יום שלישי, יולי 19, 2016

סקירת מטח יומית 19 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול ללא שינוי כמעט ואנו עדיין בדעה כי,
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה בעוד זו של הטווח הקצר הצליחה להפוך את כיוונה לעלייה, דינאמיקה אשר תטיב עם שחקני מגמות הטווח הארוך אשר ינצלו את השיפור הנוכחי (עליות) במחירי המכירה לצורך הגדלת כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הנוכחית."
נזכיר כי,תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
10165.00, 10200.00, 10316.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00, 8994.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה ומתנהל בהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים הגורסת כי:
"...השוק ממשיך לדשדש בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הקרובים ואנו מזכירים כי, מגמת הטווח הארוך מצליחה לקיים את תנאי השוק השוורי הודות להתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים. לכן, אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG תוך כדי ניצול הירידות לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על המטבע הירוק במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארכות הטווח הקיימת כאשר תוקף האסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים."

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בעלייה קטנה ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו, לפיה:
כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 4.2400 שקלים אזי עולים הסיכויים לתחילתו של גל עליות אל היעד 4.3500 שקלים במהלך הימים הקרובים.
מנגד במקרה שבירה מטה לאותה משוכת תמיכה 4.2400 שקלים אזי שער החליפין ייבחן את איתנותה של טריטוריית התמיכה התחומה בין הרמות 4.2000 – 4.2200 שקלים.
נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה קטנה ואנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
"...בריאותה של מגמת הירידה הנוכחית תיבחן כעת בהצלחת השוק לשבור את רמת השפל 1.09064 כיוון מטה. אחרת, בהיעדר אותה שבירה דובית, אזי מגמת הטווח הקצר של הצמד EURUSD צפויה לחוות עליות אל היעד 1.12454 לפחות, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית כלומר עלייה לצורך ירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת השוק הדובית עבור מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0995, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה קטנה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק, לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך הינה מגמת ירידה לכן אסטרטגיית המסחר שלנו גורסת לאיסוף חוזים מסוג SHORT במהלך העליות במטרה להמר על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה קטנה ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, לפיה:
 "... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה בעוד גל הירידות האחרון מקוטלג כתיקון טכני בר חלוף הנועד לשפר את מחירי הקנייה ויספק לנו הזדמנות להמר על חידוש מגמת העלייה במהלך הימים הקרובים. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9895, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית שלנו , לפיה:
"... כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו ירידה, לכן אנו רואים בגל העלייה אשר החל מה-08/07/2016 כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך הדובית, מה שמוביל אותנו לנצל האת השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
106.80, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול ללא שינוי ואנו מותירים את הנחת העבודה על כנה, לפיה:
"... המסחר מתנהל בחודש האחרון בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 1.2653 ולבין משוכת ההתנגדות 1.3188 קנדי עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים ואנו מזכירים כי, מבנהו הטכני של הצמד USDCAD  עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי לכן אנו נמשיך לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT תוך ניצול העליות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקות מכירה והימור על חידוש הירידות... נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3055, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול ללא שינוי עם צפי להמשך התיקון הטכני היורד אשר החל מיום שישי האחרון, דינאמיקה אשר תטיב עם שחקני מגמת הטווח הארוך השוורית אשר ינצלו את השיפור במחירי הקנייה לצורך הגדלת כמות חוזי LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7505, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה ומתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו לפיה:
"...ואנו רואים בניסיון שבירת רמת השפל 0.7079$ שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר לירידה, מה שיתמוך בהמשך הירידות במהלך הימים הקרובים..."
נציין כי, הדינאמיקה הנוכחית (ירידות) מקוטלגת כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך השוורית. לכן, חרף הירידות אנו נמשיך לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG וננצל כל ירידה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים על הניוזלנדי לצורך הימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת.

לסיום נזכיר כי,תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
07105, 0.7205, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול ללא שינוי על כן אנו מותירים את הנחת העבודה על כנה, לפיה:
גל הירידה בשבועיים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי הקנייה ויספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. לכן אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין הרמות 1320.00$ - 1280.00$ כאזור המיועד לאיסוף חוזי קנייה ובמחירים נוחים זאת במטרה להמר על התרחיש השוורי כאמור.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה אולם לא חל שינוי במבנהו הטכני של השוק אשר ממשיך להיסחר במסגרת דשדוש התחום בתוך טווח המסחר של יום שלישי מהשבוע הקודם מה שהופך את הגבוהה היומי 47.70$ והנמוך היומי 45.30$ לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הנפט ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי תצביע על חידוש העליות מנגד במקרה שבירת הנמוך היומי 45.30$ תאותת על המשך התיקון הטכני היורד.
נזכיר כי, בכל מקרה אנו עדיין מאמצים את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG וכל ירידה תנוצל על ידנו לצורך איסוף חוזים במטרה להמר על חידוש העליות של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה מינורית ומתנהל בהתאם לתחזית המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים לפיה:
המסחר בטווח הקצר מתכנס בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 19.25$ ולבין משוכת ההתנגדות 21.25$ בעוד מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת העלייה, דינאמיקה המותירה סיכוי לחידוש העליות בהמשך.

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: