יום רביעי, ספטמבר 21, 2016

סקירת מטח יומית 21 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בעלייה שנייה ברציפות אולם לא חל שינוי במבנהו הטכני הדובי של השוק המקיים עדיין את תנאי מגמת הירידה לכן אנו מקטלגים את מהלך העליות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת אל מתחת למחסום 10300.00 אירו.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדאקס מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10779.50 אירו.

נקודות התנגדות:  
10491.00, 10680.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בעלייה קטנה ובצורת "יום פנימי" שלישי ברציפות לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה:
"... כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 3.7250 שקלים אזי אנו רואים סיכוי לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והיעד 3.8250 שקלים על הכוונת בשבועות הקרובים כאשר הטריגר לתרחיש זה הינו פריצת רמת השיא 3.7250 שקלים בכיוון מעלה..."

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בירידה התואמת את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:
מגמת הטווח הארוך של האירו/שקל הינה מגמת ירידה וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/שקל מסוג SHORT שלעיל עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2300, 4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1900, 4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בירידה, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו במהלך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר הינה מגמת ירידה בעוד מהלך העליות אשר החל מתחילת החודש הנוכחי ועד היום מאופיין כתיקון טכני בלבד, דינאמיקה הנועדה לספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת לאחר סיומו של מהלך העליות הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בירידה ואנחנו עדיין בדעה כי,
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "

נקודות התנגדות:
1.3140, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2945, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בירידה מינורית תוך שמירה על מבנה שוורי לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה פרו דולר הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה בעוד מהלך הירידות של היומיים האחרונים קוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת אל מעבר למחסום 0.9800 פרנק.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק השוורית כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.9644 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9685, 0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בירידה קטנה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, הגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
103.40, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
100.80, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בירידה קטנה המאופיינת כתיקון טכני בלבד תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, כן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הנוכחית מאופיינת כתיקון טכני בר חלוף הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3100, 1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בעלייה מינורית תוך שמירה על מבנה דובי עבור מגמת הטווח הארוך, ראייה המובילה אותנו לקטלג את מהלך העליות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתוך התיקון הטכני הנוכחי.
נזכיר, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT בדולר אוסטרלי/דולר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7732$.

נקודות התנגדות:
0.7580, 0.7655, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בעלייה קטנה תוך שמירה על מבנה שוורי אולם אנו עדיין בדעה לפיה:
"... במידה והשוק לא יצליח בפריצת רמת השיא 0.7485$ בכיוון מעלה אזי עולים הסיכויים לחידוש הירידות במיוחד כאשר תתחדשנה בזירת האוסטרלי/דולר אמריקאי. "

נקודות התנגדות:
0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7235, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 ללא שינוי תוך שמירה על מבנה דובי לכו אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הזהב מקיימת את תנאי השוק הדובי – מגמת ירידה, בעוד מהלך העליות האחרון מקוטלג כתיקון טכני הנועד לספק לנו הזדמנות איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$.

נקודות התנגדות:
1340.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה דובי לכן אנו מקטלגים את השיפור במחיר החבית תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי במכנה הדובי, כלומר מדובר בעלייה לצורך ירידה.
נציין כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 48.40 דולר.

נקודות התנגדות:
46.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.60, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום שלישי ה-20/09/2016 ללא שינוי תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי,לכן אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה לפיה מחיר אונקיית הכסף צפוי לחדש את הירידות מה שמוביל אותנו לנצל את גל העליות האחרון לצורך איסוף הדרגתי של חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש הירידות כאמור.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בכסף מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא  20.25$.
נקודות התנגדות:
19.50, 20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: