יום חמישי, אוגוסט 25, 2016

סקירת מטח יומית 25 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 ללא שיני ובצורת "יום פנימי" השני ברציפות, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה, וכיוונו הבא של השוק מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שלהלן:
"... פריצת הגבוהה היומי 10658.55 תצביע על חידוש עליות מגמת העלייה בעוד שבירת הנמוך 10386.35 תאותת על המשך התיקון הטכני היורד הנוכחי, תרחיש אותו ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הדאקס במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 9161.35 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בירידה עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים אולם אנו מזכירים כי, בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 3.7200 שקלים אזי שער הדולר עדיין צפוי לחוות ביקוש ער כתוצאה מכך השוק יטפס מעלה אל משוכת ההתנגדות 3.8000 שקלים, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית לכן אנו ננצל כל עלייה לצורך איסוף הדרגתי של חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות הצמד הדולר/שקל.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר שקל שלעיל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 3.9110 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.7800, 3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7500, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בירידה שנייה ברציפות אולם לא חל שינוי במבנהו הטכני של הצמד הן עבור מגמת הטווח הקצר המדשדשת בין משוכת התמיכה 4.2160 ולבין משוכת ההתנגדות 4.2880 שקלים, והן עבור מגמת הטווח הארוך אשר מקיימת את תנאי השוק השוורי.
תחת תנאי שוק אלה, אנו נאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG במסגרתה ננצל כל ירידה לצורך איסוף חוזי קנייה במטרה להמר על חידוש העליות לפחות עד משוכת ההתנגדות 4.2880 שקלים כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מעל משוכת התמיכה 4.2160 שקלים כאמור.

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2300, 4.2100, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בירידה בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה ולפיה:
מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר הינה מגמת ירידה בעוד השיפור של השבועות האחרונים קוטלג כתיקון טכני אותו ניצלנו לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש הירידות של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$ וכל עלייה במהלך הימים הבאים תקוטלג כתיקון טכני בלבד.

נקודות התנגדות:
1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1235, 1.1185, 1.1155, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בעלייה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק במיוחד עבור מגמת הטווח הקצר המדשדשת בין משוכת התמיכה 1.2849$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.3480$ ולדידנו השוק צפוי להמשיך בדינאמיקה הנוכחית (דשדוש) עד לפריצת אחד מגבולות התעלה האופקית הקיימת, כלומר:
פריצת 1.3480 בכיוון מעלה או שבירת 1.2849$ בכיוון מטה.
כמו כן נזכיר אודות מגמת הטווח הארוך של הפאונד/דולר השומרת על מבנה מגמתי דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.3480$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה והופך את היעד 1.3835$ ליעד ריאלי.

נקודות התנגדות:
1.3290, 1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3185, 1.3000, 1.2865, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בעלייה, בדיוק לפי התחזית שלנו עבור הטווח הקצר הגורסת כי:
"...לדידנו מגמת הטווח הקצר עשויה להתאפיין בעליות במהלך הימים הבאים..."
יחד עם זאת אנו מזכירים כי, השיפור הנוכחי הינו תיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית לכן אנו ננצל את הדינאמיקה הנוכחית (עלייה) במהלך הימים הקרובים לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר פרנק שוויצרי שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.9843 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9680, 0.9705, 0.9765, 0.9845, 0.9960, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9405, 0.9870

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בעלייה מינורית אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של הצמד USDJPY לכן אנו מותירים את הנחת העבודה על כנה, לפיה:
"... המסחר עדיין מתנהל בתוך התעלה האופקית התחומה בתוך טווח המסחר של יום 16/08/2016 כלומר, בין הגבוהה היומי 101.26 ולבין הנמוך היומי 99.44 ין תוך שמירה על מבנה מגמת ירידה עבור הטווח הארוך, דינאמיקה המובילה אותנו להניח כי,
בטווח הקצר קיים סיכוי לכך ששער הדולר יטפס מעלה אל עבר למחסום 101.00 ין כל עוד השוק מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 98.95 ין, אולם מדובר בתרחיש המקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני, כלומר עלייה לצורך ירידה, לכן אנו ננצל את התרחיש האמור לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT עבור מגמת הטווח הארוך הדובית מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין. "

נקודות התנגדות:
100.80, 102.25, 102.85, 103.40, 104.00, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
99.40, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בעלייה ויש לעקוב כעת לאחר ביצועי השוק סביב רמת השיא היומי 1.2965 קנדי במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, מה שיתמוך בהמשך העליות אל מעבר למחסום 1.3000 קנדי, מהלך אותו ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.2965, 1.2990, 1.3020, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2860, 1.2755, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בירידה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"...לדידנו הצמד חשוף לירידות נוספות במהלך הימים הקרובים חרף מבנה הטווח הארוך השוורי...."
נזכיר כי, חרף הירידה הנוכחית, כל עוד שער הדולר האוסטרלי מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.7416$ אזי אנו מקטלגים כל ירידה במהלך התקופה הקרובה תחת סעיף התיקון הטכני בלבד וננצלה לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על האוסטרלי במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר האוסטרלי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7416$.
                                                                             
נקודות התנגדות:
0.7655, 0.7725, 0.7755, 0.7835, 0.7940, 0.8030
נקודות תמיכה:
0.7565, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בעלייה אולם הצמד עדיין חשוף לחוות מימושים – ירידה, זאת במקרה כשל פריצת נקודת ההתנגדות 0.7345$  בכיוון מעלה. כל מקרה, אנו נמשיך לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG במסגרתה ננצל כל ירידות במהלך התקופה הקרובה לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על המשך עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6945$.

נקודות התנגדות:
0.7350, 0.7400, 0.7480, 0.7520
נקודות תמיכה:
0.7210, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בירידה ואנו עדיין בדעה כי, כל עוד מחיר אונקיית הזהב מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1310.00$ אזי הירידה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה ויספק לנו הזדמנות במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
1344.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1315.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בירידה, בדיוק לפי התחזית שלנו מאתמול לפיה:
"...  הירידות טרם הסתיימנה ומחיר החבית עוד יבחן את משוכת התמיכה 44.00 – 46.00$ בטרם יחדש את העליות. "
תחת תנאי שוק אלה אנו עדיין מעדיפים להמתין מחמוץ לשוק עד לקבלת ראיות חדשות אודות כיוונו הבא במטרה להצטרף לאותו מהלך חדש.

נקודות התנגדות:
49.00, 50.00, 51.50, 53.00
נקודות תמיכה:            
46.00, 43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום רביעי ה-24/08/2016 בירידה, בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
"... אנו רואים סיכוי לכך שגל הירידות הנוכחי צפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה 18.00$ ולאחר מכן יתחיל מהלך עליות חדש..."

נקודות התנגדות:
19.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: