יום חמישי, יולי 21, 2016

סקירת מטח יומית 21 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה ובהתאם לתחזית שלנו לפיה:
"...טרם נוצר התקדים לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מעלייה לירידה, מה שמותיר סיכוי לעליות נוספות במהלך הימים הבאים..."
נזכיר כי, בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 10373.55 אירו אזי אנו ננצל את השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
10200.00, 10316.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00, 8994.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק ושער החליפין ממשיך להיסחר בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים כאשר התייצבות שער הדולר מעל לרמת התמיכה 3.8040 מותירה סיכוי לחידוש עליות הדולר בזירה המקומית.

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בעלייה ולדידנו שבירת רמת השפל 4.2400 שקלים תתברר כשבירת שווא, מה שעשוי לתמוך בתחילתו של גל עליות אשר יבחן את מחסום 4.3000 שקלים במהלך הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול ללא שינוי ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה המלווה אותנו בשבועיים האחרונים לפיה:
חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.0906$ אזי האירו עשוי ליהנות מביקושים וכתוצאה מכך אנו שער החליפין יטפס אל מעבר לרמת 1.1150$ במהלך הימים הקרובים, תרחיש המאופיין כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת ואנו נמשיך לאמץ אותה הנחה דובית כל עוד שער האירו אינו פורץ את רמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0955, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה ולדידנו הלירה צפויה ליהנות מביקושים במהלך הימים הקרובים, תרחיש אשר יוביל לגל עלייה אשר יפרוץ את רמת השיא 1.3480$ כולל ניסיון לבחון את משוכת ההתנגדות 1.3800$.
נציין כי, העליות הצפוי במגמת הטווח הקצר מקוטלגות כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך, תרחיש הנועד להטיב עם שחקני אותה מגמה (ט"א) אשר ינצלו את העלייה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על סיומה של מגמת העלייה קצרת הטווח השוורית ותחילתו של מהלך יורד חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה מינורית אולם קיים צפי לתחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים לכן אנו נעדיף להצטרף למגמתה עלייה רק לאחר התיקון אשר נועד לשפר את מחירי הקנייה ויספק לנו הזדמנות איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה השוורית עבור מגמת הטווח הארוך כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9905, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה אולם לא חל שינוי מהותי במבנה מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי השוק הדובי, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה והגורסת כי:
"... כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו ירידה, לכן אנו רואים בגל העלייה אשר החל מה-08/07/2016 כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך הדובית, מה שמוביל אותנו לנצל האת השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
107.50, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה אול ובהתאם לתחזית שלנו, לפיה:
"... המסחר מתנהל בחודש האחרון בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 1.2653 ולבין משוכת ההתנגדות 1.3188 קנדי עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים ואנו מזכירים כי, מבנהו הטכני של הצמד USDCAD  עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי לכן אנו נמשיך לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT תוך ניצול העליות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקות מכירה והימור על חידוש הירידות... נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה המאופיינת כתיקון טכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7545, 0.7680, 0.7725, 0.7835    
נקודות תמיכה:
0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה חדה אולם אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית עבור מגמת הטווח הארוך והגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד זו של הטווח הקצר השלימה מבנה דובי והובילה לירידות אשר נועדנה לשפר את מחירי הקנייה של הקיווי, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הניוזלנדי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$. "

נקודות התנגדות:
0.7005, 07105, 0.7205, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715    

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה מינורית ולדידנו חרף התנודתיות הגבוהה בשוק, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי לכן כל ירידה במהלך הימים הקרובים תשפר את מחירי הקנייה של החוזים על הזהב ותספק לנו הזדמנות איסוף במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1340.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה קטנה ואנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית עבור מגמת הטווח הארוך,לכן אסטרטגיית המסחר הינה איסוף חוזים במהלך הירידות והימור על חידוש העליות אל היעד 49.00$ במהלך הימים הקרובים כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה עם צפי להמשך הירידות במהלך הימים הבאים, תרחיש אותו ננצל לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה על הכסף במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: