יום רביעי, אוגוסט 31, 2011

סקירת מט"ח יומית - 31.08.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
כל עוד הצמד אירו/דולר ייסחר מעל לרמת התמיכה 1.4328 דולרים, שער החליפין צפוי לחדש את העליות אל מעבר לרמת 1.4550 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.4550, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4328, 1.4259, 1.4105, 1.4055

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4305 ולבין רמת ההתנגדות 1.4600. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4455 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4370 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4305 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4455 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4520 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4600 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה האחרונה לגבי הצמד פאונד/דולר נותרה על כנה וגורסת כי, הצמד צפוי לבחון מחדש את רמת התמיכה האחרונה בשוק הנמצאת בנקודה 1.6207 דולרים. כאן, יש לעקוב אחר המבחנים הבאים, באם הצמד כן יצליח לפרוץ את אותה הרמה 1.6207 בכיוון מטה, כולל נעילה מתחתיה או שרק מדובר במהלך ירידות מינורי שלא יצליח להגיע עד לרמת התמיכה כאמור. אנו מניחים כי, באין פריצה לאותה רמת התמיכה 1.6207, התסריט בעל הסיכוי הגבוהה מבין השניים שציינתי, במקרה זה הצמד צפוי להמשיך בעליות אל מעבר לרמת 1.6500 דולרים. מאידך, התסריט השני, הצמד צפוי לחוות ירידות בשער החליפין אך ירידות אלה יתקשו לחדור את רמת התמיכה המשמעותית בנקודה 1.6110 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.6454, 1.6573,  1.6620, 1.6738
נקודות תמיכה: 1.6207, 1.6194, 1.6111, 1.6005

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6165 ולבין רמת ההתנגדות 1.6490. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6330 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6240 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6165 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6330 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6400 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6490 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שוויצרי שומר על מבנה שוק עולה עם צפי לתחילתו של תיקון טכני (יורד) בקרוב. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנית בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.7807 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8277, 0.8520
נקודות תמיכה: 0.8018, 0.7768, 0.7607

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8005 ולבין רמת ההתנגדות 0.8340. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8170 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8270 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8340 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8170 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8105 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8005 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין צפוי להמשיך בטווח הקצר לחוות לחץ מכירתי אם כי מדובר בלחץ מתון יחסית. עוד נציין כי, ירידות אלה לא צפויות להינעל מתחת לרמת התמיכה 75.95 ין. כתוצאה מכך, הצפי שלנו שהמסחר בימים הבאים יתנהל בין רמת תמיכה זו (75.95) ולבין רמת ההתנגדות 77.70 ין.

נקודות התנגדות: 77.69, 78.20,  78.47, 79.30
נקודות תמיכה: 76.46, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.40 ולבין רמת ההתנגדות 77.10. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 76.75 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.40 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 76.90 עשויה להוביל לעליות אל היעד 76.90 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.10 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי שומר עדיין על מבנה שוק יורד עם צפי להמשך מגמה זו במהלך הימים הבאים. נזכיר כי, תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת ההתנגדות 0.9924 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9910, 0.9938, 0.9970, 1.0010
נקודות תמיכה: 0.9740, 0.9700, 0.9635

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9725 ולבין רמת ההתנגדות 0.9845. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9785 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9755 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9725 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9785 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9815 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9845 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד AUD/USD נותרה על כנה, והצמד ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה ברורה. נזכיר כי, תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.0315 דולרים כאשר כל ירידה תקוטלג על ידינו כתיקון טכני טבעי.

נקודות התנגדות: 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0534, 1.0417, 1.0315

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0575 ולבין רמת ההתנגדות 1.0770 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0675 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0725 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0770 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0675 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0625 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.575 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך לשמור על מבנה שוק שוורי ונסחר במגמת עלייה. נציין כי, התקרבות שער החליפין מרמת ההתנגדות 0.8600 דולרים, תהווה טריגר לתחילתו של תיקון טכני יורד בשוק.

נקודות התנגדות:  0.8620, 0.8765, 0.8842
נקודות תמיכה: 0.8420, 0.8368, 0.8258, 0.8110

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8435 ולבין רמת ההתנגדות 0.8600 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8515 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8475 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8435 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8515 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8555 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8600 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל נסחר במגמת עלייה הנמצאת כעת בשלב תיקון טכני יורד. נציין כי, שער החליפין כעת קרוב מקו המגמה העולה, הגבול התחתון של תעלת המחירים השוורית, ראייה העשויה לדרבן מספר שחקנים בשוק לקניית המטבע האמריקאי מחדש. אבל, האישוש לתסריט זה יתקבל רק לאחר הופעת תבנית היפוך שוורית על הגרף היומי. לכן, יש להמתין עד להופעת אותה תבנית במהלך הימים הבאים. נזכיר גם כי, תוקף המבנה השוורי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 3.5040 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.6150, 3.6440, 3.6640
נקודות תמיכה: 3.5410, 3.5040

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5570 ולבין רמת ההתנגדות 3.5920. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5750 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5640 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5570 שקלים. מאידך, פריצה מעל של נקודת הפיבוט 3.5750 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5810 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5920 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
בעוד המגמה המשנית של הזהב שומרת על מבנה שוק שוורי עולה, המגמה המינורית אינה מצליחה לשמור על מבנה ברור (עלייה או ירידה) והמסחר בזהב מתנהל בין רמת התמיכה 1701.70 ולבין רמת ההתנגדות 1915.00 דולרים. נציין כי, רמת המחירים הנוכחית איננה מאפשרת כדאיות כלשהי למסחר בשוק זה.

נקודות התנגדות: 1840.90, 1850.00, 1915.00,  1930.00
נקודות תמיכה: 1724.20, 1701.70, 1683.50, 1629.80

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1760.60 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1874.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1817.50 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1850.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1874.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1817.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1794.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1817.50 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט שומר על מבנה שוק שוורי ונסחר במגמת עלייה. במצב הנוכחי, אנו מקטלגים כל ירידה בשוק כתיקון וטכני נורמאלי זאת בתנאי שמחיר חבית הנפט לא יחצה את רמת התמיכה 83.01 דולר בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 89.19, 90.73, 94.50
נקודות תמיכה: 83.01, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 85.45 ולבין רמת ההתנגדות 90.95. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 88.20 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 89.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.95 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 88.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 87.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 85.45 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: