יום שלישי, ספטמבר 06, 2011

סקירת מט"ח יומית - 06.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה כאשר רמת התמיכה 1.4055 מונעת בשלב זה את המשך הירידות. נציין כי, פריצתה של רמת תמיכה זו, 1.4055 דולרים, עשויה להגביר את הירידות, זאת מאחר ושתי המגמות, המינורית וגם המשנית, עוברות לירידה.

נקודות התנגדות: 1.4260, 1.4328, 1.4550, 1.4570
נקודות תמיכה: 1.4105, 1.4055, 1.4014, 1.3837

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3985 ולבין רמת ההתנגדות 1.4215. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4100 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4030 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3985 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4100 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4140 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4215 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הסנטימנט הדובי הולך ומתעצם במיוחד לאחר שהצמד פאונד/דולר מצליח לפרוץ אתמול את רמת התמיכה 1.6111 דולרים , ראייה שהפכה גם את המגמה המשנית ליורדת, נוסף למגמת הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1.6207, 1.6454, 1.6573,  1.6620
נקודות תמיכה: 1.6005, 1.5911, 1.5780

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5990 ולבין רמת ההתנגדות 1.6235. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6110 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6040 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5990 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6110 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6160 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6235 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
בהישמר הסנטימנט השלילי בשווקים, הצמד דולר/פרנק שוויצרי צפוי למשוך אליו שורטיסטים חדשים, מה שיחזק את הפרנק בתקופה זו. נציין כי, רמת התמיכה 0.7710 פרנק תהווה אתנחתא זמנית לירידות הנוכחיות.

נקודות התנגדות: 0.8018, 0.8240, 0.8277, 0.8520
נקודות תמיכה: 0.7710, 0.7607, 0.7066

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7770 ולבין רמת ההתנגדות 0.7955. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7860 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7810 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7770 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7860 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7900 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7955 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 75.95 ולבין רמת ההתנגדות 77.70 ין ללא כל שינוי בהנחת העבודה.

נקודות התנגדות: 77.23, 77.69, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.42,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.55 ולבין רמת ההתנגדות 77.15. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.05 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.15 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.85 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.55 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לאחר ניסיון הפריצה לרמת ההתנגדות 0.9924 קנדי בכיוון מעלה והמשך התחזקותו של הירוק בעולם, עולים הסיכויים שהצמד ימשיך גם היום בניסיון נוסף, דבר העשוי לשנות את המגמה לעולה.

נקודות התנגדות: 0.9938, 0.9970, 1.0010
נקודות תמיכה: 0.9775, 0.9725, 0.9700, 0.9635

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9820 ולבין רמת ההתנגדות 0.9980. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9900 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9945 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9980 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9900 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9865 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9820 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD ימשיך לסבול מלחץ מכירתי ככל שהסנטימנט השלילי ימשיך לשלוט בשווקים. נזכיר כי, מבנה השוק נותר מבנה שוורי, למרות הירידות האחרונות בשוק, זאת מאחר והשפל האחרון טרם נפרץ.

נקודות התנגדות: 1.0764, 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0417, 1.0315

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0445 ולבין רמת ההתנגדות 1.0640 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0545 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0480 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0445 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0545 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0575 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0640 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר צפוי גם הוא לחוות מכירה של המטבע ניוזלנדי בטווח הקצר. נציין כי, רמת 0.8160 מהווה תמיכה חשובה לצמד, מאחר ופריצתה תשנה גם את המגמה המשנית ליורדת.

נקודות התנגדות: 0.8425, 0.8573,  0.8620, 0.8765
נקודות תמיכה: 0.8258, 0.8160, 0.8110, 0.8008, 0.7971

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8155 ולבין רמת ההתנגדות 0.8515 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8335 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8215 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8155 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8335 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8395 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8515 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל ממשיך להיסחר במגמת עלייה ללא שינוי בהנחת העבודה האחרונה. נציין כי, תוקף הנחה זו, מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 3.5560 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.6440, 3.6640, 3.6960
נקודות תמיכה: 3.6110, 3.5570, 3.5410, 3.5040

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5980 ולבין רמת ההתנגדות 3.6640. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.6310 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.6510 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6640 שקלים. מאידך, פריצה מתחת של נקודת הפיבוט 3.6310 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6180 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5980 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב שומר על מבנה שוק שוורי עם צפי להמשך העליות בשוק. נציין כי, כל ירידה תקוטלג כעת כתיקון טכני אופייני ולא כשינוי מגמה.

נקודות התנגדות: 1915.00,  1930.00, 1950.00
נקודות תמיכה: 1840.90, 1815.80

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1862.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1926.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1894.50 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1915.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1926.10 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1894.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1883.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1862.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המשך הסנטימנט השלילי בשווקים ימשיך להעיק על ביצועי שוק הנפט הצפוי להמשיך את הירידות בתקופה זו.

נקודות התנגדות: 89.90, 90.73, 94.50
נקודות תמיכה: 82.95, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 81.30 ולבין רמת ההתנגדות 87.90. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 84.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 82.65 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 81.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 84.60 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 85.95 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 87.90 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: