יום שני, אוגוסט 29, 2016

סקירת מטח יומית 29 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בעלייה מינורית אם כי קריאות המדד עדיין תחומות בתוך טווח המסחר של יום שלישי ה-22/08/2016, לכן אין שינוי בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, הגורסת כי:
"...מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה, וכיוונו הבא של השוק מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שלהלן:
... פריצת הגבוהה היומי 10658.55 תצביע על חידוש עליות מגמת העלייה בעוד שבירת הנמוך 10386.35 תאותת על המשך התיקון הטכני היורד הנוכחי, תרחיש אותו ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הדאקס במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 9161.35 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בעלייה ומתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
"... בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 3.7200 שקלים אזי שער הדולר עדיין צפוי לחוות ביקוש ער כתוצאה מכך השוק יטפס מעלה אל משוכת ההתנגדות 3.8000 שקלים, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית לכן אנו ננצל כל עלייה לצורך איסוף הדרגתי של חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות הצמד הדולר/שקל.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר שקל שלעיל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 3.9110 שקלים. "

נקודות התנגדות:
3.7800, 3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7400, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בירידה כולל ניסיון שבירת רמת השפל 4.2160 שקלים בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך משוורית לדובית, מה שעלול להוביל לירידות נוספות במהלך הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2100, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בירידה התואמת את התחזית שלנו עבור מגמת הטווח הארוך לפיה, כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.1616$ בכיוון מעלה אזי האירו/דולר נסחר במגמת ירידה וכל עלייה כולל זו של השבועות האחרונים קוטלגה כתיקון טכני ונועדה לספק לנו הזדמנות להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על אותו גל ירידות נוכחי.
תחת תנאי שוק אלה, אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר כאשר תוקף אותה הנחה זו עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1270, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1185, 1.1155, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בירידה השנייה ברציפות אולם ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק לפיו:
"... מגמת הטווח הקצר עדיין מדשדשת בין משוכת התמיכה 1.2849$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.3480$ ולדידנו השוק צפוי להמשיך בדינאמיקה הנוכחית (דשדוש) עד לפריצת אחד מגבולות התעלה האופקית הקיימת, כלומר: פריצת 1.3480 בכיוון מעלה או שבירת 1.2849$ בכיוון מטה.
כמו כן נזכיר אודות מגמת הטווח הארוך של הפאונד/דולר השומרת על מבנה מגמתי דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.3480$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה והופך את היעד 1.3835$ ליעד ריאלי. "

נקודות התנגדות:
1.3290, 1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3115, 1.3000, 1.2865, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בעלייה חדה, אותה מקטלגים כתיקון טכני הודות לקיומו של המבנה הדובי עבור מגמת הטווח הארוך ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 0.9843 פרנק בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
0.9845, 0.9960, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9680, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9405

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בעלייה חדה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו במהלך הימים האחרונים, לפיו:
"... בטווח הקצר קיים סיכוי לכך ששער הדולר יטפס מעלה אל עבר למחסום 101.00 ין כל עוד השוק מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 98.95 ין..."
יחד עם זאת אנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית (עליות) מקוטלגת תחת סעיף התיקון הטכני, כלומר עלייה לצורך ירידה, לכן אנו ננצלה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT עבור מגמת הטווח הארוך הדובית מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין. "

נקודות התנגדות:
102.65, 102.85, 103.40, 104.00, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
100.65, 99.40, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בעלייה, התואמת את התרחיש עליו דיברנו בסקירות האחרונות,לפיו:
"...יש לעקוב כעת לאחר ביצועי השוק סביב רמת השיא היומי 1.2965 קנדי במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, מה שיתמוך בהמשך העליות אל מעבר למחסום 1.3000 קנדי.."
נזכיר כי, המהלך הנוכחי (עלייה) ינוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3020, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2965, 1.2860, 1.2755, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בירידה חדה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"... אולם טרם נוצר המבנה המינימאלי למגמת עלייה עבור מגמת הטווח הקצר, מה שעלול לחשוף את הדולר אוסטרלי לירידות נוספות במהלך הימים הקרובים..."
נזכיר כי, מהלך הירידות הנוכחי ינוצל על דינו לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר האוסטרלי מסוג LONG שלהלן מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7416$.

נקודות התנגדות:
0.7580, 0.7655, 0.7725, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7525, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך, לכן אנו מקטלגים את מהלך הירידות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך וננצל כל ירידה נוספת לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6945$.

נקודות התנגדות:
0.7320, 0.7350, 0.7400, 0.7480, 0.7520
נקודות תמיכה:
0.7210, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 ללא שינוי כמעט עם נטייה לעליות ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה שוורית לפיה, כל עוד מחיר אונקיית הזהב מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1314.70$ אזי השוק עדיין למעלה.

נקודות התנגדות:
1344.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1314.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בעלייה אולם טרם נוצר המבנה הדרוש עבור מגמת עלייה לכן אנו עדיין רואים סיכוי לחידוש הירידות במחיר חבית הנפט במהלך התקופה הקרובה.

נקודות התנגדות:
49.00, 50.00, 51.50, 53.00
נקודות תמיכה:            
46.00, 43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי ה-26/08/2016 בעלייה ולדידנו השוק צפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה 18.00$ מה שיזמן כניסתם של קונים חדשים כתוצאה מכך מחיר הכסף צפוי לחוות גל עליות חדש.  

נקודות התנגדות:
19.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: