יום שישי, ספטמבר 09, 2011

סקירת מט"ח יומית - 09.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר חידש את מגמת הירידה על רקע פונדמנטליים מאכזבים אתמול. למרות מבנהו הדובי של השוק, רמות המחירים אינה אטרקטיבית לביצוע עסקאות שורט חדשות.  

נקודות התנגדות: 1.4055, 1.4260, 1.4328, 1.4550
נקודות תמיכה: 1.3837, 1.3752, 1.3711

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3730 ולבין רמת ההתנגדות 1.4165. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3950 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3810 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3730 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3950 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4030 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4165 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד פאונד/דולר נותרה בעינה וגורסת כי, הצמד נסחר במגמת ירידה אשר נכנסה למצב מכירות יתר, ראייה המצביעה על התמתנות הירידות בשוק נוסף לאפשרות של תחילתו של תיקון טכני עולה.

נקודות התנגדות: 1.6111, 1.6230, 1.6454, 1.6573
נקודות תמיכה: 1.5911, 1.5780

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5815 ולבין רמת ההתנגדות 1.6155. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5985 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5885 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5815 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5985 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6055 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6155 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שוויצרי ולמרות מגמת העלייה החדשה, עדיין נמצא בעמדה פגיעה זאת מאחר ורמת המחירים הנוכחית מעודדת קניית השוויצרי ולא מכירתו.

נקודות התנגדות: 0.8895, 0.8945
נקודות תמיכה: 0.8525, 0.8280, 0.8240, 0.8018

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8510 ולבין רמת ההתנגדות 0.8885. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8700 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8815 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8885 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8700 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8630 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8510 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בתוך גבולות הדשדוש התחומים בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.70 ין תוך שהוא צובר מומנטום שוורי.

נקודות התנגדות: 77.70, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.42,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.95 ולבין רמת ההתנגדות 77.90. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 77.45 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.70 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.90 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 77.45 עשויה להוביל לירידות אל היעד 77.30 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.95 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי ממשיך להיסחר בתוך התעלה האופקית התחומה בין רמת התמיכה 0.9725 ולבין רמת ההתנגדות 0.9965 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9970, 1.0010
נקודות תמיכה: 0.9775, 0.9725, 0.9700

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9805 ולבין רמת ההתנגדות 0.9945. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9875 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9920 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9945 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9875 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9850 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9805 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD שומר על מבנה שוק שוורי. יחד עם זאת, קיימים סימני חלשה לסנטימנט השוורי בשוק, ראייה העשויה לעכב את העליות בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1.0764, 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0482, 1.0417, 1.0315

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0505 ולבין רמת ההתנגדות 1.0695 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0605 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0640 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0695 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0605 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0545 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0505 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ניוזלנדי בדומה לצמד AUD/USD ממשיך להיסחר במגמת עלייה אם כי קיים צפי להתמתנות העליות בימים הבאים.

נקודות התנגדות: 0.8425, 0.8573,  0.8620, 0.8765
נקודות תמיכה: 0.8206, 0.8160, 0.8110, 0.8008, 0.7971

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8260 ולבין רמת ההתנגדות 0.8415 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8340 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8300 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8260 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8340 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8375 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8415 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה לגבי הצמד דולר/שקל והגורסת כי, ככל ששער החליפין יתקרב מרמת 3.7350 שקלים, הדבר מעלה את הסיכוי לתחילתו של תיקון טכני יורד מהסיבות הבאות:
שער החליפין של הצמד מתחיל להיכנס למצב קניות יתר, מה שמפחית מאטרקטיביות עסקאות הקניה של הדולר מול השקל. שנית, רמת 3.7350 שקלים, מהווה היעד לתבנית ההיפוך השוורית מסוג תחתית כפולה W אשר נוצרה על הגרף השבועי החל מחודש אפריל השנה, בין הרמות 3.3900 – 3.5470 שקלים, מה שהופך אותה ליעד מימוש רווחים בעבור הסוחרים.

נקודות התנגדות: 3.6960, 3.7130, 3.7350
נקודות תמיכה: 3.6330, 3.6110, 3.5570, 3.5410

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6605 ולבין רמת ההתנגדות 3.7180. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.6890 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7070 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7180 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.6890 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6780 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6605 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב ממשיך להיסחר בתוך הגבולות אותם ציינו לאחרונה, בין רמת 1800.00 ולבין 1920.00 דולרים.

נקודות התנגדות: 1920.00,  1930.00, 1950.00
נקודות תמיכה: 1790.00, 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1789.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1903.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1846.70 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1879.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1903.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1846.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1822.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1789.80 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט מתנהג על פי התחזית. קרי, קושי זמני בפריצת רמת 90 דולר בטווח הקצר, אך כאמור מדובר בתקופה זמנית ורמה זו (90 דולר) צפויה להיפרץ בכיוון מעלה מאוחר יותר.

נקודות התנגדות: 90.73, 94.50
נקודות תמיכה: 83.20, 82.95, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 84.25 ולבין רמת ההתנגדות 92.90. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 88.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 90.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 92.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 88.55 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 86.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 84.25 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: