יום שישי, ספטמבר 02, 2011

סקירת מט"ח יומית - 02.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר פרץ אתמול את רמת התמיכה 1.4328 דולרים בכיוון מטה, ראייה המחייבת אותנו לשנות את הנחת העבודה מהנחה פרו אירו למבנה שוק חדש, מבנה יורד. יחד עם זאת, אנו נמצאים בפני יום תנודתי במיוחד בו יתפרסם נתון המשרות ללא המגזר החקלאי בארה"ב וכן נתוני האבטלה בארה"ב. לכן, המסחר היום יהיה טעון בתנודתיות גבוהה מה שמקשה עלינו לקבוע את כיוונו של הצמד או ליתר דיוק לבנות הנחת עבודה כלשהי עבור הימים הבאים טרם פרסום דו"חות התעסוקה היום.

נקודות התנגדות: 1.4328, 1.4550, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4105, 1.4055

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4140 ולבין רמת ההתנגדות 1.4440. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4290 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4205 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4140 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4290 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4355 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4440 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה שוק יורד עם צפי להתמתנות הירידות סביב רמת התמיכה 1.6110 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.6454, 1.6573,  1.6620, 1.6738
נקודות תמיכה: 1.6111, 1.6005

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6070 ולבין רמת ההתנגדות 1.6315. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6190 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6130 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6070 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6190 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6255 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6310 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/פרנק שוויצרי צפוי להמשיך את התיקון הטכני היורד. נציין כי, מבנה השוק נותר מבנה שוורי, זאת בתנאי ששער החליפין ייסחר מעל לרמת התמיכה 0.7807 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8240, 0.8277, 0.8520
נקודות תמיכה: 0.7807, 0.7768, 0.7607

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7825 ולבין רמת ההתנגדות 0.8145. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7985 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7885 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7825 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7985 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8045 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8145 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה לגבי הצמד דולר/ין נותרה על כנה והצמד ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 75.95 ולבין רמת ההתנגדות 77.70 ין. נזכיר כי, פריצת רמת ההתנגדות 77.70 ין בכיוון מעלה עשויה לייצור מבנה שוק חדש, מבנה עולה.

נקודות התנגדות: 77.69, 78.20,  78.47, 79.30
נקודות תמיכה: 76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.40 ולבין רמת ההתנגדות 77.45. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 76.95 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.65 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.40 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 76.95 עשויה להוביל לעליות אל היעד 77.20 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.45 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
כשל הסגירה היומית מתחת לנמוך של יום המסחר בתאריך ה-29/08/2011 מצביע על חולשת הסנטימנט הדובי בשלושת ימי המסחר האחרונים, ראייה העשויה לרמז על תיקון טכני עולה. יחד עם זאת, מבנה השוק הנוכחי עדיין מקיים את התנאים הנחוצים עבור מבנה דובי.

נקודות התנגדות: 0.9910, 0.9938, 0.9970, 1.0010
נקודות תמיכה: 0.9725, 0.9700, 0.9635

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9705 ולבין רמת ההתנגדות 0.9825. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9765 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9730 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9705 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9765 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9790 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9825 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD שומר על מבנה שוק שוורי עם צפי לתחילתו של תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0600, 1.0534, 1.0417, 1.0315

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0610 ולבין רמת ההתנגדות 1.0815 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0715 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0765 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0815 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0715 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0660 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0610 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר שומר על מבנה שוק עולה, אם כי, מומנטום זה התמתן במהלך שני ימי המסחר האחרונים, ראייה העשוי להעיק על המשך העליות בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 0.8573,  0.8620, 0.8765, 0.8842
נקודות תמיכה: 0.8420, 0.8368, 0.8258, 0.8110

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8450 ולבין רמת ההתנגדות 0.8560 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8505 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8535 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8560 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8505 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8480 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8450 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
צפי להתמתנות הירידות בשער החליפין של הצמד דולר/שקל עם האפשרות לתחילתו של מהלך עולה בקרוב. נציין כי, מדובר במהלך מינורי עם סיכוי נמוך שיצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות 3.6330 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.6330, 3.6440, 3.6640
נקודות תמיכה: 3.5570, 3.5410, 3.5040

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5490 ולבין רמת ההתנגדות 3.5910. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5705 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5840 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5910 שקלים. מאידך, פריצה מתחת של נקודת הפיבוט 3.5705 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5630 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5490 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב ממשיך לחפש אחר כיוון בטווח הקצר. פריצת רמת ההתנגדות 1841.00 דולרים בכיוון מעלה תאיץ במחיר האונקיה לרשום קריאות גבוהות יותר. אחרת, הזהב עשוי לרדת אל מתחת לרמת 1800.00 דולרים.

נקודות התנגדות: 1840.90, 1850.00, 1915.00,  1930.00
נקודות תמיכה: 1724.20, 1701.70, 1683.50, 1629.80

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1798.10 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1855.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1827.00 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1813.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1798.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1827.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1842.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1855.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
בטווח הקצר הנפט צפוי לסבול מלחץ מכירתי מה שיעיק על המשך העליות אל מעל לרמת 90.00 דולר/חבית. לגבי הטווח הארוך יותר, התמונה מעודדת יותר, והנפט צפוי להתקרב מרמת 100.00 דולרים לחבית.

נקודות התנגדות: 90.73, 94.50
נקודות תמיכה: 86.59, 83.01, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 87.30 ולבין רמת ההתנגדות 90.70. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 89.00 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 88.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 87.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 89.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 89.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 90.70 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: