יום שישי, יולי 22, 2016

סקירת מטח יומית 22 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול ללא שינוי תוך שמירה על מבנה דובי עבור מגמת הטווח הארוך חרף העליות של השבועות האחרונים והמקוטלגות על ידנו כתיקון טכני בר חלוף הנועד לשפר את מחירי המכירה במטרה להמר על סיומה של מגמת הטווח הקצר השוורית מחד ותחילתו של מהלך יורד בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת הדובית מגיסא.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו מסוג SHORT על הדאקס מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
10200.00, 10316.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
9900.00, 9810.00, 9723.00, 9430.00, 9300.00, 9160.00, 8994.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה אולם עדיין השוק מדשדש בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8130 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9100 שקלים ואנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית המסחר מסוג LONG במסגרתה ננצל כל ירידה לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה במטרה להמר על חידוש העליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8700, 3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול ללא שינוי כמעט אם כי, התאפיין בתנודתיות גבוהה. בינתיים, משוכת התמיכה הפסיכולוגית 4.2000 שקלים מצליחה להחזיק את האירו מה שהופך אותה לטריטוריית איסוף חוזי קנייה עם יחס סיכון/תועלת כדאי, לכן אנו עדיין בדעה כי, הצמד EURILS צפוי לחוות גל עליות אשר יבחן את מחסום 4.3000 שקל במהלך הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
4.2700, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה מינורית ללא שינוי במבנהו הטכני של הצמד מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה המלווה אותנו בשבועיים האחרונים לפיה:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.0906$ אזי האירו עשוי ליהנות מביקושים וכתוצאה מכך אנו שער החליפין יטפס אל מעבר לרמת 1.1150$ במהלך הימים הקרובים, תרחיש המאופיין כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת ואנו נמשיך לאמץ אותה הנחה דובית כל עוד שער האירו אינו פורץ את רמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0955, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול ללא שינוי ואנו מותירים אותה הנחת עבודה לפיה:
"... לדידנו הלירה צפויה ליהנות מביקושים במהלך הימים הקרובים, תרחיש אשר יוביל לגל עלייה אשר יפרוץ את רמת השיא 1.3480$ כולל ניסיון לבחון את משוכת ההתנגדות 1.3800$. נציין כי, העליות הצפוי במגמת הטווח הקצר מקוטלגות כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך, תרחיש הנועד להטיב עם שחקני אותה מגמה (ט"א) אשר ינצלו את העלייה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על סיומה של מגמת העלייה קצרת הטווח השוורית ותחילתו של מהלך יורד חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.,

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.3045, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך דובי" התומכת בהנחת העבודה האחרונה שלנו , הגורסת כי:
"... קיים צפי לתחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים לכן אנו נעדיף להצטרף למגמתה עלייה רק לאחר התיקון אשר נועד לשפר את מחירי הקנייה ויספק לנו הזדמנות איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. לסיום נזכיר כי, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה השוורית עבור מגמת הטווח הארוך כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9910, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה ובצורת "יום היפוך דובי" דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים לפיה:
"... כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו ירידה, לכן אנו רואים בגל העלייה אשר החל מה-08/07/2016 כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך הדובית, מה שמוביל אותנו לנצל האת השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
107.50, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
103.40, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה ואנו מזהים ביקושים ערים על המטבע האמריקאי, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות של הצמד USDCAD וכעת האתגר הינה האם יצליח שער החליפין בפריצת רמת השיא 1.3188קנדי בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה והופך את היעד 1.3560 קנדי לריאלי או במקרה כשל הפריצה כאמור אזי מדובר בהזדמנות לנצל את העלייה הנוכחית לצורך הגברת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת, התשובה מותנית בביצועי השוק סביב אותו שיא 1.3188 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ואנו עדיין בדעה כי, מבנה השוק עבור מגמת הטווח הארוך עדיין מצליח לקיים את תנאי מגמת העלייה בעוד גל הירידה של הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על האוסטרלי וינוצל על ידנו לצורך הימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144 דולר.

נקודות התנגדות:
0.7545, 0.7680, 0.7725, 0.7835    
נקודות תמיכה:
0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ללא שינוי במבנהו הטכני לכן אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית עבור מגמת הטווח הארוך והגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד זו של הטווח הקצר השלימה מבנה דובי והובילה לירידות אשר נועדנה לשפר את מחירי הקנייה של הקיווי, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הניוזלנדי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6673$. "

נקודות התנגדות:
0.7080, 07105, 0.7205, 0.7325, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715    

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי" העשויה לחדש את העליות אם כי, הסיכוי להמשך הירידות עדיין קיים לכן במידה ועדיין יחווה השוק ירידות נוספות אנו ננצל אותן לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש העליות בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1340.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה ללא שינוי במבנהו הטכני עבור מגמת הטווח הארוך לכן במידה ומחיר חבית הפט ימשיך לרדת במהלך הימים הקרובים אנו ננצל הא השיפור במחירי הקנייה לצורך הגדלת כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות מחירי הנפט מעל לרמת השפל 35.25$.

נקודות התנגדות:
47.00, 48.00, 50.20, 51.70, 52.20
נקודות תמיכה:            
44.00, 43.15, 42.00, 40.55, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בעלייה אם כי, מחיר האונקיה מתכנס בתוך תבנית דשדוש התחומה בין רמת התמיכה 19.25 ולבין רמת ההתנגדות 20.75$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו כולל האפשרות לירידות נוספות אותן אנו ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על גל עליות חדש במהלך הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: