יום שלישי, מאי 31, 2016

סקירת מטח יומית 31/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה נוספת וממשיך להתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית שלנו עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך התקופה הקרובה. אם כי, חשוב לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השיא אשר נרשמה ב-22/04/2016 והאם יצליח לפרוץ אותה בכיוון מעלה כתנאי לבריאותה של מגמת העלייה הנוכחית. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי אנו צופים כי, המסחר יחווה מימושים (ירידות) והמדד יבחן את מחסום 10,200 נקודות בחזרה.
לסיכום, הדאקס נסחר במגמת העלייה וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני בלבד כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות קריאות המדד מעל לרמת השפל מיום 06/05/2016.

נקודות התנגדות:  
10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10100.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בעלייה נוספת התואמת את הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, לפיה:
"... הצמדUSDILS  נסחר במגמת עלייה בעוד גל הירידה האחרון מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה הקיימת כאשר הצפי שלנו הינו לפריצת מחסום 3.9000 שקלים בחזרה. "
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה פרו דולר כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.7450 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8220, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה העשויה להוליד גל עליות נוסף אולם מדובר בתיקון טכני בלבד ולא בשינוי מגמת הירידה הקיימת. לכן, אנו ננצל את השיפור הארעי הנוכחי לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש במהלך הימים הבאים זאת בהתבסס על מבנהו הטכני הדובי של האירו הן על הגרף היומי וגם השבועי.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1180, 1.1245, 1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1070, 1.0945, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה מינורית ואנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"מדובר בשוק שוורי – מגמת עלייה, אולם במידה והשוק ייכשל בפריצת משוכת ההתנגדות 1.4770$ בכיוון מעלה אזי מדובר באיתות על חלשת הסנטימנט השוורי ומעבר שרביט השליטה לדובי השוק, תרחיש אשר יפיל את שער החליפין אל מתחת למחסום 1.4500$. "

נקודות התנגדות:
1.4740, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4670, 1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה ולדידנו, הופעת התבנית מסוג "יום היפוך דובי – Bearish Reversal Day" בתום המסחר אתמול, מצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד. חשוב לציין כי, מדובר בצפי לתיקון בלבד ללא שינוי מגמת העלייה הקיימת, תרחיש אשר יספק לנו הזדמנות לאיסוף חוזים מסוגLONG  (קנייה) ובאופן הדרגתי במטרה להמר על סיומו של גל הירידה הצפוי ותחילתו של אחד חדש בכיוון מגמת העלייה הקיימת, אל מעבר למחסום 1.0000 פרנק.
לסיום נזכיר, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9960, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9875, 0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה ומתנהל על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
פריצת הטריגר 110.66 ין בכיוון מעלה הולידה גל עליות העשוי להשיא את שער הדולר אל מעבר למחסום 112.00 ין במהלך הימים הבאים כולל ניסיון נגיעה במחסום 114.00 ין.

נקודות התנגדות:
111.90, 112.20, 112.70, 113.80
נקודות תמיכה:
110.60, 109.05, 107.85, 107.45, 105.55, 105.30

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה קטנה, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה פרו קנדית, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הצמד USDCAD מקיימת את תנאי השוק הדובי, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את כל עלייה תחת סעיף התיקון הטכני – עלייה לצורך ירידה ולדידנו הטריגר להגברת קצב הירידות מותנה כעת בשבירת הנמוך 1.2910 קנדי בכיוון מטה.

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2955, 1.2910, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ואנו מותירים אותה הנחת עבודה שוורית על כנה, לפיה:
"...כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.6970$ אזי תנאי השוק השוורי יישמרו והסיכוי לחידוש העליות הינו בר-קיימא. אחרת, במקרה שבירה מטה לאותה רמת שפל 0.69704 אזי מדובר בשינוי כיוונה של מגמת העלייה הנוכחית ארוכת הטווח ותחילתה אחת חדשה בכיוון ירידה. "
עוד נציין כי, הטריגר כעת לסיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח הנוכחית ותחילתה של אחת חדשה בכיוון עלייה – כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת, הינו פריצת רמת ההתנגדות 0.7260$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
0.7260, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בעלייה עם צפי להמשך דינאמיקה זו (עליות) לאור השיפור בצמד AUDUSD. אולם, מגמת הטווח הקצר של הקיווי עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה ההפוכה מכיוונה של מגמת הטווח הארוך השוורית – עלייה, לכן התנאי לפריצת רמת השיא 0.6807$ קודם לכן הינו מחייב לצורך הגברת העליות בצמד NZDUSD.

נקודות התנגדות:
0.6810, 0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול ללא שינוי עם נטייה לירידות ולדידנו שבירת רמת התמיכה 1207.70$ בכיוון מטה עדיין מותירה את היעד 1180.00$ כיעד ריאלי עבור התקופה הקרובה וכל עלייה במהלך הימים הבאים תספק הזדמנות נוספת לשורטיסטים להמר על חידוש הירידות אל היעד 1180.00$ כאמור ובהישמר הסנטימנט הדובי הנוכחי אזי היעד הבא של השוק שוכן לו סביב רמת 1120.00$.

נקודות התנגדות:
1240.00, 1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00
נקודות תמיכה:
1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה מינורית והקרב על פריצת מחסום 50.00$ נמצא בשיאו כאשר הסיכוי לשינוי הקידומת הינו בר קיימא הודות למבנה השוורי של מגמת הטווח הארוך הקיימת. אולם, לא מן הנמנע שנחווה "ניעור שחקנים" על ידי "הכסף החכם" כלומר גל ירידות חד יזום על ידי הסוחרים בעלי הכיסים העמוקים שתפקידו לנער את אלה בעלי הכיסים הקטנים בטרם "היד הנעלמה" תחזיר את מחיר החבית לשיווי המשקל והמשך העליות כולל נעילה יומית מעל למחסום 50.00$.
לסיכום, מחיר החבית עדיין מעל ל-50.00$ וכל ירידה גם אם תהיה חדה הינה לצורך עלייה.

נקודות התנגדות:
50.20, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה נוספת אולם הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה עדיין בתוקף ולפיה:
"... אנו ננצל כל ירידה במהלך התקופה הקרובה לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה על הכסף במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אל מחסום 17.00$. "

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: