יום שני, ספטמבר 19, 2016

סקירת מטח יומית 19 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בירידה התואמת בדיוק את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של הדאקס שינתה את כיוונה מעלייה לירידה זאת לאחר שבירת רמת השפל 10386.35 אירו מיום שני שעבר, לכן אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT וכל עלייה במהלך הימים הקרובים תקוטלג על ידנו כתיקון טכני בלבד אשר ינוצל לצורך איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הירידה ארוכת הטווח החדשה אל מתחת למחסום 10300.00 אירו.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדאקס מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10779.50 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10491.00, 10680.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בעלייה, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:
"... כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 3.7250 שקלים אזי אנו רואים סיכוי לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והיעד 3.8250 שקלים על הכוונת בשבועות הקרובים כאשר הטריגר לתרחיש זה הינו פריצת רמת השיא 3.7250 שקלים בכיוון מעלה..."

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בירידה חדה, התואמת בדיוק את הנחת העבודה הדובית שלנו, הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה בעוד מהלך העליות האחרון (מ-06/09/2016 – 14/09/2016) קוטלג כתיקון טכני אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/שקל מסוג SHORT שלעיל עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים. "

נקודות התנגדות:
4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2100, 4.2000, 4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בירידה חדה, התואמת בדיוק את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו במהלך כל התקופה האחרונה, הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר הינה מגמת ירידה בעוד מהלך העליות אשר החל מתחילת החודש הנוכחי ועד היום מאופיין כתיקון טכני בלבד, דינאמיקה הנועדה לספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת לאחר סיומו של מהלך העליות הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בירידה חדה אולם אנו עדיין בדעה כי,
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "

נקודות התנגדות:
1.3140, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2990, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בעלייה נאה התואמת בדיוק את הנחת העבודה השוורית שלנו, הגורסת כי:  
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה בעוד מהלך הירידות של היומיים האחרונים קוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת אל מעבר למחסום 0.9800 פרנק.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק השוורית כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.9644 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 ללא שינוי כמעט, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה, הגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
103.40, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
101.40, 101.10, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בעלייה התואמת את הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, הגורסת כי:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הנוכחית מאופיינת כתיקון טכני בר חלוף הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3100, 1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בירידה אולם אנו עדיין בדעה כי,
"...הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי" בתום המסחר של יום חמישי, מצביעה על תחילתו של תיקון טכני עולה, גל הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT בדולר אוסטרלי/דולר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7732$.

נקודות התנגדות:
0.7580, 0.7655, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בירידה התומכת בהנחת העבודה שלנו לפיה:
ככל שהצמד AUDUSD יגביר את הירידות שלו אזי הצמד NZDUSD יחווה התנהגות דומה חרף מבנהו הטכני השוורי הנוכחי של הקיווי.  

נקודות התנגדות:
0.7330, 0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בירידה, ובהתאם להנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לדידנו קרבת מחיר אונקיית הזהב ממשוכת התמיכה 1302.00$ מעלה את הסיכויים לתחילתו של גל עליות המקוטלג כתיקון טכני כל עוד אותו גל אינו פורץ את רמת השיא 1360.00$ בכיוון מעלה, מה שהופך אותו להזדמנות איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הנוכחית.

נקודות התנגדות:
1340.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 ירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, ולדידנו קרבת מחיר חבית הנפט ממשוכת התמיכה 43.00$ עשויה לתמוך בתחילתו של גל עליות חדש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הנוכחית כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 49.35$.

נקודות התנגדות:
46.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
42.60, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי ה-16/09/2016 בירידה ולדידנו מחיר אונקיית הכסף צפוי לחוות עליות במהלך הימים הבאים אל מעבר למחסום 19.50$, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני, בינתיים.

נקודות התנגדות:
19.50, 20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: