יום שישי, ספטמבר 16, 2011

סקירת מט"ח יומית - 16.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר מראה סימני התאוששות מסוימים. יחד עם זאת, מבנהו הטכני של השוק נותר מבנה דובי יורד חרף העליות האחרונות אשר מקוטלגות על ידינו כתיקן טכני. בנוסף, לא מן הנמנע שנחווה מימוש מינורי בצורת ירידה בשער החליפין במהלך היום, כאשר כשל פריצת רמת התמיכה 1.3495 בכיוון מטה יהווה סימן משמעותי עבורנו לסיומה של מגמת הירידה הנוכחית, לפחות בטווח הקצר, ולחידושן של העליות אל רמת 1.4000 חזרה.

נקודות התנגדות: 1.4015, 1.4055, 1.4260, 1.4328
נקודות תמיכה: 1.3495, 1.3428, 1.3244

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3605 ולבין רמת ההתנגדות 1.4075. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3840 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3975 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4075 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.3840 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3745 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3605 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
התיקון הטכני עליו דיברתי בסקירותיי האחרונות מתחיל לקרום עור וגידים, ראייה העשויה להטיב עם הפאונד במהלך הימים הבאים. חשוב לציין כי, מדובר רק בתיקון טכני ולא בשינוי מגמת הצמד פאונד/דולר אשר נסחר עדיין בתוך מגמת ירידה.

נקודות התנגדות: 1.6005, 1.6111, 1.6230
נקודות תמיכה: 1.5700, 1.5665

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5660 ולבין רמת ההתנגדות 1.5935. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5795 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5730 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5660 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5795 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5865 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5935 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שוויצרי מעצים את המימושים לאחר מהלך עליות אשר הוביל לכניסת שער החליפין למצב של קניות יתר. נציין כי, בינתיים אין לנו סימנים המאותתים על סיומו של התיקון היורד, על כן הצמד אינו נמצא בעמדת טובה לביצוע עסקאות כלשהן.

נקודות התנגדות: 0.8928, 0.8945, 0.9014, 0.9126, 0.9340
נקודות תמיכה: 0.8555, 0.8525, 0.8280, 0.8240

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8565 ולבין רמת ההתנגדות 0.8865. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8715 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8630 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8565 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8715 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8780 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8865 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בתוך גבולות הדשדוש התחומים בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.90 ין.

נקודות התנגדות: 77.90, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.50,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.10 ולבין רמת ההתנגדות 77.65. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 76.85 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.40 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.10 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 76.85 עשויה להוביל לעליות אל היעד 77.15 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.65 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
סיכוי גבוהה לפריצת רמת התמיכה 0.9829 בכיוון מטה היום, ראייה העשויה להוביל את הצמד דולר/קנדי לצאת למגמת ירידה חדשה, במיוחד לאור התחזקות הנפט בעולם גם כן במהלך הימים האחרונים.

נקודות התנגדות: 1.0025, 1.0057, 1.0140, 1.0209
נקודות תמיכה: 0.9829, 0.9775, 0.9725

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9755 ולבין רמת ההתנגדות 0.9995. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9875 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9795 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9755 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9875 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9915 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9995 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר על הצמד AUD/USD הסתיים אתמול בצורת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Bullish Engulfing המצביעה על התמתנות הסנטימנט הדובי ומאותתת על תחילתו של מהלך עולה בשוק.

נקודות התנגדות: 1.0482, 1.0661
נקודות תמיכה: 1.0178, 1.0108, 0.9926

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0125 ולבין רמת ההתנגדות 1.0450 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0285 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0390 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0450 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0285 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0230 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0125 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר מפגין דינאמיקה דומה לזאת המופיעה על ביצועי הצמד אוסטרלי/דולר. אנו רואים כי המסחר אתמול הסתיים בצורת יום היפוך שוורי, אשר הופיעה במקביל לשפל הקודם בנקודה 0.8117 דולרים, ראייה המצביעה על תחתית סביב אותה נקודת תמיכה עם האפשרות להמשך העליות במהלך הימים הבאים.

נקודות התנגדות: 0.8382, 0.8425, 0.8573,  0.8620
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8008, 0.7971, 0.7963

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8050 ולבין רמת ההתנגדות 0.8370 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8210 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8300 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8370 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8210 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8140 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8050 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
בהתאם לתחזית שלנו מאתמול, הצמד דולר/שקל פרץ את מחסום 3.7000 שקלים בכיוון מטה. נזכיר כי, מדובר בינתיים בתיקון טכני (מימושים) ולא בשינוי מגמה אשר נותרה עדיין מגמת עלייה.

נקודות התנגדות: 3.7370 , 3.7505, 3.7740
נקודות תמיכה: 3.6590, 3.6330, 3.6110

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6350 ולבין רמת ההתנגדות 3.7300. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.6825 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.6535 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6350 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.6825 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.7010 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7300 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב ולאחר פריצת רמת התמיכה 1791.00 דולרים בכיוון מטה אתמול, יצר מבנה מגמתי חדש בשוק, מבנה יורד. אנו מניחים כי, מחיר האונקיה ימשיך לרדת בטווח הקצר וכל עלייה תקוטלג כעת כתיקון טכני אופייני ותו לא.

נקודות התנגדות: 1845.50, 1886.60, 1920.00,  1930.00
נקודות תמיכה: 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1739.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1847.30 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1793.40 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1759.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1739.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1793.40 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1813.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1847.30 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנו עדיין רואים סיכוי גבוהה לכך שמחיר חבית הנפט יפרוץ את רמת 90 דולר בכיוון מעלה וכל ירידה בטווח הקצר תנוצל על ידינו לאיסוף סחורה בשוק.

נקודות התנגדות: 90.52, 94.50
נקודות תמיכה: 85.00, 83.20, 82.95

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 87.05 ולבין רמת ההתנגדות 91.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 89.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 88.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 87.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 89.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 90.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.30 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: