יום שישי, ספטמבר 02, 2016

סקירת מטח יומית 02 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 ללא שינוי כמעט מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הדאקס מקיימת את תנאי השוק השוורי – מגמת עלייה, כמו כן זו של הטווח הקצר נעה בכיוון זהה חרף הירידות ביומיים האחרונים, אותן אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד, אותן ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטר להמר על חידוש עליות מגמתה טווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 9161.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10690.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00
נקודות תמיכה:
10470.00, 10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בירידה שנייה ברציפות, בדיוק בהתאם לתחזית הדובית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי מגמת הירידה בעוד זו של הטווח הקצר השלימה מבנה מגמתי שוורי, המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך, מהלך אשר ינוצל על ידנו לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית שורט במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 3.9110 שקלים. "

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7570, 3.7400, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה דובי אולם הופעת תבנית "יום היפוך דובי" בתום המסחר אתמול עשויה לתמוך בתחילתו של תיקון טכני עולה במהלך הימים הבאים, תרחיש אשר יספק לנו הזדמנות להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT על האירו/שקל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1800, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בעלייה שנייה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירתנו האחרונה לפיו:
"...קיים צפי לתחילתו של תיקון טכני עולה ...." נזכיר כי, מהלך העליות הנוכחי נועד לספק לנו הזדמנות להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במהלך אותן עליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית לאחר מכן.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$ וכל עלייה הינה לצורך ירידה.

נקודות התנגדות:
1.1235, 1.1270, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בעלייה התואמת בדיוק את הנחת העבודה שלנו לפיה:
"... קיים סיכוי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הקרובים אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק אשר נוצר החל מ-10/07/2016 ועד היום, לכן אנו מותירים את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר עדיין מדשדשת בין משוכת התמיכה 1.2849$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.3480$ ולדידנו השוק צפוי להמשיך בדינאמיקה הנוכחית (דשדוש) עד לפריצת אחד מגבולות התעלה האופקית הקיימת, כלומר: פריצת 1.3480 בכיוון מעלה או שבירת 1.2849$ בכיוון מטה.
כמו כן נזכיר אודות מגמת הטווח הארוך של הפאונד/דולר השומרת על מבנה מגמתי דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.3480$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה והופך את היעד 1.3835$ ליעד ריאלי. "

נקודות התנגדות:
1.3320, 1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3055, 1.3000, 1.2865, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בירידה התואמת בדיוק לתרחיש עליו אנו מדברים במהלך היומיים האחרונים לפיו:
"... ניסיון פריצת רמת השיא 0.9843 פרנק מיום שלישי ה-30/08/2016 מצביע על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה. תחת תנאי שוק אלה אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT אולם הכניסה תהיה ברמות נמוכות יותר זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד לאור קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 0.9843 פרנק בטרם הדולר יטפס מעלה, כלומר אנו נמתין עד לירידה כלשהי ואז נתחיל במשימת האיסוף שלחוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית החדשה שנוצרה.
נציין כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רמת השפל 0.9526 פרנק."

נקודות התנגדות:
0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9680, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בירידה קטנה ולדידנו הופעת תבנית מסוג "יום היפוך דובי" בתום המסחר אתמול עלולה להוליד גל ירידות חדש אשר יסמן חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT על הדולר/ין כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 107.50 ין בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
104.00, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
103.55, 102.60,  101.25, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בירידה ואנו מזכירים כי, גם במקרה של עליות נוספות, מבנהו הטכני של השוק עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי, כלומר אנו מותירים הנחת העבודה המלווה אותנו במהלך התקופה האחרונה על כנה, לפיה:
".... חרף העליות האחרונות טרם נוצר מבנה שוורי עבור מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי מגמת הירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את מהלך העליות האחרון בשוק כתיקון טכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253 קנדי."


נקודות התנגדות:
1.3150, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3010, 1.2965, 1.2860, 1.2755, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בעלייה, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של האוסטרלי/דולר מקיימת את תנאי מגמת העלייה בעוד זו של הטווח הקצר נסחרת במגמת ירידה המהווה תיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה בצורה הדרגתית במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת כאמור.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר האוסטרלי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7416$."

נקודות התנגדות:
0.7580, 0.7655, 0.7725, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7490, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך ואנו מזכירים את העובדה כי,  הופעת תבנית ההיפוך מסוג "שבועי דובי" בתום המסחר של השבוע הקודם, עלולה להוליד ירידות נוספות במהלך הימים הבאים תרחיש המקוטלג כתיקון טכני אותו ננצל לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
במילים אחרות, הקיווי עדיין למעלה וכל ירידה הינה לצורך עלייה, כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6945$.

נקודות התנגדות:
0.7320, 0.7350, 0.7400, 0.7480, 0.7520
נקודות תמיכה:
0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בעלייה אולם לא חל שינוי במבנהו הטכני של השוק,לפיו:
מגמתה טווח הארוך שינתה את כיוונה מעלייה לירידה זאת לאחר שבירת רמת השפל 1314.70$ מה שמוביל אותנו לקטלג את העליות הבאות תחת סעיף התיקון הטכני אשר נועד לשפר את מחירי המכירה ויספק לנו הזדמנות להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$.

נקודות התנגדות:
1330.00, 1344.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בירידה נוספת ובהתאם לתחזית המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הנפט הינה מגמת ירידה וניסיון שבירת רמת השפל 46.40$ בכיוון מטה מיום שלישי מצביע על המשך הירידות במהלך התקופה הקרובה וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הירידה עבור מגמת הטווח הארוך הקיימת. נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 51.55$. "

נקודות התנגדות:
45.60, 46.40, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום חמישי ה-01/09/2016 בעלייה ולדידנו השוק עשוי לחוות מהלך עליות חדש אשר יקבל רוח גבית במקרה פריצת רמת 19.05$.  

נקודות התנגדות:
19.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: