יום חמישי, ספטמבר 08, 2011

סקירת מט"ח יומית - 08.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר ולמרות מבנהו הדובי הנוכחי, נסחר כעת סביב רמת התמיכה 1.4050 דולרים. מבט על ביצועי הצמד מחודש מאי השנה ועד כה, מראה כי, מדובר ברמת תמיכה משמעותית עבור הצמד, ראייה העשויה למתן את הירידות מצד אחד, ולדרבן כניסת קונים חדשים לאירו, מה שיוביל לעליות בשער החליפין.

נקודות התנגדות: 1.4260, 1.4328, 1.4550, 1.4570
נקודות תמיכה: 1.3972, 1.3837,

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3935 ולבין רמת ההתנגדות 1.4220. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.4080 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.4150 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4220 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.4080 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.4010 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3935 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד פאונד/דולר והגורסת כי, הצמד נסחר במגמת ירידה אשר נכנסה למצב מכירות יתר, ראייה המצביעה על התמתנות הירידות בשוק נוסף לאפשרות של תחילתו של תיקון טכני עולה.

נקודות התנגדות: 1.6111, 1.6230, 1.6454, 1.6573
נקודות תמיכה: 1.5911, 1.5780

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5855 ולבין רמת ההתנגדות 1.6095. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5975 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5910 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5855 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5975 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6030 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6095 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
שער החליפין של הצמד דולר/שוויצרי ולאחר התערבותו של הבנק המרכזי השוויצרי פשוט "קפא". יחד עם זאת, הצמד חשוף לתחילתו של מימוש מינורי מה שעשוי להוביל לירידות בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 0.8626, 0.8895, 0.8945
נקודות תמיכה: 0.8280, 0.8240, 0.8018, 0.7768

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8095 ולבין רמת ההתנגדות 0.8870. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8485 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8725 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8870 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8485 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8340 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8095 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בתוך גבולות הדשדוש בהם נמצא לאחרונה והתחומים בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.70 ין.

נקודות התנגדות: 77.70, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.42,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.85 ולבין רמת ההתנגדות 77.80. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 77.30 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.80 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 77.30 עשויה להוביל לירידות אל היעד 77.10 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.85 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי שב להיסחר בתוך גבולות הדשדוש התחומים בין רמת התמיכה 0.9725 ולבין רמת ההתנגדות 0.9965 קנדי, הרמה אליה הגיע שער החליפין בתחילת שבוע המסחר הנוכחי.

נקודות התנגדות: 0.9970, 1.0010
נקודות תמיכה: 0.9775, 0.9725, 0.9700

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9785 ולבין רמת ההתנגדות 0.9940. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9860 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9815 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9785 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9860 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9890 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9940 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה חרף הירידות שהיו לפני מספר ימים. נציין כי, מבנה השוק העולה בטווח הקצר, מותנה כעת בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.0482 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.0764, 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0482, 1.0417, 1.0315

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0470 ולבין רמת ההתנגדות 1.0745 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0610 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0695 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0745 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0610 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0555 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0470 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/ניוזלנדי והגורסת כי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.8160 דולרים, משאירה את הנחת השוק השוורי בתוקף, דבר המותיר סיכוי טוב לחידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 0.8425, 0.8573,  0.8620, 0.8765
נקודות תמיכה: 0.8206, 0.8160, 0.8110, 0.8008, 0.7971

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8210 ולבין רמת ההתנגדות 0.8405 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8305 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8370 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8405 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8305 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8270 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8210 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל ממשיך להיסחר במגמת עלייה. חשוב לציין כי, ככל ששער החליפין יתקרב מרמת 3.7350 שקלים, הדבר מעלה את הסיכוי לתחילתו של תיקון טכני יורד זאת משתי הסיבות הטכניות החשובות. ראשית, שער החליפין של הצמד מתחיל להיכנס למצב קניות יתר, מה שמפחית מאטרקטיביות עסקאות הקניה של הדולר מול השקל. שנית, רמת 3.7350 שקלים, מהווה היעד לתבנית ההיפוך השוורית מסוג תחתית כפולה W אשר נוצרה על הגרף השבועי החל מחודש אפריל השנה, בין הרמות 3.3900 – 3.5470 שקלים, מה שהופך אותה ליעד מימוש רווחים בעבור הסוחרים.

נקודות התנגדות: 3.6960, 3.7130, 3.7350
נקודות תמיכה: 3.6330, 3.6110, 3.5570, 3.5410

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6405 ולבין רמת ההתנגדות 3.7080. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.6740 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.6620 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6405 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.6740 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.6955 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7080 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מחיר אונקיית הזהב ימשיך להיסחר בטווח הקצר בין רמת 1800.00 ולבין 1920.00 דולרים, כאשר שיפור הסנטימנט בשווקים יוביל להמשך הירידות במחיר האונקיה לעומת ההפך במצב של חידוש הסנטימנט השלילי.

נקודות התנגדות: 1920.00,  1930.00, 1950.00
נקודות תמיכה: 1790.00, 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1739.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1917.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1828.70 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1777.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1739.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1828.70 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1866.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1917.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לאחר העליות במחיר חבית הנפט מאתמול, ניתן לצפות למהלך מימוש האופייני בשוק זה ככל שמחיר החבית מגיע לרמת 90 דולר/חבית. יחד עם זאת, אני נותר שוורי על הנפט, וצופה כי, מחירו ישוב ויעלה אל מעל לאותה רמת 90 דולרים מאוחר יותר, מה שהופך את הירידות הקרובות (אם בכלל) להזדמנות איסוף סחורה מחדש.

נקודות התנגדות: 90.73, 94.50
נקודות תמיכה: 83.20, 82.95, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 84.30 ולבין רמת ההתנגדות 93.00. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 88.65 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 91.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 93.00 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 88.65 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 86.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 84.35 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: