יום חמישי, ספטמבר 08, 2016

סקירת מטח יומית 08 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בעלייה ונסחר בהתאם להנחת העבודה השוורית שלנו לפיה:
שתי מגמות השוק, מגמת הטווח הארוך וגם הקצר, נעות בכיוון זהה – עלייה, דינאמיקה המובילה אותנו לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG במטרה להמר על המשך העליות וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תנוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הדאקס.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 10386.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00
נקודות תמיכה:
10470.00, 10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 ללא שינוי כמעט, ראייה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"... הצלחת השוק בלהתייצב מעל למשוכת התמיכה 3.7250 שקלים תתמוך בתחילתו של תיקון טכני עולה במהלך הימים הקרובים... הנועד לספק לנו הזדמנות להגדיל את החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 3.9110 שקלים. "

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בעלייה מינורית, אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק במיוחד לגבי מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי מגמת הירידה, לכן אנו ממשיכים להתייחס למהלך העליות האחרון כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2420, 4.2550, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 ללא שינוי כמעט, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה אחרונה על כנה והגורסת כי:
"... פריצת רמת השיא היומי 1.1252$ מהווה ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות במהלך הימים הקרובים.
נציין כי, העליות הבאות בשוק מקוטלגות כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית, כלומר עלייה לצורך ירידה, מהלך אותו ננצל לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה על האירו במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתוך התיקון הטכני העולה הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1270, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1150, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בירידה ללא הצלחה בפריצת משוכת ההתנגדות 1.3480$, מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ אותה הנחת עבודה המלווה אותנו לאורך השבועות האחרונים והגורסת כי:
בהיעדר פריצת משוכת ההתנגדות 1.3480$ בכיוון מעלה אזי מבנהו הטכני של השוק עבור מגמת הטווח הארוך הינו מבנה דובי – מגמת ירידה, לכן אנו ננצל את השיפור במחירי המכירה אשר ראינו במהלך הימים האחרונים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בפאונד/דולר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3480$. אחרת, במקרה פריצה שוורית כאמור אזי מדובר באיתות לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הקיימת מירידה לעלייה, תרחיש אשר יתמוך במהלך עליות חד כולל נגיעה ביעד 1.3830$.

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3370, 1.3270, 1.3185, 1.3055, 1.3000, 1.2865, 1.2850  

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 ללא שינוי כמעט תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה הגורסת לאיסוף חוזי קנייה במהלך הירידות זאת במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בדולר/פרנק שוויצרי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רמת השפל 0.9526 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9760, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9670, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בעלייה מינורית ללא שינוי במבנהו הטכני של הצמד USDJPY המקיימת עדיין את תנאי מגמת הירידה עבור מגמת הטווח הארוך לכן אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT תוך כדי ניצול העליות הבאות והמקוטלגות כתיקון טכני לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין.

נקודות התנגדות:
102.80, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
101.10, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בעלייה ובצורת "יום היפוך שוורי" תבנית המצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה. נציין כי, מדובר בצפי לתיקון בלבד ללא שינוי במבנה הטכני הדובי הקיים לכן אנו ננצל את גל העליות הבא לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה ובאופן הדרגתי במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר/קנדי מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253$.

נקודות התנגדות:
1.2965, 1.3150, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2815, 1.2755, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בירידה מינורית כשהוא מתקשה לפרוץ את רמת ההתנגדות 0.7695$ ולדידנו מדובר באתנחתא זמנית כלומר האוזי צפוי לחדש את העליות כולל שינוי קידומת ל-0.7700$ ובמקרה והשוק חווה ירידות אזי מדובר בהזדמנות לאיסוף חוזי קנייה במחירים אטרקטיביים בהשוואה לרמה הנוכחית זאת במטרה להמר על המשך העליות כאמור.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר אוסטרלי/דולר אמריקאי שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 0.7416$.

נקודות התנגדות:
0.7695, 0.7725, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7615, 0.7490, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בעלייה ומתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הקיווי הינה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הנוכחית תקוטלג על ידנו תחת סעיף התיקון הטכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6945$."

נקודות התנגדות:
0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7380, 0.7325, 0.7255, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בירידה ואנו עדיין בדעה כי:
"...מחיר האונקיה מתקרב ממשוכת ההתנגדות 1360.00$ לכן יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמה זו במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש אשר יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית לעלייה. בינתיים, בהיעדר פריצת אותה רמת התנגדות 1360.00$ אזי אנו מותירים את הנחת העבודה הדובית על כנה ומקטלגים את מהלך העליות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני הנועד לשפר את מחירי המכירה מה שמותיר סיכוי לחידוש הירידות במידה ורמת השיא 1360.00$ לא תיפרץ כאמור. "

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1340.00, 1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בעלייה ובצורת "יום פנימי" דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הנפט הינה מגמת ירידה בעוד מהלך העליות אשר אנו רואים במהלך הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי המכירה המטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בנפט מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 51.55$.

נקודות התנגדות:
47.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
44.15, 43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום רביעי ה-07/09/2016 בירידה התואמת את הנחת העבודה הדובית שלנו עבור מגמת הטווח הארוך, הגורסת כי:
"...מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובית לכן בהיעדר פריצת לרמת השיא 20.95$ אזי גל העליות הנוכחי מקוטלג כתיקון טכני העשוי לזמן את כניסתם של מוכרים ברמה הנוכחית במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת."

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.50, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: