יום חמישי, ספטמבר 22, 2016

סקירת מטח יומית 22 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי עבור מגמת הטווח הארוך לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה על כנה והגורסת כי:
כל עלייה במהלך התקופה הנוכחית תקוטלג כתיקון טכני המיועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדאקס מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10779.50 אירו.

נקודות התנגדות:  
10545.00, 10680.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10385.00, 10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 ללא שינוי כמעט עם צפי לירידה במהלך הימים הבאים אולם אנחנו עדיין בדעה לפיה:
בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 3.7250 שקלים אזי לשער החליפין של הדולר צפוי לחוות מהלך עליות כולל ניסיון פריצת רמת השיא 3.8250 שקלים, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך מדובית לשוורית (מגמת עלייה).

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7500, 3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה דובית עבור מגמת הטווח הארוך הודות לשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים, לכן אנו מקטלגים את גל העליות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלת הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:
4.2300, 4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בעלייה ובצורת "יום היפוך שוורי" מה שמצביע על האפשרות לתחילתו של מהלך עליות במהלך הימים הבאים אותו אנו מקטלגים תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך היורד, לכן גל העליות הבא יספק לנו הזדמנות איסוף הדרגתי של חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1215, 1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בעלייה התואמת את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, לפיה:
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "

נקודות התנגדות:
1.3140, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2945, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בירידה אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד ללא שינוי במבנהו הטכני השוורי של הדולר מול הפרנק כלומר מדובר בירידה לצורך עלייה, דינאמיקה המטיבה עם הקונים הרואים בה הזדמנות להגדיל את כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת אל מעבר למחסום 0.9800 פרנק.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה התייצבות שער הדולר מעל למשוכת התמיכה 0.9644 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בירידה חדה אולם אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה הגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
101.40, 103.40, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
99.90, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בירידה חדה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי לכן אנו ננצל את גל הירידה הנוכחי לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת בתום התיקון הטכני הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בעלייה נאה אולם לא חל שינוי במבנהו הטכני של השוק לפיו מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי מגמת הירידה לכן אנו ננצל את גל העליות הנוכחי והמקוטלג כתיקון טכני לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT בדולר אוסטרלי/דולר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7732$.

נקודות התנגדות:
0.7655, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7565, 0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בעלייה יחד עם זאת אנו עדיין מאמצים אותה דעה לפיה:
"... במידה והשוק לא יצליח בפריצת רמת השיא 0.7485$ בכיוון מעלה אזי עולים הסיכויים לחידוש הירידות במיוחד כאשר תתחדשנה בזירת האוסטרלי/דולר אמריקאי. "

נקודות התנגדות:
0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7235, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בעלייה אותה אנו מקטלגים תחת סעיף התיקון הטכני בלבד תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, דינאמיקה המיועדת לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במהלך העליות במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת בתום התיקון הטכני העולה הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$.

נקודות התנגדות:
1340.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בעלייה שנייה ברציפות, אולם לא חל שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך אשר עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה. מכאן, אנו מקטלגים את מהלך העליות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה,.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 48.40 דולר.

נקודות התנגדות:
46.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.60, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום רביעי ה-21/09/2016 בעלייה חדה והמקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית של השוק, לכן אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT כל עוד מחיר אונקיית הכסף אינו פורץ את רמת השיא 20.25$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
19.25, 18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: