יום רביעי, ספטמבר 07, 2011

סקירת מט"ח יומית - 07.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק יורד. נציין כי, הצמד פרץ אתמול את רמת התמיכה 1.4055 דולרים בכיוון מטה, ראייה שהובילה את שתי מגמות השוק – המינורית והמשנית, לנוע בכיוון זהה, דרומה.

נקודות התנגדות: 1.4260, 1.4328, 1.4550, 1.4570
נקודות תמיכה: 1.3972, 1.3837,

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3920 ולבין רמת ההתנגדות 1.4110. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4015 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3965 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3920 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4015 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4060 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4110 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה האחרונה. נציין כי, שער החליפין של הצמד מתקרב לרמות מכירות יתר, ראייה העשויה להצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

נקודות התנגדות: 1.6111, 1.6230, 1.6454, 1.6573
נקודות תמיכה: 1.5911, 1.5780

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5740 ולבין רמת ההתנגדות 1.6310. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6025 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5845 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5740 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6025 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6130 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6310 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצהרתו של הבנק המרכזי השוויצרי מאתמול עשויה להטיב עם הדולר במסחר מול הפרנק השוויצרי במהלך הימים הבאים. נציין כי, הצמד כעת חשוף לתנודתיות גבוהה והמסחר עליו נחשב למסוכן במיוחד, דבר אשר מקשה על בניית הנחת עבודה על פי גישת הניתוח הטכני.

נקודות התנגדות: 0.8895, 0.8945
נקודות תמיכה: 0.8280, 0.8240, 0.8018, 0.7768

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8105 ולבין רמת ההתנגדות 0.8880. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8490 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8745 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8880 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8490 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8360 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8105 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין צובר מומנטום שוורי (פרו דולר) אבל באין סגירה יומית מעל לרמת ההתנגדות 77.70 ין, אנו נמשיך להניח כי שער החליפין ייסחר בין רמת התמיכה 75.95 ולבין רמת ההתנגדות 77.70 ין .

נקודות התנגדות: 77.70, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.42,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.30 ולבין רמת ההתנגדות 78.30. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 77.30 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.90 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.30 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 77.30 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.95 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.30 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
כשל הסגירה מעל לרמת ההתנגדות 0.9938 קנדי במהלך היומיים האחרונים עשוי להטיב עם הקנדי ולהחזיר את שער החליפין לירידות.

נקודות התנגדות: 0.9970, 1.0010
נקודות תמיכה: 0.9845, 0.9775, 0.9725, 0.9700

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9805 ולבין רמת ההתנגדות 1.0010. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9905 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9845 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9805 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9905 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9950 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0010 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD שומר על מבנה שוק עולה למרות הירידות האחרונות, דבר המותיר דלת פתוחה לחידוש העליות בקרוב.

נקודות התנגדות: 1.0764, 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0417, 1.0315

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0400 ולבין רמת ההתנגדות 1.0690 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0545 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0465 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0400 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0545 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0610 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0690 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
כל עוד שער החליפין של הצמד ניוזלנדי/דולר מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 0.8160 דולרים, הדבר יטיב עם הדולר ניוזלנדי ומותיר סיכוי טוב לעליות.

נקודות התנגדות: 0.8425, 0.8573,  0.8620, 0.8765
נקודות תמיכה: 0.8160, 0.8110, 0.8008, 0.7971

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8095 ולבין רמת ההתנגדות 0.8460 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8280 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8175 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8095 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8280 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8355 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8460 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל שומר על מבנה שוק שוורי ללא שינוי בהנחת העבודה אם כי, ניתן לראות ששער החליפין מתחיל להיכנס למצב קניות יתר, מה שעשוי להצביע על תחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נקודות התנגדות: 3.6960, 3.7130, .3.7530
נקודות תמיכה: 3.6330, 3.6110, 3.5570, 3.5410

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6070 ולבין רמת ההתנגדות 3.7130. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.6600 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.6940 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7130 שקלים. מאידך, פריצה מתחת של נקודת הפיבוט 3.6600 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6410 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6070 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
ניסיון הפריצה לרמת ההתנגדות 1915.00 דולרים מאתמול לא הצליח, דבר העשוי להחזיר את מחיר האונקיה אל תוך התעלה התחומה בין רמת 1800.00 ולבין 1920.00 דולרים. נציין כי, המבנה הטכני נותר עדיין מבנה שוורי והסיכוי שהזהב ישוב לעלות נותר בר-קיימא.

נקודות התנגדות: 1920.00,  1930.00, 1950.00
נקודות תמיכה: 1815.80, 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1799.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1956.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1877.80 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1834.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1799.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1877.80 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1913.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1956.60 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הופעת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Hammer עשויה להטיב עם מחיר הנפט ולחדש את העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 89.90, 90.73, 94.50
נקודות תמיכה: 82.95, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 81.85 ולבין רמת ההתנגדות 88.65. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 85.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 87.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 88.65 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 85.25 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 83.95 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 81.85 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: