יום שלישי, ספטמבר 06, 2016

סקירת מטח יומית 06 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 ללא שינוי תוך שמירה על מבנה מגמתי עולה, דינאמיקה המובילה אותנו להותיר אותה הנחת עבודה שוורית על כנה, הגורסת כי:
"...מגמת הטווח הארוך של הדאקס מקיימת את תנאי השוק השוורי – מגמת עלייה, כמו כן זו של הטווח הקצר נעה בכיוון זהה חרף הירידות ביומיים האחרונים, אותן אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד, אותן ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטר להמר על חידוש עליות מגמתה טווח הארוך השוורית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 10386.35 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00
נקודות תמיכה:
10470.00, 10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 בעלייה, התואמת את התחזית שלנו עבור מגמת הטווח הקצר לפיה:
"... הצלחת השוק בלהתייצב מעל למשוכת התמיכה 3.7250 שקלים תתמוך בתחילתו של תיקון טכני עולה במהלך הימים הקרובים..."
נציין כי, הדינאמיקה הנוכחית (עליות) מקוטלגת כתיקון טכני הנועד לספק לנו הזדמנות להגדיל את החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 3.9110 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7470, 3.7400, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 בעלייה כולל הופעת תבנית מסוג "יום פנימי" על כן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של האירו הינה מגמת ירידה וכל עלייה קוטלגה כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי המכירה של המטבע האירופי לצורך הימור על חידוש הירידות.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד שער האירו/דולר אינו פורץ את רמת השיא 4.2880 שקלים. "

נקודות התנגדות:
4.2140, 4.2550, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 ללא שינוי כמעט תוך שמירה על מבנה דובי עבור מגמת הטווח הארוך, לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה פרו דולרית לפיה:
מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר מקיימת את תנאי מגמת הירידה וכל עלייה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1270, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 בעלייה קטנה והססנית אולם לא חל שינוי כלשהו במבנה הטכני של הצמד GBPUSD לכן אנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר עדיין מדשדשת מאז 10/07/2016 בין משוכת התמיכה 1.2849$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.3480$ ולדידנו השוק צפוי להמשיך בדינאמיקה הנוכחית (דשדוש) עד לפריצת אחד מגבולות התעלה האופקית הקיימת, כלומר: פריצת 1.3480 בכיוון מעלה או שבירת 1.2849$ בכיוון מטה.
כמו כן נזכיר אודות מגמת הטווח הארוך של הפאונד/דולר השומרת על מבנה מגמתי דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.3480$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה והופך את היעד 1.3835$ ליעד ריאלי. "

נקודות התנגדות:
1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3185, 1.3055, 1.3000, 1.2865, 1.2850, 1.2770, 1.2680

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 ללא שינוי, זה היום השני ברציפות ולדידנו הצמד צפוי לחדש את העליות שלנו אל מעבר לרמת 0.9850 פרנק הודות לסיומו של התיקון הטכני היורד וחידוש מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רמת השפל 0.9526 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9730, 0.9680, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 בירידה ובצורת "יום פנימי" מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הדולר/ין עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי – מגמת ירידה,  לכן אנו מקטלגים את מהלך העליות האחרון (זה שהתחיל מאמצע אוגוסט ועד כה) תחת סעיף התיקון הטכני אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך בתום התיקון הטכני הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין.

נקודות התנגדות:
104.00, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
102.60,  101.25, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 בירידה ונסחר בדיוק לפי התחזית הדובית המלווה אותנו במהלך התקופה האחרונה, הגורסת כי:
"... גם במקרה של עליות נוספות, מבנהו הטכני של השוק עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי, לכן חרף העליות האחרונות טרם נוצר מבנה שוורי עבור מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי מגמת הירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את מהלך העליות האחרון בשוק  (אשר החל מאמצע חודש אוגוסט 2016) כתיקון טכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253 קנדי."

נקודות התנגדות:
1.3150, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2905, 1.2860, 1.2755, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 בעלייה התואמת בדיוק את הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של האוסטרלי/דולר מקיימת את תנאי מגמת העלייה בעוד זו של הטווח הקצר נסחרת במגמת ירידה המהווה תיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה בצורה הדרגתית במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת כאמור.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר האוסטרלי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7416$."

נקודות התנגדות:
0.7655, 0.7725, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7490, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-05/09/2016 בעלייה קטנה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק, דינאמיקה המובילה אותנו להותיר אותה הנחת עבודה שוורית על כנה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הקיווי הינה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הנוכחית תקוטלג על ידנו תחת סעיף התיקון הטכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6945$.

נקודות התנגדות:
0.7380, 0.7400, 0.7480, 0.7520
נקודות תמיכה:
0.7255, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב יחדש היום לאחר חופשת "Labor Day" בארה"ב לכן אנו ממשיכים עם אותה הנחת עבודה לפיה:
חרף העליות האחרונות וגם הבאות אותן אנו מקטלגים כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי המכירה ויספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי השורט במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$.

נקודות התנגדות:
1344.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט התחדש היום בעליות כשהוא מטפס מעבר למחסום 46.004 בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"... מחיר חבית הנפט צפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה התחומה בין הערכים 42.00 – 44.00 ולאחר מכן לחוות גל עליות נאה העשוי לבחון את משוכת ההתנגדות 46.30 במהלך הימים הקרובים. "
נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של הזהב השחור עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי לכן חרף העליות האחרונות, השוק עדיין חשוף לחידוש הירידות כאשר תוקף הנחה זו (מגמת ירידה עבור מגמת הטווח הארוך) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 51.55$.

נקודות התנגדות:
46.40, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף יתחדש היום לאחר חופשת "Labor day" כאשר הצפי שלנו הינו להמשך העליות זאת לאחר פריצת רמת 19.05$ מיום שישי האחרון.

נקודות התנגדות:
20.00, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: