יום חמישי, ספטמבר 15, 2011

סקירת מט"ח יומית - 15.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי במבנהו הטכני של הצמד אירו/דולר. מדובר בצמד הנסחר עדיין בתוך מגמת ירידה הנמצאת בשלב תיקון טכני.

נקודות התנגדות: 1.3837, 1.4015, 1.4055, 1.4260, 1.4328
נקודות תמיכה: 1.3495, 1.3428, 1.3244

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3515 ולבין רמת ההתנגדות 1.3900. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3705 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3825 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3900 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.3705 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3630 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3515 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה שוק דובי יורד. יחד עם זאת, מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מאותת על תחילתו של תיקון טכני עולה שבדרך.

נקודות התנגדות: 1.6005, 1.6111, 1.6230
נקודות תמיכה: 1.5700, 1.5665

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5655 ולבין רמת ההתנגדות 1.5870. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5765 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5710 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5655 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5765 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5820 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5870 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר על הצמד דולר/שוויצרי מתנהל בהססנות רבה. כך עולה מצורת הנרות במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים. שני גורמים טכניים למצב הנוכחי. הראשון, מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה, מה שמפחית את אטרקטיביות עסקאות הלונג החדשות בשוק. הגורם השני, מבנהו הטכני של השוק, אשר נותר מבנה שוורי עולה. שתי ראיות אלה המנוגדות אחת לשנייה, בנוסף להצהרתו של הבנק המרכזי השוויצרי משבוע קודם, גורמים לאי-וודאות גבוהה באשר לכיוונו העתידי של השוק.

נקודות התנגדות: 0.8928, 0.8945, 0.9014, 0.9126, 0.9340
נקודות תמיכה: 0.8730, 0.8555, 0.8525, 0.8280, 0.8240

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8655 ולבין רמת ההתנגדות 0.8905. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8780 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8710 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8655 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8780 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8835 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8905 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין שומר על מסחר בתוך התעלה האופקית התחומה בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.90 ין, אם כי, המסחר בטווח הקצר ימשיך להיות נוטה כלפי מטה – התחזקות היפני והיחלשות הדולר.

נקודות התנגדות: 77.90, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.51,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.30 ולבין רמת ההתנגדות 77.25. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 76.80 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.50 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.30 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 76.80 עשויה להוביל לעליות אל היעד 77.00 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.25 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הצמד דולר/קנדי נותרה על כנה וגורסת כי, המסחר צפוי להתנהל ביומיים הבאים בין רמת התמיכה 0.9829 ולבין רמת ההתנגדות 1.0025 קנדי.  בנוסף, מבנהו הטכני של השוק, מגמת הטווח הקצר, הינו מבנה שוורי עולה, ראייה המותירה סיכוי להמשך העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 1.0025, 1.0057, 1.0140, 1.0209
נקודות תמיכה: 0.9829, 0.9775, 0.9725

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9800 ולבין רמת ההתנגדות 0.9990. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9895 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9945 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9990 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9895 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9850 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9800 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD מתנהג על פי התחזית וממשיך לשמור על מבנה שוק דובי יורד. נציין כי, לאור המבנה הטכני הנוכחי אנו נתייחס לכל עלייה כאל תיקון טכני אופייני בלבד. חשוב לציין כי, קרבת שער החליפין מרמת התמיכה 1.01110 דולרים, עשויה להוביל לתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

נקודות התנגדות: 1.0315, 1.0482, 1.0661
נקודות תמיכה: 1.0108, 0.9926

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0080 ולבין רמת ההתנגדות 1.0465 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0270 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0175 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0080 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0270 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0365 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0465 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר חידש את הירידות שלו בהתאם לתחזית שלנו מאתמול. כעת, בריאותה של מגמת הירידה הנוכחית תיבחן לאחר הצלחת שער החליפין בפריצת רמת התמיכה 0.8117 דולרים בכיוון מטה. כשל הסגירה היומית מתחת לאותה רמה כאמור, עשוי להוביל למהלך עליות חדש מאוחר יותר.

נקודות התנגדות: 0.8270, 0.8382, 0.8425, 0.8573,  0.8620
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8008, 0.7971, 0.7963

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8070 ולבין רמת ההתנגדות 0.8320 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8195 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8130 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8070 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8195 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8250 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8320 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל צפוי לפרוץ את מחסום התמיכה 3.7000 שקלים בכיוון מטה, אך מדובר עדיין במהלך מתקן ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת עלייה.

נקודות התנגדות: 3.7370 , 3.7505, 3.7740
נקודות תמיכה: 3.7000, 3.6590, 3.6330, 3.6110

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7050 ולבין רמת ההתנגדות 3.7380. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.7220 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.7120 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7050 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.7220 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.7280 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7380 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הזהב. נזכיר כי, המתכת הצהובה צפויה להיסחר בימים הבאים בין 1790 – 1886 כאשר פריצת אחת מהרמות כאמור, תוביל למגמה חדשה בכיוון אותה פריצה.

נקודות התנגדות: 1886.60, 1920.00,  1930.00, 1950.00
נקודות תמיכה: 1791.00, 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1790.10 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1862.50 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1826.30 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1807.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1790.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1826.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1843.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1862.50 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט סובל "ממשבר גיל ה-90" ומתקשה להיסחר מעל לאותה רמה. המסחר בטווח הקצר מתנהל בין רמת התמיכה 83.00 ולבין רמת ההתנגדות 90.50 דולרים. נזכיר כי, הצפי שלנו לעליות אל מעבר לאותה רמת 90 דולרים נותר בר-קיימא, אך הדבר מותנה בסגירה יומית מעל לרמה זו קודם לכן.

נקודות התנגדות: 90.48, 94.50
נקודות תמיכה: 83.20, 82.95, 79.38, 76.15

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 86.40 ולבין רמת ההתנגדות 91.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 89.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 87.65 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 86.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 89.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 90.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.80 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: