יום שישי, אוגוסט 26, 2016

סקירת מטח יומית 26 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בירידה אולם לא הצליח לפרוץ את טווח המסחר של יום שלישי ה-22/08/2016, לכן אנו ממשיכים עם אותה הנחת עבודה לפיה:
"...מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה, וכיוונו הבא של השוק מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שלהלן:
... פריצת הגבוהה היומי 10658.55 תצביע על חידוש עליות מגמת העלייה בעוד שבירת הנמוך 10386.35 תאותת על המשך התיקון הטכני היורד הנוכחי, תרחיש אותו ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הדאקס במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 9161.35 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בירידה בהתאם לתחזית שלנו ואנו עדיין מזכירים כי,
"... בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 3.7200 שקלים אזי שער הדולר עדיין צפוי לחוות ביקוש ער כתוצאה מכך השוק יטפס מעלה אל משוכת ההתנגדות 3.8000 שקלים, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית לכן אנו ננצל כל עלייה לצורך איסוף הדרגתי של חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות הצמד הדולר/שקל."
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר שקל שלעיל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 3.9110 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.7800, 3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7500, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בעלייה ובצורת "יום פנימי" כלומר על חל שינוי במבנהו הטכני של הצמד אירו/שקל, הן עבור מגמת הטווח הקצר המדשדשת בין משוכת התמיכה 4.2160 ולבין משוכת ההתנגדות 4.2880 שקלים, והן עבור מגמת הטווח הארוך אשר מקיימת את תנאי השוק השוורי.
תחת תנאי שוק אלה, אנו נאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG במסגרתה ננצל כל ירידה לצורך איסוף חוזי קנייה במטרה להמר על חידוש העליות לפחות עד משוכת ההתנגדות 4.2880 שקלים כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מעל משוכת התמיכה 4.2160 שקלים כאמור.

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2300, 4.2100, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בעלייה ובצורת "יום פנימי" מה שהופך את הגבוהה היומי 1.1311$ והנמוך היומי 1.1245$ לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של השוק בטווח הקצר ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי תוביל למהלך עליות, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית, אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על אותו גל ירידות כאמור. מנגד, במקרה שבירה מטה לנמוך היומי 1.1245$ אזי מדובר באיתות על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית.
לסיום, אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$ וכל עלייה במהלך הימים הבאים תקוטלג כתיקון טכני בלבד.

נקודות התנגדות:
1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1235, 1.1185, 1.1155, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בירידה קטנה ללא שינוי במבנהו הטכני של השוק לפיו:
"... מגמת הטווח הקצר עדיין מדשדשת בין משוכת התמיכה 1.2849$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.3480$ ולדידנו השוק צפוי להמשיך בדינאמיקה הנוכחית (דשדוש) עד לפריצת אחד מגבולות התעלה האופקית הקיימת, כלומר: פריצת 1.3480 בכיוון מעלה או שבירת 1.2849$ בכיוון מטה.
כמו כן נזכיר אודות מגמת הטווח הארוך של הפאונד/דולר השומרת על מבנה מגמתי דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.3480$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה והופך את היעד 1.3835$ ליעד ריאלי. "

נקודות התנגדות:
1.3290, 1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3185, 1.3000, 1.2865, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 ללא שינוי ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית לפיה:

עליות הימים האחרונים מקוטלגות כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית לכן אנו ננצל את הדינאמיקה הנוכחית (עלייה) לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר פרנק שוויצרי מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.9843 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9690, 0.9705, 0.9765, 0.9845, 0.9960, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9405, 0.9870

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 ללא שינוי, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
"... המסחר עדיין מתנהל בתוך התעלה האופקית התחומה בתוך טווח המסחר של יום 16/08/2016 כלומר, בין הגבוהה היומי 101.26 ולבין הנמוך היומי 99.44 ין תוך שמירה על מבנה מגמת ירידה עבור הטווח הארוך, דינאמיקה המובילה אותנו להניח כי,
בטווח הקצר קיים סיכוי לכך ששער הדולר יטפס מעלה אל עבר למחסום 101.00 ין כל עוד השוק מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 98.95 ין, אולם מדובר בתרחיש המקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני, כלומר עלייה לצורך ירידה, לכן אנו ננצל את התרחיש האמור לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT עבור מגמת הטווח הארוך הדובית מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין. "

נקודות התנגדות:
100.80, 102.25, 102.85, 103.40, 104.00, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
99.40, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בירידה קטנה ואנו מותירים אותה הנחת עבודה לפיה:
"...יש לעקוב כעת לאחר ביצועי השוק סביב רמת השיא היומי 1.2965 קנדי במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, מה שיתמוך בהמשך העליות אל מעבר למחסום 1.3000 קנדי, מהלך אותו ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.2965, 1.2990, 1.3020, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2860, 1.2755, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בעלייה, אולם טרם נוצר המבנה המינימאלי למגמת עלייה עבור מגמת הטווח הקצר, מה שעלול לחשוף את הדולר אוסטרלי לירידות נוספות במהלך הימים הקרובים, תרחיש אותו ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
במילים אחרות, אנו עדיין שווריים על האוסטרלי וכל ירידה הינה לצורך עלייה כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר האוסטרלי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7416$.

נקודות התנגדות:
0.7655, 0.7725, 0.7755, 0.7835, 0.7940, 0.8030
נקודות תמיכה:
0.7565, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בירידה קטנה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך לכן אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG במסגרתה ננצל כל ירידה לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6945$.

נקודות התנגדות:
0.7350, 0.7400, 0.7480, 0.7520
נקודות תמיכה:
0.7210, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בירידה מינורית ללא שינוי בבנה מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי השוק השוורי ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד מחיר אונקיית הזהב מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1310.00$.
נקודות התנגדות:
1344.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1315.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בעלייה ואנו עדיין רואים סיכוי להמשך הירידות לכן מעדיפים להמתין מחוץ לשוק עד לקבלת תנאי מסחר "נוחים" יותר.

נקודות התנגדות:
49.00, 50.00, 51.50, 53.00
נקודות תמיכה:            
46.00, 43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום חמישי ה-25/08/2016 בירידה מינורית ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
"... אנו רואים סיכוי לכך שגל הירידות הנוכחי צפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה 18.00$ ולאחר מכן יתחיל מהלך עליות חדש..."

נקודות התנגדות:
19.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: