יום שני, יולי 18, 2016

סקירת מטח יומית 18 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי ללא שינוי מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה בעוד זו של הטווח הקצר הצליחה להפוך את כיוונה לעלייה, דינאמיקה אשר תטיב עם שחקני מגמות הטווח הארוך אשר ינצלו את השיפור הנוכחי במחירי המכירה לצורך הגדלת כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הנוכחית.
נזכיר כי,תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
10110.00, 10200.00, 10316.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00, 8994.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי בעלייה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק והשוק ממשיך לדשדש בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הקרובים ואנו מזכירים כי, מגמת הטווח הארוך מצליחה לקיים את תנאי השוק השוורי הודות להתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים. לכן, אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG תוך כדי ניצול הירידות לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על המטבע הירוק במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארכות הטווח הקיימת כאשר תוקף האסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי בירידה חדה אם כי, לא הצליח לשבור את רמת השפל 4.2400 שקלים, ראייה המצביעה על חלשת הסנטימנט הדובי הנחוץ להמשך הירידות, לכן אנו עדיין בדעה כי, כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 4.2400 שקלים אזי האירו צפוי לחוות גל עליות אל היעד 4.3500 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי בירידה ולדידנו בריאותה של מגמת הירידה תיבחן כעת בהצלחת השוק לשבור את רמת השפל 1.09064 כיוון מטה. אחרת, בהיעדר אותה שבירה דובית, אזי מגמת הטווח הקצר של הצמד EURUSD צפויה לחוות עליות אל היעד 1.12454  לפחות, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית כלומר עלייה לצורך ירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת השוק הדובית עבור מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0995, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי בירידה כולל הופעת תבנית היפוך מסוג "יום היפוך דובי – Bearish Reversal Day" המצביעה על האפשרות לחידוש הירידות. בכל מקרה, גם אם הצמד יחווה עליות במהלך הימים הקרובים, אזי מדובר בהזדמנות לאיסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי ללא שינוי ואנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה בעוד גל הירידות האחרון מקוטלג כתיקון טכני בר חלוף הנועד לשפר את מחירי הקנייה ויספק לנו הזדמנות להמר על חידוש מגמת העלייה במהלך הימים הקרובים.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9895, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי בירידה לאור קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 105.55 ין.
נזכיר כי, כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו ירידה, לכן אנו רואים בגל העלייה אשר החל מה-08/07/2016 כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך הדובית, מה שמוביל אותנו לנצל האת השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.  
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין.

נקודות התנגדות:
106.80, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי בעלייה ומתנהל בחודש האחרון בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 1.2653 ולבין משוכת ההתנגדות 1.3188 קנדי עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים ואנו מזכירים כי, מבנהו הטכני של הצמד USDCAD  עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי לכן אנו נמשיך לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT תוך ניצול העליות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקות מכירה והימור על חידוש הירידות.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3055, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בירידה המיוחסת לתחילתו של תיקון טכני – ירידה לצורך עלייה, דינאמיקה אשר תטיב עם שחקני המגמות אשר ינצלו את השיפור במחירי הקנייה לצורך הגדלת כמות חוזי LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7555, 0.7505, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בירידה ואנו רואים בניסיון שבירת רמת השפל 0.7079$ שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר לירידה, מה שיתמוך המשך הירידות במהלך הימים הקרובים, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך השוורית. לכן, חרף הירידות אנו נמשיך לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG וננצל כל ירידה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים על הניוזלנדי לצורך הימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת. כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7205, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי בירידה קטנה ובצורת "יום פנימי" מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה, הגורסת כי:
גל הירידה האחרון מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי הקנייה ויספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי בעלייה וממשיך להתנהל במסגרת דשדוש התחום בתוך טווח המסחר של יום שלישי מהשבוע הקודם מה שהופך את הגבוהה היומי 47.70$ והנמוך היומי 45.30$ לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הנפט ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי תצביע על חידוש העליות מנגד במקרה שבירת הנמוך היומי 45.30$ תאותת על המשך התיקון הטכני היורד.
בכל מקרה אנו עדיין מאמצים את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG וכל ירידה תנוצל על ידנו לצורך איסוף חוזים במטרה להמר על חידוש העליות של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי בירידה אם כי, לא חל שינוי במבנהו הטכני של השוק לפיו:
המסחר בטווח הקצר מתכנס בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 19.25$ ולבין משוכת ההתנגדות 21.25$ בעוד מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת העלייה, דינאמיקה המותירה סיכוי לחידוש העליות בהמשך.

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: