יום שני, ספטמבר 05, 2016

סקירת מטח יומית 05 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בעלייה נאה, התואמת בדיוק להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, לפיה:
"...מגמת הטווח הארוך של הדאקס מקיימת את תנאי השוק השוורי – מגמת עלייה, כמו כן זו של הטווח הקצר נעה בכיוון זהה חרף הירידות ביומיים האחרונים, אותן אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד, אותן ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטר להמר על חידוש עליות מגמתה טווח הארוך השוורית הקיימת. "
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 10386.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00
נקודות תמיכה:
10470.00, 10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בירידה ולדידנו הצלחת השוק בלהתייצב מעל למשוכת התמיכה 3.7250 שקלים תתמוך בתחילתו של תיקון טכני עולה במהלך הימים הקרובים, תרחיש אשר יספק לנו הזדמנות להגדיל את החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה למהר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 3.9110 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7570, 3.7400, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בירידה חדה התואמת בדיוק את הנחת העבודה הדובית שלנו לפיה:
מגמת הטווח הארוך של האירו הינה מגמת ירידה וכל עלייה קוטלגה כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי המכירה של המטבע האירופי לצורך הימור על חידוש הירידות.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד שער האירו/דולר אינו פורץ את רמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2140, 4.2550, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בירידה לאחר יומיים של עליות שקדמו לה, ביצוע התואם בדיוק להנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, הגורסת כי:
"...קיים צפי לתחילתו של תיקון טכני עולה ...נזכיר כי, מהלך העליות הנוכחי נועד לספק לנו הזדמנות להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במהלך אותן עליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית לאחר מכן. "
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT כאשר, תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$ וכל עלייה הינה לצורך ירידה.

נקודות התנגדות:
1.1270, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בעלייה מינורית ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק לכן אנו מותירים את הנחת העבודה על כנה לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר עדיין מדשדשת מאז 10/07/2016 בין משוכת התמיכה 1.2849$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.3480$ ולדידנו השוק צפוי להמשיך בדינאמיקה הנוכחית (דשדוש) עד לפריצת אחד מגבולות התעלה האופקית הקיימת, כלומר: פריצת 1.3480 בכיוון מעלה או שבירת 1.2849$ בכיוון מטה.
כמו כן נזכיר אודות מגמת הטווח הארוך של הפאונד/דולר השומרת על מבנה מגמתי דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.3480$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה והופך את היעד 1.3835$ ליעד ריאלי. "

נקודות התנגדות:
1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3185, 1.3055, 1.3000, 1.2865, 1.2850, 1.2770, 1.2680

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל יום שישי ה-02/09/2016 ללא שינוי כמעט לאחר ואנו מקטלגים את מהלך הירידות של יומיים האחרונים תחת סעיף התיקון הטכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רמת השפל 0.9526 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9730, 0.9680, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בעלייה אולם ללא שינוי במבנה הטכני של מגמת הטווח הארוך המקיימת את תנאי השוק הדובי, לכן אנו מקטלגים את מהלך העליות האחרון תחת סעיף התיקון הטכני אותן ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך בתום התיקון הטכני הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין.

נקודות התנגדות:
104.00, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
102.60,  101.25, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בירידה, התואמת בדיוק את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיה:
"... גם במקרה של עליות נוספות, מבנהו הטכני של השוק עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי, לכן חרף העליות האחרונות טרם נוצר מבנה שוורי עבור מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי מגמת הירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את מהלך העליות האחרון בשוק כתיקון טכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253 קנדי."


נקודות התנגדות:
1.3150, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2945, 1.2860, 1.2755, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל יום שישי ה-02/09/2016 ללא שינוי כמעט ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית המלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של האוסטרלי/דולר מקיימת את תנאי מגמת העלייה בעוד זו של הטווח הקצר נסחרת במגמת ירידה המהווה תיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה בצורה הדרגתית במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת כאמור.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר האוסטרלי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7416$."

נקודות התנגדות:
0.7615, 0.7655, 0.7725, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7490, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בירידה מינורית לאחר גל עלייה נאה תוך יומי (במהלך יום שישי), התנהגות התואמת את הנחת העבודה המלווה אותנו בתקופה האחרונה, הגורסת כי:
"...  הופעת תבנית ההיפוך מסוג "שבוע דובי" ... עלולה להוליד ירידות נוספות במהלך הימים הבאים תרחיש המקוטלג כתיקון טכני אותו ננצל לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. במילים אחרות, הקיווי עדיין למעלה וכל ירידה הינה לצורך עלייה, כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6945$."

נקודות התנגדות:
0.7380, 0.7400, 0.7480, 0.7520
נקודות תמיכה:
0.7255, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בעלייה שנייה ברציפות, יחד עם זאת אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה דובית חרף העליות האחרונות וגם הבאות אותן אנו מקטלגים כתיקו ן טכני הנועד לשפר את מחירי המכירה ויספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי השורט במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$.

נקודות התנגדות:
1344.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בעלייה ולדידנו מחיר חבית הנפט צפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה התחומה בין הערכים 42.00 – 44.00 ולאחר מכן לחוות גל עליות נאה העשוי לבחון את משוכת ההתנגדות 46.30 במהלך הימים הקרובים.
אודות מגמת הטווח הארוך אזי לא חל שינוי ומבנהו הטכני של השוק עדיין מקיים את תנאי מגמת הירידה זאת כל עוד מחיר החבית אינו פורץ את רמת השיא 51.55$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
45.60, 46.40, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל יום שישי ה-02/09/2016 בעלייה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה הגורסת כי:
"...השוק עשוי לחוות מהלך עליות חדש אשר יקבל רוח גבית במקרה פריצת רמת 19.05$.  "

נקודות התנגדות:
19.55, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: