס למימוש רווחים לאותן עסקאות SHORT הפתוחות כבר, תרחיש שביכולתו להרים את שער החליפין אל מעבר למחסום 1.1150$ במהלך היומיים הקרובים.
נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1165, 1.1235, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1000, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בירידה ועדיין מתנהל בהתאם להנחת העבודה שלנו לפיה:
"...הצמד עדיין מדשדש בתוך גבולותיו של טווח המסחר השבועי לשבוע השני מחודש יולי, כלומר בין הגבוהה 1.3480 ולבין הנמוך 1.2849 מה שהופך אותן רמות לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הפאונד ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה 1.3480$ תצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. מנגד, שבירת הנמוך 1.2849 בכיוון מטה תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. בינתיים, בהיעדר אחת מהפריצות שציינו אותן לעיל, המסחר צפוי להתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין אותן רמות כלומר בין 1.3480 – 1.2849$."

נקודות התנגדות:
1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330
נקודות תמיכה:
1.3020, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בעלייה חדה, בדיוק לפי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו במהלך התקופה האחרונה והגורסת כי:
 "... מגמת הטווח הארוך של הדולר/שוויצרי עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי, לכן אנו מקטלגים את הדינאמיקה הירידות האחרונות תחת סעיף התיקון טכני בלבד אשר ינוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק. "
לדידנו, קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 0.9840 פרנק, עלולה להוליד תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים, תרחיש הנועד לשפר שוב את מחירי הקנייה של החוזים על הדולר במטרה להמר על תחילתו של מהלך עליות חדש לאחר מכן.

נקודות התנגדות:
0.9840, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9680, 0.9625, 0.9585, 0.9530, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בעלייה ללא פריצת טווח המסחר של יום שלישי ה-02/08/2016 ובינתיים השוק מדשדש בתוך טווח המסחר שצוין כלומר בין הגבוהה יומי 102.83 ולבין הנמוך היומי 100.66 ין תוך שמירה על מבנה דובי, מה שהופך שתי הרמות דנן לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 102.83 ין תצביע על תיקון טכני עולה בעוד שבירת הנמוך היומי 100.66 ין תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין וכל עלייה הינה לצורך ירידה.

נקודות התנגדות:
103.40, 104.00, 106.55, 107.50, 107.90, 109.10
נקודות תמיכה:
100.65, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בעלייה חדה, התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה בעד מהלך הירידות של השבועיים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הדולר במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף הנחה העבודה שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2823 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3140, 1.2990, 1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בירידה ובצורת "יום היפוך דובי" העלולה להוליד תיקון טכני יורד במהלך הימים הקרובים, תרחיש אותו ננצל לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.7416$.
                                                                             
נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7565, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בירידה תוך שמירה על מבנה שוורי, לכן אנו מקטלגים את הדינאמיקה הנוכחית 0ירידות) כתיקון טכני בר חלוף אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG במהלך הירידות הבאות זאת במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG בדולר הניוזלנדי שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7150, 0.7255, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850, 0.6805

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך, מה שמוביל אותנו לנצל את גל הירידה הנוכחי לצורך איסוף חוזי קנייה על הזהב במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי , תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1310.70$.

נקודות התנגדות:
1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 ללא שינוי כמעט ואנו עדיין בדעה כי, מחיר החבית ימשיך לטפס לעבר היעד 43.00$ במהלך הימים הקרובים, זאת בהמשך מה שציינו בסקירות קודמות:
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע מחיר החבית בעת האחרונה מעלה את הסיכויים לתחילתו של גל עליות כתוצאה ממימוש רווחים לעסקאות שורט פתוחות. לכן, חרף מבנהו הדובי של השוק, כדאיות עסקאות המכירה ברמה הנוכחית הינה נמוכה. תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, מחיר החבית ינסה לבחון שוב את רמת השפל 39.00$ כאשר כשל שבירתה מטה הופכת אותה למשוכת תמיכה ומעלה את הסיכויים לתחילתו של גל עליות נאה העשוי להשיא את מחיר חבית הנפט אל מעבר לרמת 43.00$ במהלך הימים הקרובים."

נקודות התנגדות:
43.10, 44.50, 45.00, 47.00, 48.00
נקודות תמיכה:            
39.00, 38.65, 36.20

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי ה-05/08/2016 בירידה ויש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל 19.25$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך השוורית לדובית והופך את רמת 18.50$ ליעד ריאלי עבור התרחיש האמור.

נקודות התנגדות:
20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.20, 18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: