יום חמישי, ספטמבר 01, 2011

סקירת מט"ח יומית - 01.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
למרות הירידות האחרונות בשוק, חשוב שנציין כי, באין סגירה יומית מתחת לרמת התמיכה 1.4328 דולרים הסיכוי לחידוש העליות נותר בר-קיימא.

נקודות התנגדות: 1.4550, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4328, 1.4259, 1.4105, 1.4055

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4285 ולבין רמת ההתנגדות 1.4505. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4395 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4325 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4285 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4395 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4435 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4505 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר ממשיך את הירידות עם ניסיון לבחון את רמת התמיכה 1.6207 דולרים. נציין כי, במקרה והצמד כן מצליח לפרוץ את אותה הרמה 1.6207 בכיוון מטה, כולל נעילה מתחתיה, הדבר עשוי להוביל להמשך הירידות בשוק כאשר האתנחתא הבאה תהיה סביב רמת התמיכה 1.6110 דולרים. מאידך, כשל הסגירה היומית מתחת לרמת התמיכה 1.6207 דולרים, הדבר עשוי להוות טריגר לרכישת הפאונד במחיר אטרקטיבי.

נקודות התנגדות: 1.6454, 1.6573,  1.6620, 1.6738
נקודות תמיכה: 1.6207, 1.6194, 1.6111, 1.6005

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6165 ולבין רמת ההתנגדות 1.6375. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6270 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6205 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6165 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6270 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6310 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6375 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
התיקון הטכני היורד עליו דיברנו אתמול בסקירה יצא לדרך. נזכיר כי, בינתיים מדובר רק בתיקון טכני בלבד ומבנה השוק נותר מבנה שוורי כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.7807 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8240, 0.8277, 0.8520
נקודות תמיכה: 0.7807, 0.7768, 0.7607

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7870 ולבין רמת ההתנגדות 0.8300. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8085 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7960 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7870 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8085 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8175 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8300 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 75.95 ולבין רמת ההתנגדות 77.70 ין. נציין כי, פריצת רמת ההתנגדות 77.7 ין בכיוון מעלה עשויה לייצור מבנה שוק חדש, מבנה שוורי עולה.

נקודות התנגדות: 77.69, 78.20,  78.47, 79.30
נקודות תמיכה: 76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.25 ולבין רמת ההתנגדות 77.10. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.65 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.50 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.25 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.65 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.50 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.25 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הופעת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Dragonfly Doji בתום המסחר אתמול על הצמד דולר/קנדי מצביעה על התמתנות הירידות בטווח הקצר עם צפי לעלייה. יחד עם זאת, מבנה השוק נותר מבנה דובי, מה שמותיר דלת פתוחה לחידוש הירידות בשוק.

נקודות התנגדות: 0.9910, 0.9938, 0.9970, 1.0010
נקודות תמיכה: 0.9725, 0.9700, 0.9635

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9695 ולבין רמת ההתנגדות 0.9845. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9770 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9815 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9845 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9770 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9740 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9695 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD ממשיך לשמור על מבנה שוק שוורי אם כי צורת הנרות בשני ימי המסחר האחרונים מצביעה על הססנות בקרב שוורי השוק, ראייה העשויה לזמן תיקון טכני יורד בקרוב. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.0315 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.0720, 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0600, 1.0534, 1.0417, 1.0315

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0575 ולבין רמת ההתנגדות 1.0775 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0675 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0730 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0775 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0675 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0630 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.575 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הופעת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Shooting Star בתום המסחר אתמול על הצמד ניוזלנדי/דולר מצביעה על התמתנות העליות בטווח הקצר עם צפי לירידות. נציין כי, הירידות המתעדות להגיע יקוטלגו כתיקן טכני ולא כשינוי מגמה אשר נותרה בינתיים מגמת עלייה.  

נקודות התנגדות:  0.8620, 0.8765, 0.8842
נקודות תמיכה: 0.8420, 0.8368, 0.8258, 0.8110

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8460 ולבין רמת ההתנגדות 0.8600 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8530 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8485 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8460 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8530 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8555 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8600 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל ממשיך לחוות מימושים. נציין כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 3.5050 שקלים תשמר את מבנהו השוורי של השוק, מה שמותיר סיכוי לחידוש העליות אם כי לא צפויה פריצה של רמת השיא 3.6150 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.6150, 3.6440, 3.6640
נקודות תמיכה: 3.5410, 3.5040

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5450 ולבין רמת ההתנגדות 3.5810. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5630 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5520 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5450 שקלים. מאידך, פריצה מעל של נקודת הפיבוט 3.5630 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5700 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5810 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה לגבי הזהב הגורסת כי, בטווח הבינוני הזהב עדיין שומר על מבנה שוק עולה. יחד עם זאת, מגמת הטווח הקצר (על הגרף היומי) חדלה מלשמור על מבנה שוק שוורי זאת לאחר פריצת רמת התמיכה 1724.20 דולרים בכיוון מטה במהלך שבוע שעבר. לכן, במצב הנוכחי, אנו מניחים כי, מחיר אונקיית הזהב צפוי להיסחר בין רמת התמיכה 1701.70 ולבין השיא 1915.00 דולרים.

נקודות התנגדות: 1840.90, 1850.00, 1915.00,  1930.00
נקודות תמיכה: 1724.20, 1701.70, 1683.50, 1629.80

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1761.20 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1875.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1818.10 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1852.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1875.00 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1818.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1795.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1761.20 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט ממשיך להיסחר במגמת עלייה למרות הקושי בפריצת רמת ההתנגדות 90.75 דולר בכיוון מעלה. נציין כי, קיים צפי לירידה מינורית במחיר חבית הנפט במהלך היום-יומיים הקרובים, אך ירידה זו עשויה לשפר את מחיר הקנייה של הנפט יותר מאשר היפוך המגמה החיובית בשוק. בנוסף, פריצת רמת ההתנגדות 90.75 דולרי בכיוון מעלה, תסריט ריאלי עבור התקופה הקרובה, עשוי להוביל את מחיר חבית הנפט אל אזור 100 דולר.

נקודות התנגדות: 90.73, 94.50
נקודות תמיכה: 83.01, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 86.80 ולבין רמת ההתנגדות 90.55. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 88.65 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 89.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.55 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 88.65 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 87.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 86.80 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: