יום שישי, ספטמבר 09, 2016

סקירת מטח יומית 09 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, לכן אנו מקטלגים את הירידה הנוכחית תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על המדד במטרה לספק לנו הזדמנות להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 10386.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00
נקודות תמיכה:
10513.00, 10470.00, 10385.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בעלייה ולדידנו מאזן הכוחות בין הקונים למוכרים בזירה המקומית נוטה לטובת הקונים אשר מצליחים לייצב את שער החליפין מעל למשוכת התמיכה 3.7250 שקלים, חרף המבנה הדובי של מגמת הטווח הארוך שלדידנו צפוי להשתנות בקרוב אולם התנאי לשינוי זה מותנה בפריצת רמת השיא 3.7960 שקלים בכיוון מעלה, תרחיש ריאלי בהחלט, מה שהופך את רמת 3.8250 שקלים ליעד הבא של הצמד דולר/שקל בשבועות הקרובים.
במילים אחרות, כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 3.7250 שקלים אזי אנו רואים סיכוי לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והיעד 3.8250 שקלים על הכוונת בשבועות הקרובים.

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי עבור מגמת הטווח הארוך, מה שמוביל אותנו לקטלג את העלייה הנוכחית תחת סעיף התיקון הטכני בלבד, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך של השוק בתום התיקון הטכני העולה הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2460, 4.2550, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בעלייה במסגרת התיקון הטכני העולה אשר החל מתחילת החודש הנוכחי ועד היום, דינאמיקה הנועדה לספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי במהלך העליות במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת לאחר סיומו של מהלך העליות הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1220, 1.1150, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בירידה שנייה, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה, לפיה:
"... בהיעדר פריצת משוכת ההתנגדות 1.3480$ בכיוון מעלה אזי מבנהו הטכני של השוק עבור מגמת הטווח הארוך הינו מבנה דובי – מגמת ירידה, לכן אנו ננצל את השיפור במחירי המכירה אשר ראינו במהלך הימים האחרונים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בפאונד/דולר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3480$. אחרת, במקרה פריצה שוורית כאמור אזי מדובר באיתות לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הקיימת מירידה לעלייה, תרחיש אשר יתמוך במהלך עליות חד כולל נגיעה ביעד 1.3830$. "

נקודות התנגדות:
1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3270, 1.3185, 1.3055, 1.3000, 1.2865, 1.2850  

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בעלייה ולדידנו הופעת תבנית "יום היפוך שוורי" בתום המסחר אתמול מצביעה על האפשרות לסיומו של התיקון הטכני הנוכחי ותחילתו של מהלך עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
תחת תנאי שוק אלה,אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG וכל ירידה במהלך הימים הבאים תנוצל על ידנו לצורך איסוף חוזי קנייה במטרה להמר על חידוש  העליות לאחר מכן.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בדולר/פרנק שוויצרי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רמת השפל 0.9526 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9760, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בעלייה שנייה ברציפות אולם ללא שינוי במבנהו הטכני של השוק אשר מקיים את תנאי מגמת הירידה עבור מגמת הטווח הארוך, לכן אנו מקוטלגים את העליות האחרונות תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין, רמה הצפויה להתחלף החל מיום שני הקרוב ברמת השיא 104.32 ין זאת במידה והאחרונה (104.32) לא תיפרץ היום יום שישי בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
102.80, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
101.10, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בעלייה, בדיוק על פי התחזית שלנו מאתמול לפיה:
"...הופעת תבנית "יום היפוך שוורי" בתום המסחר מצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה..."
נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית (עליות) עדיין מקוטלגת תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כלומר עלייה לצורך ירידה, לכן אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT תוך ניצול העליות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר/קנדי מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253$.

נקודות התנגדות:
1.2965, 1.3150, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2815, 1.2755, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בירידה אולם ראינו פריצה למחסום 0.7700$ במהלך המסחר, זאת בהתאם לתרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"... האוזי צפוי לחדש את העליות כולל שינוי קידומת ל-0.7700$ ..."
נציין כי, בריאותה של מגמת הטווח הארוך השוורית הנוכחית תיבחן כעת על ידי הצלחת השוק בלפרוץ את רמת השיא 0.7756$ אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי הדבר יאותת על חלשת הסנטימנט השוורי ויאיץ בתחילתו של מימוש אשר יוליד גל ירידות משמעותי.

נקודות התנגדות:
0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7615, 0.7490, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בירידה העלולה להוליד ירידות נוספות במהלך הימים הקרובים, אותן אנו מקטלגים כתיקון טכני כל עוד שער הדולר אינו שובר את רמת השפל 0.6945$ בכיוון מטה, רמה אשר תוחלף החל מיום שני הקרוב ברמת השפל 0.7201$ זאת במידה ולא תיפרץ קודם לכן היום , שישי ה-09/09/2016.

נקודות התנגדות:
0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7380, 0.7325, 0.7255, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בירידה התואמת את הנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 1360.00$ אזי אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה הדובית – מגמת ירידה, אולם עדיין יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב הרמה הקריטית כמאור זאת מאחר ובמקרה ניסיון פריצתה בכיוון מעלה הדבר יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הקיימת מירידה לעלייה.

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1340.00, 1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בעלייה נאה אולם טרם נוצר המבנה המינימאלי של מגמת עלייה, לכן אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה הדובית לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הנפט הינה מגמת ירידה בעוד מהלך העליות אשר אנו רואים במהלך הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי המכירה המטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בנפט מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 51.55$. "

נקודות התנגדות:
48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
44.15, 43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום חמישי ה-08/09/2016 בירידה שנייה ברציפות, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים עבור מגמת הטווח הארוך, הגורסת כי:
"...מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובית לכן בהיעדר פריצת לרמת השיא 20.95$ אזי גל העליות הנוכחי מקוטלג כתיקון טכני העשוי לזמן את כניסתם של מוכרים ברמה הנוכחית במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת."

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.00, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: