יום שני, ספטמבר 05, 2011

סקירת מט"ח יומית - 05.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר ולאחר פריצת רמת התמיכה 1.4328 דולרים בכיוון מטה,יצר מבנה שוק יורד עבור המגמה המינורית. נציין כי, לירידות האלה ממתינה תמיכה משמעותית סביב אזור 1.4055 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.4328, 1.4550, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4105, 1.4055

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4120 ולבין רמת ההתנגדות 1.4325. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4225 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4160 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4120 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4225 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4265 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4325 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר ממשיך לשמור על מבנה שוק דובי ורמת התמיכה 1.6110 דולרים מתפקדת כמצופה. נציין כי, הנחת השוק היורד מותנית בשמירה  על שער חליפין מתחת לרמת ההתנגדות 1.6454 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.6454, 1.6573,  1.6620, 1.6738
נקודות תמיכה: 1.6111, 1.6005

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6130 ולבין רמת ההתנגדות 1.6295. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6210 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6170 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6130 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6210 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6250 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6295 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/פרנק שוויצרי פרץ ביום שישי האחרון את רמת התמיכה 0.7807 פרנק, אך לא הצליח להינעל מתחתיה. מכאן, אנו מניחים כי מבנהו השוורי האחרון של השוק חדל מלהתקיים עוד, והצמד נכנס למצב של דשדוש בין רמת התמיכה 0.7710 ולבין רמת ההתנגדות 0.8240 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8018, 0.8240, 0.8277, 0.8520
נקודות תמיכה: 0.7607, 0.7066

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7605 ולבין רמת ההתנגדות 0.8090. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7845 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7985 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8090 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7845 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7740 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7605 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 75.95 ולבין רמת ההתנגדות 77.70 ין ללא כל שינוי בהנחת העבודה.

נקודות התנגדות: 77.23, 77.69, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.42,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.30 ולבין רמת ההתנגדות 77.20. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.75 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 76.95 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.20 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.75 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.55 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.30 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
למרות העליות האחרונות בשוק, מבנהו הטכני של הצמד דולר/קנדי נותר מבנה דובי, זאת מאחר ורמת השיא האחרונה בשוק 0.9924 קנדי, טרם נפרצה. יחד עם זאת, הדינאמיקה האחרונה בשווקים עלולה להקשות על הקנדי מלפרוץ את רמת התמיכה 0.9725, מה שעשוי להוביל את שער החליפין להתכנס בתוך 0.9725 – 0.9950 במהלך התקופה הקרובה.

נקודות התנגדות: 0.9910, 0.9938, 0.9970, 1.0010
נקודות תמיכה: 0.9775, 0.9725, 0.9700, 0.9635

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9720 ולבין רמת ההתנגדות 0.9920. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9820 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9880 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9920 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9820 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9780 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9720 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD החל בתיקון הטכני עליו דיברנו בסקירה האחרונה. נציין עוד כי, מדובר בינתיים רק בתיקון ומבנהו הטכני של הצמד נותר מבנה שוורי (עולה). הנחת המבנה העולה מותנית בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.0315 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.0764, 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0534, 1.0417, 1.0315

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0585 ולבין רמת ההתנגדות 1.0800 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0690 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0650 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0585 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0690 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0755 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0800 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
בדומה לביצועי האוסטרלי/דולר גם הצמד ניוזלנדי/דולר חווה בתקופה זו מימושים (תיקון טכני) תוך שמירה על מבנה טכני שוורי.

נקודות התנגדות: 0.8573,  0.8620, 0.8765, 0.8842
נקודות תמיכה: 0.8368, 0.8258, 0.8110

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8360 ולבין רמת ההתנגדות 0.8600 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8480 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8420 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8360 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8480 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8540 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8600 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל צפוי להמשיך בעליות עם האפשרות לבחון את רמת ההתנגדות 3.6330 שקלים (השיא האחרון בשוק) מחדש. פריצת רמת השיא כאמור עשויה לחדש את מגמת העלייה הנוכחית בשוק בעוד כשל פריצתה ייחשב כאות שלילית העשויה להטיב עם השקל לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 3.6330, 3.6440, 3.6640
נקודות תמיכה: 3.5570, 3.5410, 3.5040

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5650 ולבין רמת ההתנגדות 3.6120. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5880 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.6040 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6120 שקלים. מאידך, פריצה מתחת של נקודת הפיבוט 3.5880 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5800 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5650 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב פרץ ביום שישי האחרון את רמת ההתנגדות 1841.00 דולרים מה שהוביל לחידוש העליות במגמת המינורית. למרות העליות האחרונות בשוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לרכישת הזהב.

נקודות התנגדות: 1915.00,  1930.00, 1950.00
נקודות תמיכה: 1815.80, 1724.20, 1701.70, 1683.50

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1801.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1921.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1861.30 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1897.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1921.20 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1861.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1837.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1801.40 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הירידות מיום שישי האחרון עשויות לשפר את מחיר רכישת חבית הנפט יותר מאשר חזרה לירידות זאת בהסתמך על דינאמיקת כל אחת מנקודות התמיכה האחרונות בשוק המצביעות על התחזקות הסנטימנט השוורי. במילים אחרות, הסיכוי שהנפט ישוב לעלות עודנו בר-קיימא.

נקודות התנגדות: 89.90, 90.73, 94.50
נקודות תמיכה: 82.95, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 83.40 ולבין רמת ההתנגדות 90.50. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 86.95 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 84.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 83.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 86.95 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 88.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 90.50 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: