יום רביעי, ספטמבר 14, 2011

סקירת מט"ח יומית - 14.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק יורד הנמצא בשלב תיקון טכני. נציין כי, שער החליפין של האירו נכנס למצב של מכירות יתר, מה שמפחית מאטרקטיביות עסקאות השורט החדשות על האירו.

נקודות התנגדות: 1.3837, 1.4015, 1.4055, 1.4260, 1.4328
נקודות תמיכה: 1.3495, 1.3428, 1.3244

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3480 ולבין רמת ההתנגדות 1.3840. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3660 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3760 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3840 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.3660 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3580 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3480 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה אך בדומה לאירו/דולר גם הוא נכנס למצב של מכירות יתר.

נקודות התנגדות: 1.6005, 1.6111, 1.6230
נקודות תמיכה: 1.5750, 1.5665

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5695 ולבין רמת ההתנגדות 1.5915. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5805 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5740 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5695 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5805 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5850 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5915 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה לגבי הצמד דולר/שוויצרי נשארת על כנה וגורסת כי, הצמד שומר עדיין על מבנה שוק שוורי אם כי, שער החליפין של הצמד נכנס למצב של קניות יתר, מה שמפחית מאטרקטיביות עסקאות הלונג על הצמד.

נקודות התנגדות: 0.8928, 0.8945, 0.9014, 0.9126, 0.9340
נקודות תמיכה: 0.8747, 0.8555, 0.8525, 0.8280, 0.8240

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8690 ולבין רמת ההתנגדות 0.8935. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8815 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8745 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8690 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8815 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8865 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8935 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.90 ין.

נקודות התנגדות: 77.90, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.51,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.55 ולבין רמת ההתנגדות 77.45. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 77.00 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.75 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.55 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 77.00 עשויה להוביל לעליות אל היעד 77.20 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.45 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בצמד דולר/קנדי צפוי להתנהל ביומיים הבאים בין רמת התמיכה 0.9829 ולבין רמת ההתנגדות 1.0025 קנדי. נציין עוד כי, מבנה המגמה המינורית בשוק הינו מבנה שוורי, ראייה המותירה סיכוי לחידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 1.0025, 1.0057, 1.0140, 1.0209
נקודות תמיכה: 0.9829, 0.9775, 0.9725

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9770 ולבין רמת ההתנגדות 1.0025. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9895 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9820 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9770 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9895 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9945 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0025 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD ממשיך לשמור על מבנה שוק דובי יורד וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה.

נקודות התנגדות: 1.0482, 1.0661, 1.0764, 1.0790, 1.0910
נקודות תמיכה: 1.0108, 0.9926

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0205 ולבין רמת ההתנגדות 1.0430 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0320 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0375 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0430 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0320 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0260 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0205 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
למרות האתנחתא מאתמול, שער החליפין של הצמד ניוזלנדי/דולר צפוי לחדש את הירידות. נציין כי, העליות במהלך היומיים האחרונים הינן מהלך מתקן ותו לא.

נקודות התנגדות: 0.8382, 0.8425, 0.8573,  0.8620, 0.8765
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8008, 0.7971, 0.7963

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8135 ולבין רמת ההתנגדות 0.8320 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8230 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8280 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8320 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8230 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8190 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8135 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל שומר על מבנה שוק שוורי – עולה, הנמצא בשלב תיקון במהלך שני ימי המסחר האחרונים.

נקודות התנגדות: 3.7350 , 3.7505, 3.7740
נקודות תמיכה: 3.6590, 3.6330, 3.6110, 3.5570

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6955 ולבין רמת ההתנגדות 3.7520. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.7240 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.7110 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6955 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.7240 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.7390 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7520 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב צפוי להיסחר בימים הבאים בין 1790 – 1886 כאשר פריצת אחת מהרמות דנן תוביל למגמה חדשה בכיוון אותה פריצה.

נקודות התנגדות: 1886.60, 1920.00,  1930.00, 1950.00
נקודות תמיכה: 1791.00, 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1769.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1873.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1821.70 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1850.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1873.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1821.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1798.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1769.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט ממשיך לצבור סנטימנט שוורי במקביל רמת ההתנגדות 90 דולר מעיקה על המשך העליות, דבר העשוי להוביל למהלך עליות חד לאחר פריצתה.

נקודות התנגדות: 90.48, 94.50
נקודות תמיכה: 83.20, 82.95, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 86.80 ולבין רמת ההתנגדות 92.20 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 89.50 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 91.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 92.20 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 89.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 88.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 86.80 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: