יום שלישי, ספטמבר 20, 2016

סקירת מטח יומית 20 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה קטנה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, לכן אנו מקטלגים את העלייה האחרונה תחת סעיף התיקון הטכני ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית שלנו והגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של הדאקס שינתה את כיוונה מעלייה לירידה זאת לאחר שבירת רמת השפל 10386.35 אירו מיום שני שעבר, לכן אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT וכל עלייה במהלך הימים הקרובים תקוטלג על ידנו כתיקון טכני בלבד אשר ינוצל לצורך איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הירידה ארוכת הטווח החדשה אל מתחת למחסום 10300.00 אירו.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדאקס מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10779.50 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10491.00, 10680.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בירידה מינורית ובצורת "יום פנימי" מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה המלווה אותנו על כנה והגורסת כי:
"... כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 3.7250 שקלים אזי אנו רואים סיכוי לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והיעד 3.8250 שקלים על הכוונת בשבועות הקרובים כאשר הטריגר לתרחיש זה הינו פריצת רמת השיא 3.7250 שקלים בכיוון מעלה..."

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה קטנה תוך שמירה על מבנהו הדובי של השוק, לכן אנו מקטלגים את העלייה האחרונה כולל גם הבאות תחת סעיף התיקון הטכני אשר נועד לשפר את מחירי המכירה של האירו במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני העולה הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/שקל מסוג SHORT שלעיל עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2100, 4.2000, 4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה מינורית ובצורת "יום פנימי", דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה הדובית על כנה והגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר הינה מגמת ירידה בעוד מהלך העליות אשר החל מתחילת החודש הנוכחי ועד היום מאופיין כתיקון טכני בלבד, דינאמיקה הנועדה לספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת לאחר סיומו של מהלך העליות הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה מינורית ובצורת "יום פנימי" לכן לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק, מכאן אנו מותירים את הנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים על כנה והגורסת כי:
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "

נקודות התנגדות:
1.3140, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2990, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה קטנה ללא שינוי בהנחת העבודה השוורית המלווה אותנו במהלך התקופה האחרונה והגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה בעוד מהלך הירידות של היומיים האחרונים קוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת אל מעבר למחסום 0.9800 פרנק.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק השוורית כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.9644 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 ללא שינוי לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, הגורסת כי,
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
103.40, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
101.40, 101.10, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה קנה ובהתאם להנחת העבודה השוורית שלנו, הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הנוכחית מאופיינת כתיקון טכני בר חלוף הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3100, 1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה, התואמת בדיוק את התרחיש עליו דיברנו לאחרונה, לפיו:  

"...הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי" בתום המסחר של יום חמישי, מצביעה על תחילתו של תיקון טכני עולה..."
,נציין כי, מהלך העליות הנוכחי נועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני הנוכחי.
לסיום, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT בדולר אוסטרלי/דולר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7732$.

נקודות התנגדות:
0.7580, 0.7655, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה ולדידנו במידה והשוק לא יצליח בפריצת רמת השיא 0.7485$ בכיוון מעלה אזי עולים הסיכויים לחידוש הירידות במיוחד כאשר תתחדשנה בזירת האוסטרלי/דולר אמריקאי.

נקודות התנגדות:
0.7330, 0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו אתמול בסקירה לפיו:
"... לדידנו קרבת מחיר אונקיית הזהב ממשוכת התמיכה 1302.00$ מעלה את הסיכויים לתחילתו של גל עליות..."
נציין כי, גל העליות הנוכחי מקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובי ונועד לשפר את מחירי חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$.

נקודות התנגדות:
1340.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 ללא שינוי כמעט אם כי, המסחר במהלך היום התאפיין בעליות ובהתאם לתרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה לפיו:
"... קרבת מחיר חבית הנפט ממשוכת התמיכה 43.00$ עשויה לתמוך בתחילתו של גל עליות..."
נציין כי, גל העליות מאתמול וגם העליות הבאות יקוטלגו תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בנפט מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 43.35$.

נקודות התנגדות:
46.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
42.60, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום שני ה-19/09/2016 בעלייה, התואמת בדיוק את התרחיש עליו דיברנו אתמול בסקירה  לפיו:
"...לדידנו מחיר אונקיית הכסף צפוי לחוות עליות במהלך הימים הבאים אל מעבר למחסום 19.50$, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני, בינתיים. "

נקודות התנגדות:
19.50, 20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: