יום רביעי, ספטמבר 07, 2016

סקירת מטח יומית 07 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 ללא שינוי, זה היום השני ברציפות, תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, לכן אנו מותירים אותה הנחת עבודה הגורסת כי:
"...מגמת הטווח הארוך של הדאקס מקיימת את תנאי השוק השוורי – מגמת עלייה, כמו כן זו של הטווח הקצר נעה בכיוון זהה חרף הירידות ביומיים האחרונים, אותן אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד, אותן ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטר להמר על חידוש עליות מגמתה טווח הארוך השוורית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 10386.35 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00
נקודות תמיכה:
10470.00, 10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בירידה, יחד עם זאת אנו עדיין באותה דעה לגבי תחזית הטווח הקצר הגורסת כי:
"... הצלחת השוק בלהתייצב מעל למשוכת התמיכה 3.7250 שקלים תתמוך בתחילתו של תיקון טכני עולה במהלך הימים הקרובים... הנועד לספק לנו הזדמנות להגדיל את החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 3.9110 שקלים. "

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בעלייה השנייה ברציפות, מהלך המקוטלג כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית, לכן אנו ננצל את השיפור במחירי המכירה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2300, 4.2550, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בעלייה נאה כולל פריצת רמת השיא היומי 1.1252$ ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות במהלך הימים הקרובים.
נציין כי, העליות הבאות בשוק מקוטלגות כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית, כלומר עלייה לצורך ירידה, מהלך אותו ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה על האירו במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתוך התיקון הטכני העולה הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1270, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1150, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בעלייה ולדידנו הליש"ט מנסה לפרוץ את משוכת ההתנגדות 1.3480$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית למגמת עלייה, מה שהופך את רמת 1.38304 ליעד ריאלי עבור המהלך האמור.
בינתיים, בהיעדר פריצת משוכת ההתנגדות 1.3480$, מוקדם יהיה למהר על תרחיש העליות שלעיל ואנו ממשיכים בהנחת העבודה לפיה הצמד מדשדש בין הגבולות 1.2849 – 1.3480$.

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3370, 1.3270, 1.3185, 1.3055, 1.3000, 1.2865, 1.2850  

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בירידה אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגת הטווח הארוך המקיימת את תנאי מגמת העלייה, לכן אנו רואים בירידה הנוכחית שיפור למחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת לאחר מכן.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בדולר/פרנק שוויצרי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רמת השפל 0.9526 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9760, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9680, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בירידה, התואמת בדיוק להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הדולר/ין עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי – מגמת ירידה,  לכן אנו מקטלגים את מהלך העליות האחרון (זה שהתחיל מאמצע אוגוסט ועד כה) תחת סעיף התיקון הטכני אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך בתום התיקון הטכני הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין. "

נקודות התנגדות:
102.80, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
101.10, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בירידה התואמת בדיוק את הנחת העבודה פרו אמריקאית והמלווה אותנו במהלך הימים האחרונים הגורסת כי:
"... גם במקרה של עליות נוספות, מבנהו הטכני של השוק עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי, לכן חרף העליות האחרונות טרם נוצר מבנה שוורי עבור מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי מגמת הירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את מהלך העליות האחרון בשוק  (אשר החל מאמצע חודש אוגוסט 2016) כתיקון טכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253 קנדי."

נקודות התנגדות:
1.2965, 1.3150, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2825, 1.2755, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בעלייה ונסחר בדיוק על פי  התחזית השוורית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של האוסטרלי/דולר מקיימת את תנאי מגמת העלייה בעוד זו של הטווח הקצר נסחרת במגמת ירידה המהווה תיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה בצורה הדרגתית במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת כאמור.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר האוסטרלי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7416$."

נקודות התנגדות:
0.7695, 0.7725, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7615, 0.7490, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בעלייה נאה, דינאמיקה התואמת להנחת העבודה השוורית אותה אנו מאמצים במהלך התקופה האחרונה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הקיווי הינה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הנוכחית תקוטלג על ידנו תחת סעיף התיקון הטכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6945$."

נקודות התנגדות:
0.7450, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7380, 0.7325, 0.7255, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בעלייה ומחיר האונקיה מתקרב ממשוכת ההתנגדות 1360.00$ לכן יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמה זו במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש אשר יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית לעלייה. בינתיים, בהיעדר פריצת אותה רמת התנגדות 1360.00$ אזי אנו מותירים את הנחת העבודה הדובית על כנה ומקטלגים את מהלך העליות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני הנועד לשפר את מחירי המכירה מה שמותיר סיכוי לחידוש הירידות במידה ורמת השיא 1360.00$ לא תיפרץ כאמור.

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1340.00, 1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בעלייה התואמת את התחזית שלנו מהימים האחרונים, לפיה:
"... מחיר חבית הנפט צפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה התחומה בין הערכים 42.00 – 44.00 ולאחר מכן לחוות גל עליות נאה העשוי לבחון את משוכת ההתנגדות 46.30 במהלך הימים הקרובים. "
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית לגבי הנפט והגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של הנפט עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי לכן חרף העליות האחרונות, השוק עדיין חשוף לחידוש הירידות כאשר תוקף הנחה זו (מגמת ירידה עבור מגמת הטווח הארוך) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 51.55$. "

נקודות התנגדות:
46.55, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
44.15, 43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום שלישי ה-06/09/2016 בעלייה נאה, תואמת בדיוק לתרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"... הצפי שלנו הינו להמשך העליות זאת לאחר פריצת רמת 19.05$ מיום שישי האחרון..."
יחד עם זאת, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובית לכן בהיעדר פריצת לרמת השיא 20.95$ אזי גל העליות הנוכחי מקוטלג כתיקון טכני העשוי לזמן את כניסתם של מוכרים ברמה הנוכחית במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.50, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: