יום שני, ספטמבר 12, 2011

סקירת מט"ח יומית - 12.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק דובי אשר נכנס למצב מכירות יתר, ראייה המפחיתה מאטרקטיביות עסקאות שורט חדשות על הצמד.

נקודות התנגדות: 1.3837, 1.4015, 1.4055, 1.4260, 1.4328
נקודות תמיכה: 1.3525, 1.3428, 1.3244

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3425 ולבין רמת ההתנגדות 1.4045. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3735 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3540 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3425 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3735 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3845 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4045 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה הנכנסת למצב מכירות יתר.

נקודות התנגדות: 1.6005, 1.6111, 1.6230, 1.6454, 1.6573
נקודות תמיכה: 1.5780 , 1.5750, 1.5665

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5755 ולבין רמת ההתנגדות 1.6050. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5905 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5815 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5755 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5905 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5960 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6050 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שוויצרי שומר על מבנה של מגמת עלייה. יחד עם זאת, שער החליפין של הצמד נכנס למצב של קניות יתר, ראייה המפחיתה מאטרקטיביות עסקאות הלונג על הצמד.

נקודות התנגדות: 0.8945, 0.9014, 0.9126, 0.9340
נקודות תמיכה: 0.8747, 0.8555, 0.8525, 0.8280, 0.8240

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8640 ולבין רמת ההתנגדות 0.8960. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8800 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8895 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8960 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8800 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8735 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8640 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין לא מצליח להינעל מעל לרמת ההתנגדות 77.72 ין, מה שמוביל אותנו להניח כי, שער החליפין ימשיך להיסחר בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.90 ין.

נקודות התנגדות: 77.90, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.51,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.75 ולבין רמת ההתנגדות 78.25. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 77.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 77.15 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.75 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 77.50 עשויה להוביל לעליות אל היעד 77.90 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.25 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי פרץ את רמת ההתנגדות 0.9966 קנדי בכיוון מעלה, בכך יצר מבנה חדש, מבנה שוורי עולה.

נקודות התנגדות: 1.0010, 1.0057, 1.0140, 1.0209
נקודות תמיכה: 0.9938, 0.9829, 0.9775, 0.9725

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9825 ולבין רמת ההתנגדות 1.0050. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9940 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0005 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0050 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9940 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9895 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9825 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD פרץ ביום שישי האחרון את רמת התמיכה 1.0482 דולר בכיוון מטה, ראייה המחייבת אותנו לשנות את הנחת העבודה לדובית ולהניח כי הצמד ימשיך בירידות לפחות בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1.0482, 1.0661, 1.0764, 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0315 , 1.0108, 0.9926

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0295 ולבין רמת ההתנגדות 1.0725 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0510 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0385 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0295 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0510 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0595 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0725 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ניוזלנדי פרץ את רמת התמיכה האחרונה בשוק בנקודה 0.8206 דולר, מה שהפך את מבנהו הטכני של השוק למבנה דובי יורד.

נקודות התנגדות: 0.8382, 0.8425, 0.8573,  0.8620, 0.8765
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8008, 0.7971, 0.7963

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8080 ולבין רמת ההתנגדות 0.8440 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8260 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8150 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8080 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8260 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8330 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8440 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה, יחד עם זאת הצמד נכנס למצב של קניות יתר, דבר המצביע על התמנות העליות בקרוב.

נקודות התנגדות: 3.7350 , 3.7505, 3.7740
נקודות תמיכה: 3.6590, 3.6330, 3.6110, 3.5570

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6790 ולבין רמת ההתנגדות 3.7140. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.6970 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.6990 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7140 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.3670 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6820 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6790 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
סימנים להשלמת תבנית המשולש העולה בזהב. בינתיים, מחיר האונקיה ממשיך להיסחר בין רמת 1800.00 ולבין 1920.00 דולרים.

נקודות התנגדות: 1920.00,  1930.00, 1950.00
נקודות תמיכה: 1791.00, 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1792.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1918.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1855.70 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1888.05 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1918.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1855.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1824.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1792.40 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
צפי להמשך הירידות במחיר חבית הנפט לפחות בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 90.48, 94.50
נקודות תמיכה: 83.20, 82.95, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 83.60 ולבין רמת ההתנגדות 91.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 87.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 85.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 83.60 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 87.45 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 89.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.30 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: