יום שישי, יולי 15, 2016

סקירת מטח יומית 15 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה לאחר פריצת הגבוהה היומי 10016.40 אירו, בהתאם לתרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"...פריצת הגבוהה יומי 10016.40 אירו בכיוון מעלה, תצביע על חידוש עליות מגמת הטווח הקצר ...
נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי, מה שמוביל אותנו לנצל את השיפור הנוכחי לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
10110.00, 10200.00, 10316.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00, 8994.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה נוספת ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו לפיה:
המסחר מתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים בעוד מגמת הטווח הארוך מצליחה לקיים את תנאי השוק השוורי הודות להתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים מכאן אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG תוך כדי ניצול הירידות לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על המטבע הירוק במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארכות הטווח הקיימת כאשר תוקף האסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בירידה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק, לכן אנו מותירים את הנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים על כנה, לפיה:
"... בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 4.2400 שקלים אזי שער החליפין של האירו צפוי להמשיך ולטפס אל היעד 4.3500 שקלים לכן הירידה האחרונה מיום שישי תספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי הקנייה על המטבע האירופי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אל היעד שצוין – 4.3500 שקלים.  "

נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2600, 4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה ואו מזכירים כי, במידה והצמד יצליח לפרוץ את רמת השיא 1.1186$ בכיוון מעלה, אזי מדובר בתרחיש אשר יתמוך בהמשך העליות אל היעד 1.1245$ תרחיש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת, כלומר מדובר בעלייה לצורך ירידה,לכן אסטרטגיית המסחר לתנאי השוק הנוכחיים הינה לאסוף חוזי SHORT במהלך העליות ובאורה הדרגתית במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0995, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה תוך שמירה על מבנה דובי של מגמת הטווח הארוך, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל את העליות הנוכחיות לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה על הצמד במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה ובהתאם לתחזית שלנו מאותו יום לפיה:
"... הופעת תבנית המחירים מסוג "יום היפוך דובי – Bearish Reversal Day" עלולה להוליד תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים..."
למרות הירידה אנו מזכירים כי, הירידה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל אותן ירידות לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9895, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת, לכן הדינאמיקה הנוכחית (עלייה) נועדה לשפר את מחירי המכירה של המטבע האמריקאי ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי ה-SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת הדובית.
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין.

נקודות התנגדות:
106.35, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה וממשיך להתנהל בהתאם להנחת העבודה הדובית שלנו – מגמת ירידה, יחד עם זאת רמת המחירים הנוכחית כבר אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות לאותה מגמה דובית ועדיף לעשות זאת לאחר תחילתו של תיקון טכני עולה כלשהו שביכולתו לשפר את מחירי המכירה של הדולר האמריקאי.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3055, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה וממשיך להתנהל בהתאם להנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תאופיין כתיקון טכני בר חלוף- ירידה לצורך עלייה, ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.7144$.
עוד נציין כי, חרף מבנהו הטכני השוורי הברור, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך הכניסה לעסקאות מסוג LONG ואנו נעדיף לעשות ברמות נמוכות יותר כלומר לאחר תיקון טכני יורד כלשהו.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7555, 0.7505, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים והמקוטלגת כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7140, 0.7050, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה בדיוק לפי התחזית שלנו מאותו יום לפיה:
"...לדידנו קיים סיכוי להמשך הירידות במסגרת התיקון טכני היורד..." ואנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית נועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הזהב ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על חידוש העליות של מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלהלן עדיין מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה מינורית ומתאפיין בדשדוש במהלכו מחיר החבית מתכנס בתוך טווח המסחר של יום שלישי מהשבוע הנוכחי מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה השוורית על כנה, הגורסת כי:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה בעוד מגמת הטווח הקצר מתנהלת במסגרת מגמת ירידה הנועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה ותספק לנו הזדמנות להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו לפיה:
"...המסחר בטווח הקצר צפוי להתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 19.25$ ולבין משוכת ההתנגדות 21.25$ בעוד מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת העלייה, דינאמיקה המותירה סיכוי לחידוש העליות בהמשך. "

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: