יום שני, ספטמבר 12, 2016

סקירת מטח יומית 12 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בירידה חדה ויש לעקוב כעת אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל 10386.35 אירו במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת לירידה, תרחיש שלדידנו ריאלי עבור התקופה הקרובה, מה שהופך את רמת 10250.00 אירו ליעד הבא עבור התרחיש האמור.

נקודות התנגדות:  
10380.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00
נקודות תמיכה:
10440.00, 10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 ללא שינוי לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה הגורסת כי:
כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 3.7250 שקלים אזי אנו רואים סיכוי לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והיעד 3.8250 שקלים על הכוונת בשבועות הקרובים כאשר הטריגר לתרחיש זה הינו פריצת רמת השיא 3.7250 שקלים בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בירידה התואמת את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים והגורסת כי:
מגמת הטווח הארוך של האירו/שקל הינה מגמת ירידה בעוד גל העליות אשר ראינו במהלך הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי המכירה לצורך הימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2460, 4.2550, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בירידה, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו במהלך כל התקופה האחרונה לפיה:
מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר הינה מגמת ירידה בעוד מהלך העליות אשר החל מתחילת החודש הנוכחי ועד היום מאופיין כתיקון טכני בלבד, דינאמיקה הנועדה לספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת לאחר סיומו של מהלך העליות הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1205, 1.1150, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בירידה שלישית ברציפות ובהתאם להנחת העבודה הדובית המלווה אותנו במהלך התקופה האחרונה והגורסת כי:
"... בהיעדר פריצת משוכת ההתנגדות 1.3480$ בכיוון מעלה אזי מבנהו הטכני של השוק עבור מגמת הטווח הארוך הינו מבנה דובי – מגמת ירידה, לכן אנו ננצל את השיפור במחירי המכירה אשר ראינו במהלך הימים האחרונים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בפאונד/דולר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3480$. אחרת, במקרה פריצה שוורית כאמור אזי מדובר באיתות לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הקיימת מירידה לעלייה, תרחיש אשר יתמוך במהלך עליות חד כולל נגיעה ביעד 1.3830$. "

נקודות התנגדות:
1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3235, 1.3185, 1.3055, 1.3000, 1.2865, 1.2850

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בעלייה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"...לדידנו הופעת תבנית "יום היפוך שוורי" בתום המסחר ביום חמישי מצביעה על האפשרות לסיומו של התיקון הטכני הנוכחי ותחילתו של מהלך עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת...."
מכאן, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה מסוג LONG במסגרתה ננצל כל ירידה במהלך הימים הבאים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG זאת במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגית המסחר בדולר/פרנק שוויצרי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רמת השפל 0.9526 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9785, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9730, 0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בעלייה אולם טרם חל שינוי במבנהו הטכני של השוק אשר מקיים עדיין את תנאי מגמת הירידה, לכן אנו ננצל את גל העליות הנוכחי לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה באופן הדרגתי זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני העולה הנוכחי.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה כעת בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 104.32 ין.

נקודות התנגדות:
103.10, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
101.10, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בעלייה חדה התואמת את התרחיש עליו דיברנו בימים האחרונים לפיו:
"...הופעת תבנית "יום היפוך שוורי" בתום המסחר של יום רביעי ה-07/09/2016 מצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה..."
יחד עם זאת אנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית (עליות) עדיין מקוטלגת תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כלומר עלייה לצורך ירידה ללא שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית, לכן אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT תוך ניצול העליות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר/קנדי מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3148$.

נקודות התנגדות:
1.3150, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בירידה חדה התואמת את התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"... בריאותה של מגמת הטווח הארוך השוורית הנוכחית תיבחן כעת על ידי הצלחת השוק בלפרוץ את רמת השיא 0.7756$ אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי הדבר יאותת על חלשת הסנטימנט השוורי ויאיץ בתחילתו של מימוש אשר יוליד גל ירידות משמעותי."
עוד נציין כי, יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל 0.7489$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך משוורית לדובית כולל שינוי קידומת מתחת למחסום 0.7400$.

נקודות התנגדות:
0.7655, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7490, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בירידה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירת יום שישי האחרון לפיו:
"... הירידה מיום חמישי עלולה להוליד ירידות נוספות במהלך הימים הקרובים.."
נציין כי, גל הירידות הנוכחי מקוטלג כתיקון טכני כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.7201$.

נקודות התנגדות:
0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7285, 0.7255, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בירידה שלישית ברציפות, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה שלנו לפיה:
"... בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 1360.00$ אזי אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה הדובית – מגמת ירידה, אולם עדיין יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב הרמה הקריטית כמאור זאת מאחר ובמקרה ניסיון פריצתה בכיוון מעלה הדבר יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הקיימת מירידה לעלייה. "

נקודות התנגדות:
1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1315.00, 1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בירידה, התואמת בדיוק את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיה:  
"... מגמת הטווח הארוך של הנפט הינה מגמת ירידה בעוד מהלך העליות אשר אנו רואים במהלך הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי המכירה המטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בנפט מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 51.55$. "

נקודות התנגדות:
48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
44.15, 43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי ה-09/09/2016 בירידה שלישית ברציפות, בדיוק לפי הנחת העבודה שלנו הגורסת כי:
"...מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובית לכן בהיעדר פריצה לרמת השיא 20.95$ אזי גל העליות אשר החל מסוף חודש אוגוסט ועד ה-06/09/2016 מקוטלג כתיקון טכני העשוי לזמן את כניסתם של מוכרים ברמה הנוכחית במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת."

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: