יום שלישי, ספטמבר 13, 2011

סקירת מט"ח יומית - 13.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר החל בתהליך מימוש המקבל צורת גל עולה, אך מדובר בינתיים בתיקון טכני ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת ירידה.

נקודות התנגדות: 1.3837, 1.4015, 1.4055, 1.4260, 1.4328
נקודות תמיכה: 1.3495, 1.3428, 1.3244

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3410 ולבין רמת ההתנגדות 1.3810. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3610 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3725 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3810 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.3610 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3525 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3410 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הופעת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Long-Legged Doji לאחר מהלך ירידות חד, מצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה.

נקודות התנגדות: 1.6005, 1.6111, 1.6230
נקודות תמיכה: 1.5750, 1.5665

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5720 ולבין רמת ההתנגדות 1.5950. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5835 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5895 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5950 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5835 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5785 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5720 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה לגבי הצמד דולר/שוויצרי השומר עדיין על מבנה שוק שוורי. יחד עם זאת, שער החליפין של הצמד נכנס למצב של קניות יתר, ראייה המפחיתה מאטרקטיביות עסקאות הלונג על הצמד ומצביעה על האפשרות לתיקון יורד שבדרך.

נקודות התנגדות: 0.8945, 0.9014, 0.9126, 0.9340
נקודות תמיכה: 0.8747, 0.8555, 0.8525, 0.8280, 0.8240

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8700 ולבין רמת ההתנגדות 0.8990. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8845 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8765 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8700 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8845 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8910 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8990 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין שב להיסחר בתוך בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.90 ין.

נקודות התנגדות: 77.90, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.51,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.30 ולבין רמת ההתנגדות 78.05. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 77.15 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.60 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.05 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 77.15 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.30 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הופעת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Dark cloud Cover מצביעה על תחילתו של תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 1.0057, 1.0140, 1.0209
נקודות תמיכה: 0.9829, 0.9775, 0.9725

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9845 ולבין רמת ההתנגדות 1.0065. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9955 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9890 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9845 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9955 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9995 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0065 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD שומר על מבנה שוק דובי – יורד. יחד עם זאת, התחזקותו של המטבע הירוק בעולם במהלך השעות האחרונות, עשויה למתן את הירידות בשער החליפין של הצמד אוסטרלי/דולר עם האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה.

נקודות התנגדות: 1.0482, 1.0661, 1.0764, 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0108, 0.9926

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0175 ולבין רמת ההתנגדות 1.0495 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0335 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0250 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0175 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0335 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0410 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0495 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הופעת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Line Counterattack Bullish מצביעה מצב של שוויון כוחות בין הדובים לשוורים. מכאן, ניתן להניח כי, שער החליפין צפוי למתן את הירידות בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 0.8382, 0.8425, 0.8573,  0.8620, 0.8765
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8008, 0.7971, 0.7963

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8055 ולבין רמת ההתנגדות 0.8345 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8195 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8280 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8345 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8195 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8135 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8055 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצפי לתחילתו של תיקון טכני יורד בצמד דולר/שקל נותר בעינו, במיוחד לאור קרבת שער החליפין מהיעד 3.7350 שקלים עליו דיברתי בסקירותיי האחרונות.  

נקודות התנגדות: 3.7350 , 3.7505, 3.7740
נקודות תמיכה: 3.6590, 3.6330, 3.6110, 3.5570

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6955 ולבין רמת ההתנגדות 3.7520. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.7240 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.7100 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6950 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.7240 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.7380 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7520 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב מפגין חלשה ורושם שני שיאים יורדים. כעת, הטריגר לתחילתה של מגמת ירידה בשוק מותנה בפריצת רמת התמיכה 1791.00 בכיוון מטה, תסריט בעל סיכוי טוב להתממש.

נקודות התנגדות: 1886.60, 1920.00,  1930.00, 1950.00
נקודות תמיכה: 1791.00, 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1764.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1886.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1825.10 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1787.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1764.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1825.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1848.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1886.20 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט הסתיים אתמול בצורת תבנית יום היפוך שוורי, מה שעשוי להחזיר את מחיר חבית הנפט את מעל לרמת 90 דולר לחבית.

נקודות התנגדות: 90.48, 94.50
נקודות תמיכה: 83.20, 82.95, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 83.40 ולבין רמת ההתנגדות 91.35 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 87.40 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 89.75 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 91.35 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 87.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 85.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 83.40 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: