יום רביעי, יולי 20, 2016

סקירת מטח יומית 20 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה אולם טרם נוצר התקדים לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מעלייה לירידה, מה שמותיר סיכוי לעליות נוספות במהלך הימים הבאים, תרחיש אותו נצל לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה על המדד במטרה להמר על סיומה של מגמת הטווח הקצר השוורית ותחילתה של אחת חדשה יורד בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
10165.00, 10200.00, 10316.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00, 8994.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול ללא שינוי כמעט וממשיך להתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים כאשר התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 3.8040 מותירה סיכוי לחידוש עליות הדולר בזירה המקומית.

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בירידה כולל ניסיון שבירת רמת השפל 4.2400 שקלים, ראייה המצביעה על האפשרות להמשך הירידות כולל בחינת משוכת התמיכה 4.2000 – 4.2200 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה העלולה להימשך בימים הבאים. יחד עם זאת, אנו עדיין בדעה כי, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.0906$ אזי מדובר בנסיגה בסנטימנט הדובי הנחוץ להמשך הירידות מה שתומך בתחילתו של גל עליות במטבע האירופי, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער האירו אינו פורץ את רמת השיא 1.1616$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0955, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה התואמת את הנחת העבודה הדובית מהלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
"...מגמת הטווח הארוך הינה מגמת ירידה לכן אסטרטגיית המסחר שלנו גורסת לאיסוף חוזים מסוג SHORT במהלך העליות במטרה להמר על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$. "

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה נוספת ובהתאם להנחת העבודה השוורית שלנו לפיה:
שתי מגמות השוק – מגמת הטווח הקצר וגם הארוך, מקיימות את תנאי השוק השוורי, דינאמיקה המובילה אותנו לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG במטרה להמר על המשך העליות כאשר תוקף הנה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9895, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול ללא שינוי כמעט לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, הגורסת כי:
"... כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו ירידה, לכן אנו רואים בגל העלייה אשר החל מה-08/07/2016 כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך הדובית, מה שמוביל אותנו לנצל האת השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
106.80, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה  ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק לכן אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לפיה:
"... המסחר מתנהל בחודש האחרון בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 1.2653 ולבין משוכת ההתנגדות 1.3188 קנדי עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים ואנו מזכירים כי, מבנהו הטכני של הצמד USDCAD  עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי לכן אנו נמשיך לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT תוך ניצול העליות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקות מכירה והימור על חידוש הירידות... נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידות ובהתאם לתחזית שלנו, לפיה:
"...קיים עם צפי להמשך התיקון הטכני היורד אשר החל מיום שישי האחרון..."
נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית (ירידה) תטיב עם שחקני מגמת הטווח הארוך השוורית אשר ינצלו את השיפור במחירי הקנייה לצורך הגדלת כמות חוזי LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7475, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול ללא שינוי ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית לפיה:
מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד זו של הטווח הקצר השלימה מבנה דובי והובילה לירידות אשר נועדנה לשפר את מחירי הקנייה של הקיווי, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הניוזלנדי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי,תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
07105, 0.7205, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7005, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715  

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה מינורית אך עדיין מדשדש בתוך טווח המסחר מיום 14/04/2016  כלומר בין 1320.40 – 1348.00$ תוך שמירה על מבנה שוורי למגמת הטווח הארוך, לכן אנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית מסחר שוורית במסגרתה ננצל כל ירידה במהלך הימים הקרובים לצורך הגדלת כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה ולדידנו כל ירידה נוספת רק תטיב עם שחקני המגמות אשר ינצלו את השיפור במחירי הקנייה למטרת איסוף חוזי LONG  לצורך הימור על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול ללא שינוי וממשיך להתכנס בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 19.25$ ולבין משוכת ההתנגדות 21.25$ כאשר מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת העלייה. תחת תנאי שוק אלה, אנו ננצל כל ירידה במהלך הימים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על חידוש העליות.

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: