יום רביעי, אוגוסט 10, 2016

סקירת מטח יומית 10 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בעלייה חדה כולל פריצת רמת השיא 10485.35 אירו, ובהתאם להנחת העבודה השוורית שלנו, לפיה:
"...אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לפיה כל ירידה תנוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על המדד במטרה להמר על המשך העליות..."
נציין כי, חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הנוכחית ועדיף לעשות זאת לאחר תיקון טכני יורד אשר ישפר את מחירי הקנייה בהשוואה לרמה הנוכחית.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל עדיין מותנה בהתייצבות קריאות המדד מעל לרמת השפל 9161.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10705.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10485.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בירידה וממשיך לדשדש בין  משוכת התמיכה 3.8000 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9110 שקלים ללא שינוי בהנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך התקופה הקרובה כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 3.8000 שקלים. אחרת, במקרה ואותה משוכת התמיכה 3.8000 שקלים תישבר בכיוון מטה אזי שער הדולר עלול לכוון אל היעד 3.7500 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8500, 3.8700, 3.9120, 3.9250
נקודות תמיכה:
3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 ללא שינוי כמעט והאירו ממשיך לדשדש בין משוכת התמיכה 4.2000 – 4.2200 ולבין משוכת ההתנגדות 4.3000 שקלים עם צפי להמשך דינאמיקה זו עם נטייה לעליות כאשר כיוונו הבא של השוק לאחר מכן ייקבע בפריצת אחד מגבולותיה של תבנית הדשדוש הנוכחית.

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2100, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בעלייה המאששת את הנחת העבודה המלווה אותנו ביומיים האחרונים עבור מגמת הטווח הקצר ולפיה:
"... לדידנו השוק עשוי לחוות מימושים כלומר תיקון טכני עולה המיוחס למימוש רווחים לאותן עסקאות SHORT הפתוחות כבר לפני פרסום נתוני ה-NFP, תרחיש שביכולתו להרים את שער החליפין של האירו אל מעבר למחסום 1.1150$ במהלך היומיים הקרובים..."
נזכיר כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף הנחה זו (מגמת ירידה) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1165, 1.1235, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1000, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בירידה קטנה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה והגורסת כי:
"...הצמד עדיין מדשדש בתוך גבולותיו של טווח המסחר השבועי לשבוע השני מחודש יולי, כלומר בין הגבוהה 1.3480 ולבין הנמוך 1.2849 מה שהופך אותן רמות לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הפאונד ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה 1.3480$ תצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. מנגד, שבירת הנמוך 1.2849 בכיוון מטה תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. בינתיים, בהיעדר אחת מהפריצות שציינו אותן לעיל, המסחר צפוי להתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין אותן רמות כלומר בין 1.3480 – 1.2849$."
לסיום נציין כי, במידה והצמד GBPUSD לא יצליח לשבור את רמת השפל 1.2778$ בכיוון מטה אזי מדובר באיתות לתחילתו של מהלך עליות חדש העשוי לפרוץ את רמת ההתנגדות 1.3480$ כולל שינוי הקידומת 1.3500$.

נקודות התנגדות:
1.3055, 1.3290, 1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2955, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בירידה בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה לפיו:
"...ולדידנו קרבת שער הדולר ממשוכת ההתנגדות 0.9840 פרנק עלולה להוליד גל ירידות בטרם השוק ימשיך לטפס מעלה..."
נציין כי, מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי לכן אנו ננצל את הירידה הנוכחית לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על המשך עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9845, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9680, 0.9625, 0.9585, 0.9530, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בירידה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק כשהוא לא מצליח לפרוץ את גבולותיו של טווח המסחר של יום שלישי ה-02/08/2016 אלא מדשדש בתוך טווח המסחר שצוין, כלומר:
בין הגבוהה היומי 102.83 ולבין הנמוך היומי 100.66 ין תוך שמירה על מבנה דובי, מה שהופך שתי הרמות דנן לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם (קרי, פריצה מעלה או שבירה מטה) ייקבע כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 102.83 ין תצביע על תיקון טכני עולה בעוד שבירת הנמוך היומי 100.66 ין תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין וכל עלייה הינה לצורך ירידה.

נקודות התנגדות:
102.85, 103.40, 104.00, 106.55, 107.50, 107.90, 109.10
נקודות תמיכה:
100.65, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בירידה תוך שמירה על מבנה שוורי, מה שמוביל אותנו לקטלג אותה ירידה תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך הקיימת ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.2823 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2990, 1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בעלייה כולל פריצת השיא 0.7676$ בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על חידוש מגמת העלייה. מכאן, אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה שוורית עבור מגמת הטווח הארוך כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.7416$.
                                                                             
נקודות התנגדות:
0.7725, 0.7835, 0.7940, 0.8030
נקודות תמיכה:
0.7645, 0.7565, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בעלייה התומכת את הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, לפיה:
"...מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG במסגרה אנו ננצל כל ירידה במהלך הימים הקרובים לצורך בניית פוזיציית LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6945$. "

נקודות התנגדות:
0.7255, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850, 0.6805

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בעלייה התואמת את הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים והגורסת כי:
"...בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1310.70$ אזי כל ירידה נועדה לשפר את מחירי הקנייה של החוזים על הזהב ותזמן כניסתם של קונים חדשים, כתוצאה מכך מחיר האונקיה צפוי לעלות בחזרה..."

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1330.00, 1315.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 ללא שינוי כמעט ואנו עדיין בדעה כי,
"... מחיר החבית עלול לחוות ירידות במהלך הימים קרובים המיוחסות לסגירת פוזיציות LONG הפתוחות על גל העליות הנוכחי, אולם גל הירידות העתידי צפוי להתייצב מעל לרמת השפל 39.00$, תרחיש אשר יספק לנו הזדמנות איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על גל עליות נוסף לאחר מכן."
במילים אחרות, אסטרטגיית המסחר שלנו לנפט הינה LONG אולם הקנייה של החוזים תתבצע ברמות נמוכות יותר בהשוואה לרמה הנוכחית של השוק.

נקודות התנגדות:
44.00, 44.50, 45.00, 47.00, 48.00
נקודות תמיכה:            
42.00, 41.00, 39.00, 38.65, 36.20

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום שלישי ה-09/08/2016 בעלייה מינורית ללא שינוי בהנחת העבודה הגורסת כי:
"... יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל 19.25$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך השוורית לדובית והופך את רמת 18.50$ ליעד ריאלי עבור התרחיש האמור.
בינתיים, כל עוד השוק מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 19.25$ אזי המסחר צפוי להמשיך ולדשדש בין 19.25 – 20.85$ עם נטייה לעליות."

נקודות התנגדות:
20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.50, 19.20, 18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: