יום שלישי, ספטמבר 13, 2016

סקירת מטח יומית 13 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בעלייה אולם הפתיחה של היום לוותה בפתיחה עם פער מחירים שלילי אשר כלל שבירת רמת השפל 10386.35 אירו מה שהוביל להשלמת המבנה המינימאלי הדרוש עבור מגמת ירידה. כלומר, ניסיון השבירה לרמת השפל 10386.35 אירו הוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך של הדאקס ממגמת עלייה לירידה. כעת, הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי" בתום יום המסחר האתמול, עשוי להוליד גל עליות אותו נקטלג כתיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך היורד החדשה כאשר מדובר בהזדמנות לאסוף חוזי מכירה במהלך אותן עליות לצורך הימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית החדשה אל מתחת למחסום 10300.00 אירו.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדאקס מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10779.50 אירו.

נקודות התנגדות:  
10680.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00
נקודות תמיכה:
10320.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בעלייה התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
"... כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 3.7250 שקלים אזי אנו רואים סיכוי לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והיעד 3.8250 שקלים על הכוונת בשבועות הקרובים כאשר הטריגר לתרחיש זה הינו פריצת רמת השיא 3.7250 שקלים בכיוון מעלה..."

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, לכן אנו מקטלגים את מהלך העליות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כלומר עלייה לצורך ירידה, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2470, 4.2550, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2100, 4.2000, 4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בעלייה מינורית ובצורת "יום פנימי" ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק, לכן אנו מותירים את הנחת העבודה על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר הינה מגמת ירידה בעוד מהלך העליות אשר החל מתחילת החודש הנוכחי ועד היום מאופיין כתיקון טכני בלבד, דינאמיקה הנועדה לספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת לאחר סיומו של מהלך העליות הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1205, 1.1150, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי הודות לשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3480$ ואנו עדיין רואים סיכויי לכך שרמה זו עשויה להיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית למגמת עלייה ואת היעד 1.38304 ליעד ריאל עבור התרחיש השוורי האמור.

נקודות התנגדות:
1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3230, 1.3185, 1.3055, 1.3000, 1.2865, 1.2850

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך, לכן אנו מקטלגים את הירידה האחרונה וגם את הבאות תחת סעיף התיקון הטכני בלבד, תרחיש הנועד לספק לנו הזדמנות איסוף חוזי קנייה במהל אותן ירידות במטרה להמר על חידוש העליות בתוך התיקון הטכני היורד הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בדולר/פרנק שוויצרי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רמת השפל 0.9526 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9785, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9730, 0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, בהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, לפיה:
"... חרף העליות במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים טרם חל שינוי במבנהו הטכני של השוק אשר מקיים עדיין את תנאי מגמת הירידה, לכן אנו ננצל את גל העליות הנוכחי לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה באופן הדרגתי זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני העולה הנוכחי.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה כעת בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 104.32 ין. "

נקודות התנגדות:
103.10, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
101.10, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 ללא שינוי כמעט כולל הופעת תבנית מסוג " יום היפוך דובי" העלולה להצביע על חידוש הירידות, לכן אנו מותירים את הנחת העבודה הדובית על כנה לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הצמד USDCAD מקיימת את תנאי מגמת הירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 1.3148 קנדי בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
1.3150, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בעלייה ואנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, הגורסת כי:
"... בריאותה של מגמת הטווח הארוך השוורית הנוכחית תיבחן כעת על ידי הצלחת השוק בלפרוץ את רמת השיא 0.7756$ אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי הדבר יאותת על חלשת הסנטימנט השוורי ויאיץ בתחילתו של מימוש אשר יוליד גל ירידות משמעותי. עוד נציין כי, יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל 0.7489$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך משוורית לדובית כולל שינוי קידומת מתחת למחסום 0.7400$."

נקודות התנגדות:
0.7655, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7490, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בעלייה התומכת בהנחת העבודה השוורית לפיה:
מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת העלייה בעוד גל הירידות האחרון מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר ניוזלנדי/אמריקאי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.7201$.

נקודות התנגדות:
0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7285, 0.7255, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בירידה ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, הגורסת כי:
"... בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 1360.00$ אזי אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה הדובית – מגמת ירידה, אולם עדיין יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב הרמה הקריטית כמאור זאת מאחר ובמקרה ניסיון פריצתה בכיוון מעלה הדבר יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הקיימת מירידה לעלייה. "

נקודות התנגדות:
1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1315.00, 1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, לכן אנו מקטלגים את העלייה האחרונה כולל הבאות תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית כלומר עלייה לצורך ירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד מחיר חבית הנפט אינו פורץ את רמת השיא 49.35$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
44.15, 43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום שני ה-12/09/2016 בירידה, תוך שמירה על מבנה דובי אולם קרבת מחיר אונקיית הכסף ממשוכת התמיכה 18.50$ עשויה להוליד גל עליות המקוטלג כתיקון טכני במהלך הימים הקרובים והיעדר פריצה לרמת השיא 20.95$ אזי אותו גל עליות יספק לנו הזדמנות איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הירידה ארוכת הטווח הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: