יום שלישי, אוגוסט 09, 2016

סקירת מטח יומית 09 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בעלייה נוספת תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, בהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה.
תחת תנאי שוק אלה, אנו ממשיכים לאמת אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לפיה כל ירידה תנוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על המדד במטרה להמר על המשך העליות כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות קריאות המדד מעל לרמת השפל 9161.35 אירו.
נציין כי, בריאותה של מגמת העלייה הקיימת תיבחן כעת על ידי הצלחת השוק בפריצת רמת השיא 10,485.35 אירו בכיוון מעלה. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי מדובר באיתות על חלשת הסנטימנט השוורי הנחוץ להמשך העליות, תרחיש העלול להוליד תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות:  
10485.00, 10640.00, 10832.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00, 9810.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בירידה ללא שינוי במבנהו הטכני של השוק אשר ממשיך לדשדש בין משוכת התמיכה 3.8000 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9110 שקלים בהתאם להנחת העבודה שלנו ואנו מזכירים כי, במקרה ומשוכת התמיכה 3.8000 שקלים תישבר בכיוון מטה אזי שער הדולר עלול לכוון אל היעד 3.7500 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8500, 3.8700, 3.9120, 3.9250
נקודות תמיכה:
3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 ללא שינוי כמעט כשהוא מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 4.2000 – 4.2200 שקלים וממשיך לדשדש בין אותה משוכת תמיכה ולבין משוכת ההתנגדות 4.3000 שקלים עם צפי למשך דינאמיקה זו במהלך הימים הקרובים עד לפריצת אחד משני גבולותיה של התבנית הנוכחית, מה שייקבע את כיוונו הבא של הצמד EURILS.

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2100, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בעלייה מינורית ובצורת "יום פנימי" מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה ולדידנו השוק עשוי לחוות מימושים כלומר תיקון טכני עולה המיוחס למימוש רווחים לאותן עסקאות SHORT הפתוחות כבר לפני פרסום נתוני ה-NFP, תרחיש שביכולתו להרים את שער החליפין של האירו אל מעבר למחסום 1.1150$ במהלך היומיים הקרובים.
נזכיר כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף הנחה זו (מגמת ירידה) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1165, 1.1235, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1000, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בירידה קטנה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה והגורסת כי:
"...הצמד עדיין מדשדש בתוך גבולותיו של טווח המסחר השבועי לשבוע השני מחודש יולי, כלומר בין הגבוהה 1.3480 ולבין הנמוך 1.2849 מה שהופך אותן רמות לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הפאונד ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה 1.3480$ תצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. מנגד, שבירת הנמוך 1.2849 בכיוון מטה תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. בינתיים, בהיעדר אחת מהפריצות שציינו אותן לעיל, המסחר צפוי להתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין אותן רמות כלומר בין 1.3480 – 1.2849$."

נקודות התנגדות:
1.3055, 1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090
נקודות תמיכה:
1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בעלייה נוספת ומתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה ולדידנו קרבת שער הדולר ממשוכת ההתנגדות 0.9840 פרנק עלולה להוליד גל ירידות בטרם השוק ימשיך לטפס מעלה, לכן אנו ננצל את הירידות הבאות בשוק לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על המשך עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9845, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9680, 0.9625, 0.9585, 0.9530, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בעלייה נוספת אך עדיין לא מצליח לפרוץ את גבולותיו של טווח המסחר של יום שלישי ה-02/08/2016 כלומר השוק עדיין מדשדש בתוך טווח המסחר שצוין:
בין הגבוהה היומי 102.83 ולבין הנמוך היומי 100.66 ין תוך שמירה על מבנה דובי, מה שהופך שתי הרמות דנן לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם (קרי, פריצה מעלה או שבירה מטה) ייקבע כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 102.83 ין תצביע על תיקון טכני עולה בעוד שבירת הנמוך היומי 100.66 ין תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין וכל עלייה הינה לצורך ירידה.

נקודות התנגדות:
103.40, 104.00, 106.55, 107.50, 107.90, 109.10
נקודות תמיכה:
100.65, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בירידה מינורית ובצורת "יום פנימי" תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, דינאמיקה המובילה אותנו להותיר אותה הנחת עבודה שוורית על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה בעד מהלך הירידות של השבועיים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הדולר במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף הנחה העבודה שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2823 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3140, 1.2990, 1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בעלייה אולם ללא פריצת השיא 0.7676$ בכיוון מעלה, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה לפיה:
חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.7676$ ובנוסף להופעת תבנית "יום היפוך דובי" בתום המסחר שלשום, יחדיו ראיות המעלות את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הקרובים, תרחיש אותו ננצל לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.7416$.
                                                                             
נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7565, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך, מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG במסגרה אנו ננצל כל ירידה במהלך הימים הקרובים לצורך בניית פוזיציית LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7255, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850, 0.6805

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בירידה מינורית אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני נורמאלי עבור מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת, כלומר ירידה לצורך עלייה, ובהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1310.70$ אזי כל ירידה נועדה לשפר את מחירי הקנייה של החוזים על הזהב ותזמן כניסתם של קונים חדשים, כתוצאה מכך מחיר האונקיה צפוי לעלות בחזרה. אולם, במקרה שבירה מטה של רמת השפל 1310.704 כאמור אזי מדובר באיתות על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מעלייה לירידה, תרחיש אדר יסכן את מחסום 1300.004 מפני שבירה.

נקודות התנגדות:
1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 בעלייה כולל פריצת מחסום 43.00$, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיו:
"...מצב מכירות היתר אליו הגיע מחיר החבית בעת האחרונה מעלה את הסיכויים לתחילתו של גל עליות כתוצאה ממימוש רווחים לעסקאות שורט פתוחות. לכן, חרף מבנהו הדובי של השוק, כדאיות עסקאות המכירה ברמה הנוכחית הינה נמוכה. תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, מחיר החבית ינסה לבחון שוב את רמת השפל 39.00$ כאשר כשל שבירתה מטה הופכת אותה למשוכת תמיכה ומעלה את הסיכויים לתחילתו של גל עליות נאה העשוי להשיא את מחיר חבית הנפט אל מעבר לרמת 43.00$ במהלך הימים הקרובים."
לדידנו, מחיר החבית עלול לחוות ירידות במהלך הימים קרובים המיוחסות לסגירת פוזיציות LONG הפתוחות על גל העליות הנוכחי, אולם גל הירידות העתידי צפוי להתייצב מעל לרמת השפל 39.00$, תרחיש אשר יספק לנו הזדמנות איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על גל עליות נוסף לאחר מכן.

נקודות התנגדות:
44.00, 44.50, 45.00, 47.00, 48.00
נקודות תמיכה:            
41.00, 39.00, 38.65, 36.20

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום שני ה-08/08/2016 ללא שינוי ואנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
"... יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל 19.25$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך השוורית לדובית והופך את רמת 18.50$ ליעד ריאלי עבור התרחיש האמור. "
בינתיים, כל עוד השוק מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 19.25$ אזי המסחר צפוי להמשיך ולדשדש בין 19.25 – 20.85$ עם נטייה לעליות.

נקודות התנגדות:
20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.20, 18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: